Chào mừng bạn đến với mạng thư mục phân loại! Đăng nhập người dùngĐăng ký ngay

Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az

  • 2022-01-05Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
 Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az
  • Địa chỉ trang web:qafqazinfo.az
  • IP máy chủ:172.67.36.89
  • Mô tả trang web:Qafqazinfo.Az - Azərbaycanda və dünyada baş verən ən son xəbərlər

tên miền:qafqazinfo.azĐịnh giá

Về 500~20000

tên miền:qafqazinfo.azlưu lượng

458

tên miền:qafqazinfo.azTốt hay xấu

Tốt và xấu lẫn lộn. Đi kèm với lãi và lỗ khốc liệt

trang mạng: Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az Trọng lượng

2

trang mạng: Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az IP

172.67.36.89

trang mạng: Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az Nội dung

window.hola_player({ swf:"qafqazinfo.az/public/spark/dist/videojs.swf", osmf_swf:"qafqazinfo.az/public/spark/dist/videojs-osmf.swf" }); window.dataLayer=window.dataLayer||[]; functiongt(){dataLayer.push(arguments);} gt('js',newDate()); gt('config','G-B6T3N67RGP'); .vjs-ios-skin.vjs-menu.vjs-rightclick-popup.vjs-menu-item,.vjs-ios-skin.vjs-menu.vjs-settings-menu.vjs-menu-item,.vjs5-hola-skin.vjs-menu.vjs-rightclick-popup.vjs-menu-item,.vjs5-hola-skin.vjs-menu.vjs-settings-menu.vjs-menu-item{ min-height:25px; } .video-js{ width:100%!important; height:360px!important; } Azərbaycandanvədünyadanxəbərlər-Qafqazinfo.az (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','/analytics.js','ga');ga('create','UA--1','auto');ga('send','peview'); functionbannerClick(id) { varSITE_URL=""+document.domain; $.ajax({ type:"POST", url:SITE_URL+"/news/bannerClick", data:{"id":id}, success:function(response){ //alert('Bannerclicked'+id); //alert(response); } }); } _atrk_opts={atrk_acct:"MXnbp1IW1d10kU",domain:"qafqazinfo.az",dynamic:true};(function(){varas=document.createElement('script');as.type='text/jascript';as.async=true;as.src="d31qbv1cthcecs.cloudfront.net/atrk.js";vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as,s);})(); $(function(){ jQuery.fn.preventDoubleSubmission=function(){ $(this).on('submit',function(e){ var$form=$(this); if($form.data('submitted')===true){ e.preventDefault(); }else{ $form.data('submitted',true); } }); returnthis; }; $('#frmSearch').preventDoubleSubmission(); }); window.digitalks=window.digitalks||newfunction(){var t=this;t._e=[],t._c={},t.config=function(c){var i;t._c=c,t._c.script_id?((i=document.createElement("script")).src="//data.digitalks.az/v Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az 1/scripts/"+t._c.script_id+"/track.js?&cb="+Math.random(),i.async=! 0,document.head.appendChild(i)):console.error("digi Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az talks:script_idcannotbeempty!")};["track","identify"].forEach(function(c){t[c]=function(){t._e.push([c].concat(Array.prototype.slice.call(arguments,0)))}})} digitalks.config({ script_id:"10d4de13-b7f6-4e55-b4b2-9ec5adb5f942", pe_url:location.href, referrer:document.referrer }) (function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}; m[i].l=1*newDate();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)}) (window,document,"script","mc.yandex.ru/metrika/t.js","ym"); ym(,"init",{ id:, clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true }); İsrailinAzərbaycandakısəfirliyifəaliyyətinimüvəqqətidayandırdı“TaksimKebap”ınrəhbərinəölkədənçıxışqadağanedildi BaydenİlhamƏliyevivəAzərbaycanxalqınıtəbriketdiButibbişçilərininmaaşlarınaələninmüddətiuzadıldı Bölmələr RU AnasəhifəXəbərSiyasətKriminalDünyaQafqazİdmanŞouFormula1 Əlaqə         RU Polistərəfindənsaxlanılantiktokercəriməedildi-YenilənibQızıqaçırılanananıniddiasıiləbağlı-RəsmiaçıqlamaGüclüküləkəsəcək-Xəbərdarlıq“Elçinazadlıqdaolduğuhalda,mənniyəhəbsdəyəm?”XüsusikarantinrejimiiləbağlıbəziməhdudiyyətləraradanqaldırıldıMədətQuliyevəyenimüintəyinolunduHəminpiyadakeçidisökülür-Video+FotolarKafesahibininoğlunustulabağlayıb200ministədilər12345678 27Mart 21:2121:21|CeyhunBayramovKarenDonfridləbuməsələlərimüzakirəetdi 21:0921:09|BuölkəFinlandiyanınNATO-yaüzvlüyünütəsdiqlədi 20:4420:44|İsrailinAzərbaycandakısəfirliyifəaliyyətinimüvəqqətidayandırdı 20:3620:36|“Qərbinreaksiyasıbizimplanlarımızatəsiretməyəcək” 20:2120:21|Hadisəzəlzələdənzərərçəkənuşaqlarıntəhsilinədəstəkverəcək Prezidentinerməniidmançıya8iləvvəlkijestiyenidəngündəmoldu-Video Qurbanovdantəsirliaddım...-Foto+Video Azərbaycansərhədinipozubropayamiqrasiyaetməkistədilər-Video Şuşadabayramkonsertibaşladı-Video 99-cugündə3saat...-Şuşadanvideoreportaj Türkiyəağardı...-Video 1 2 3 4 5 6 20:1020:10|“TaksimKebap”ınrəhbərinəölkədənçıxışqadağanedildi  19:5219:52|Netanyahuməhkəməislahatlarınıntəxirəsalınmasıilərazılaşdı 19:4119:41|Sarayqəsəbəsindəqəza-Ölənvar 19:3019:30|TürkHaYollarıİsrailəuçuşlarıdayandırdı 19:1919:19|PolşadaRusiyayacasusluqetməkdəşübhəlibilinənşəxshəbsedildi 19:0619:06|İsrailinbuölkələrdəkisəfirliklərifəaliyyətlərinidayandırdı 19:0119:01|BaydenİlhamƏliyevivəAzərbaycanxalqınıtəbriketdi 18:5318:53|Türkiyədəzəlzələoldu XəbərButibbişçilərininmaaşlarınaələninmüddətiuzadıldı18:29Yeninövkoronirus(COVID-19)infeksiyasıiləmübarizətədbirlərindəiştirakedənvəBakışəhərBaşSəhiyyəİdarəsinintabeliyindəyaradılmışxüsusi...DSX-ninzabitivəfatetdi-Foto14:59DövlətSərhədXidmətininzabitivəfatedib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,xidmətinmayoruZeyqəmFətullayevxəstəliksəbəbindənbugündünyasınıdəy...SabahBakıda 21°istiolacaq12:51Martın28-dəgözlənilənhaşəraitiaçıqlanıb.MilliHidrometeorologiyaXidmətindən“Qafqazinfo”yaverilənməlumatagörə,sabah BakıdavəAbşeron...İsrailPrezidentihökumətəçağırışetdi09:14İsrailPrezidentiİshaqHersoqhökumətiməhkəməislahatlarınınqəbuledilməprosesinidərhaldayandırmağaçağırıb.“Qafqazinfo”xəbərverirki,İsr... SiyasətCeyhunBayramovKarenDonfridləbuməsələlərimüzakirəetdi21:21BugünAzərbaycanınxariciişlərnaziriCeyhunBayramovlaAmerikaBirləşmişŞtatlarıDövlətKatibininropavərasiyaməsələləriüzrəköməkçisiKar...İsrailinAzərbaycandakısəfirliyifəaliyyətinimüvəqqətidayandırdı20:44İsrailinAzərbaycandakısəfirliyiməhkəməislahatlarıiləəlaqədarümummillitətiləqoşulub.“Qafqazinfo”APA-yaistinadənxəbərverirki,bubarəd...BaydenİlhamƏliyevivəAzərbaycanxalqınıtəbriketdi19:01AmerikaBirləşmişŞtatlarınınPrezidentiCozefR.BaydenAzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyevətəbrikməktubuünvanlayıb."Qafqazinfo"xəbərverirki,...Qızıqaçırılanananıniddiasıiləbağlı-Rəsmiaçıqlama16:45Bakıdaövladınözatasıtərəfindənqaçırılmasıiləbağlıməlumatyayılıb.“Qafqazinfo”xəbərverirki,bununlabağlıvəkilZibeydəSadıqovaməlumat... Prezidentinerməniidmançıya8iləvvəlkijestiyenidəngündəmoldu-Video Qurbanovdantəsirliaddım...-Foto+Video Azərbaycansərhədinipozubropayamiqrasiyaetməkistədilər-Video Şuşadabayramkonsertibaşladı-Video 99-cugündə3saat...-Şuşadanvideoreportaj Türkiyəağardı...-Video “Neftçi”–“Kəpəz”matçındaVAR-ınçəkdiyiofsaydxəttimübahisəyaratdı-Video MahsunBakıdanapardığıhədiyyəniouşağaverdi-Video1234567818:3318:33|Belarus,RusiyavəUkraynadangətirilən63tonayaxınkartofyararsızçıxdı18:2918:29|Butibbişçilərininmaaşlarınaələninmüddətiuzadıldı18:2018:20|FransasəfiriTürkiyəXİN-əçağırıldı18:0918:09|Sumqayıtda13yaşlıuşaqitkindüşdü-Foto17:4417:44|Bakınınhasındadəmqazınınmiqdarıartıb17:4417:44|VyanadatomobilTürkiyətəyyarəsinəçırpıldı17:3717:37|Polistərəfindənsaxlanılantiktokercəriməedildi-Yenilənib17:2317:23|13tondançoxdondurmaməhvedildi16:5016:50|McDonald’srestoranınınMemarƏcəmifilialınıntəmirdənsonraaçılışıolub 16:4516:45|Qızıqaçırılanananıniddiasıiləbağlı-Rəsmiaçıqlama16:3916:39|Netanyahudannümayişçilərə -Müraciət16:3816:38|Nazirlərinaprelüçünqəbulgünləri-CədvəlŞouHadisəzəlzələdənzərərçəkənuşaqlarıntəhsilinədəstəkverəcək20:21TürkiyəlimüğənniHadisəverəcəyikonsertingəlirinizəlzələdənzərərçəkənlərüçünianəedəcək.“Qafqazinfo”Türkiyəmediasına istinadənxəbərver...“roviziya”dakırejissorumuzbudəfədəoolacaq14:56“roviziya-2023”dəAzərbaycanıntəmsilçisininsəhnəçıxışınınrejissoruaçıqlanıb. “Qafqazinfo”xəbərverirki,bubarədə“InfeAzerbaijan”məlu...AfraSaraçoğluiləÇağatayUlusoysevgilioldu10:31TürkiyənintanınmışaktrisasıAfraSaraçoğlununməşhuraktyorÇağatayUlusoylaeşqyaşadığıiddiaedilir. “Qafqazinfo”“Ensonhaber”əistinadənxəb...İlkinHəsəni həyatyoldaşıiləbarışdı-Foto26.03.202317:47AparıcıİlkinHəsənihəyatyoldaşıAyselHəsəniiləbarışıb."Qafqazinfo"xəbərverirki,onlarbirmüddətidiki,bir-biriniinstaqramdaizləmədən... SosialPolşadaRusiyayacasusluqetməkdəşübhəlibilinənşəxshəbsedildi19:19PolşadaRusiyanınlehinəcasusluqdaşübhəlibilinənxariciölkəvətəndaşısaxlanılıb.“Qafqazinfo”xariciKİV-əistinadənxəbərverirki,ölkəninş...Sumqayıtda13yaşlıuşaqitkindüşdü-Foto18:09Sumqayıtşəhərindəyaşayan,nitqqüsurluvəeşitməqabiliyyətiolmayan13yaşlıÖmərYaqubovmartın25-dəsəhərsaatlarındayaşadığıünvandançıxaraq...Bakınınhasındadəmqazınınmiqdarıartıb17:44AtmosferhasınınkeyfiyyətininmonitorinqigündəlikolaraqBakışəhərininSəbail,Xətai,Nizami,NərimanovrayonlarıvəSumqayıt,Gəncəşəhərləriər...13tondançoxdondurmaməhvedildi17:23Azərbaycandaistehlakayararsızdondurmavədigərqidaməhsullarıməhvedilib.Bubarədə“Qafqazinfo”yaAzərbaycanQidaTəhlükəsizliyientliyində... Futbolmeydançalarındaənmaraqlıanların-FotolarıDumanlıİstanbul-FotolarKiyevbugecə-FotolarAğEvdəNovruz-FotolarDəhlizdənNovruzkeçir...-FotosessiyaCenniferLopezdənyenikolleksiyasıüçüncazibədar-FotolarBakıbaharahazırdır-FotolarMəşhurlarınsevimlikomandaları-Fotolar12345678 16:3416:34|ADYbayramgünlərindəbölgələrədaşınansərnişinlərinsayınıaçıqladı16:3316:33|Sonsutkadavaksinvurduranolmayıb16:3116:31|Yoluxanlarınsayıaçıqlandı16:2216:22|HeydərƏliyevMərkəzindəDevrimErbilinfərdisərgisininaçılışıolacaq16:1416:14|Güclüküləkəsəcək-Xəbərdarlıq16:1016:10|Aftandilİsrafilovxəstəxanayayerləşdirildi16:0716:07|“Elçinazadlıqdaolduğuhalda,mənniyəhəbsdəyəm?”15:5815:58|ƏfqanıstanXİN-inyaxınlığındapartlayış-Ölənvəyaralananlarvar15:4315:43|SahibkarlarlanövbətigörüşAğdaşrayonundakeçiriləcək15:3915:39|DeByazibuikifutbolçuyaehtiyacduymadı15:2715:27|COVIDpasportuiləbağlıbəzitələblərləğvedilir15:2715:27|RusiyaSlyanskıatəşətutdu -2ölü,29yaralı15:2515:25|Xüsusikarantinrejimiiləbağlıbəziməhdudiyyətləraradanqaldırıldı15:1915:19|Bumarşrutlarınhərəkətsxemindədəyişiklikediləcək15:0915:09|Talışkəndindəilkdərskeçirilib-Fotolar14:5914:59|DSX-ninzabitivəfatetdi-Foto14:5614:56|“roviziya”dakırejissorumuzbudəfədəoolacaq14:5214:52|Luvragirişbağlandı14:0514:05|ŞəhriyarMəmmədyarov50minlikturnirdə14:0014:00|PutininTürkiyəyəsəfəritəkzibedildi13:5713:57|Azercell“OnlaynAutizmPortalınınİnkişafEtdirilməsi”layihəsinədəstəkverir13:5113:51|Bayramdasərnişindaşımadarekordgöstərici13:3613:36|TuranSəfərlininçıxışıböyükcoşquiləqarşılandı-Video13:2013:20|Netanyahugeriçəkilir13:1513:15|MəşhurpianoçuMixailPletnyovHeydərƏliyevMərkəzindəçıxışedəcək 13:1113:11|MədətQuliyevəyenimüintəyinolundu13:0713:07|İsrailinBen-Gurionaeroportundauçuşlardayandırıldı13:0513:05|Aprelin2-dəimtahanverəcəkşirdlərinnəzərinə!12:5112:51|SabahBakıda 21°istiolacaq12:3812:38|Həminpiyadakeçidisökülür-Video+Fotolar12:2812:28|Ağdamdaantibiotikvurulanqadınöldü12:2712:27|Sosialmediada“Atalarsözlərigenderbərabərliyikontekstində”mövzusundakampaniyakeçirilib-Fotolar12:1212:12|Atasınıtaxtailəvuruböldürdü 12:1212:12|TürkiyəninyeniPUA-sıilkuçuşunahazırlaşır-Fotolar11:5311:53|Bayramgünlərindəzəhərlənənlərinsayıaçıqlandı11:5011:50|Kafesahibininoğlunustulabağlayıb200ministədilər11:5011:50|“InvestAZ”dandünyamaliyyəbazarlarıiləbağlıhəftəlikanaliz11:4111:41|Maştağadakıevinzirzəmisininarkotikplantasiyasıetdi-Video11:3811:38|İkardiAzərbaycanatəşəkküretdi-Foto11:3711:37|“Rabitəişi”ndəkibaşmühasibəmlaklarınıgeriistəyir11:0511:05|“Qalatasaray”“Qarabağ”ınfutbolçusunutransferetməkistəyir 11:0311:03|8aylıqhamiləqadınniyəöldü?10:5510:55|Almaniyadason30ilinənböyüktətilielanedildi10:5410:54|Prezidentinerməniidmançıya8iləvvəlkijestiyenidəngündəmoldu-Video10:3810:38|Bayramgünlərində40nəfərxilasedilib-Video10:3510:35|“Qalatasaray”azarkeşləriZubiriistəyir-Fotolar10:3110:31|AfraSaraçoğluiləÇağatayUlusoysevgilioldu Digərxəbərlər İqtisadiyyat“TaksimKebap”ınrəhbərinəölkədənçıxışqadağanedildi 20:10Məşhur"TaksimKebap"restoranınınfiliallarındanbirininrəhbəriHəqiqətMamedovanınölkədənçıxışınaqadağaqoyulub.“Qafqazinfo”nunm Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az əlumatınag...Belarus,RusiyavəUkraynadangətirilən63tonayaxınkartofyararsızçıxdı18:33Belarus,RusiyavəUkraynadanAzərbaycanaidxalolunan63tonayaxınkartofməhsulundazərərvericiləraşkarlanıb.Buhaqda“Qafqazinfo”yaAzərbayca...ADYbayramgünlərindəbölgələrədaşınansərnişinlərinsayınıaçıqladı16:34Novruzbayramıiləəlaqədarəhalinintəhlükəsiz,vaxtındavərahatşəkildəbölgələrəsəyahətinintəminedilməsiüçün“AzərbaycanDəmirYolları’’(ADY)...Azercell“OnlaynAutizmPortalınınİnkişafEtdirilməsi”layihəsinədəstəkverir13:57Korporativsosialməsuliyyətprinsipləriniəsastutaraq“AzercellTelekom”texnolojiimkanlarvasitəsiləcəmiyyətinsosialinkişafı,eləcədə,ayrı-ay... DünyaBuölkəFinlandiyanınNATO-yaüzvlüyünütəsdiqlədi21:09MacarıstanparlamentiFinlandiyanınNATO-yaüzvlüyünütəsdiqləyib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,buhaqda“TRTHaber”məlumatyayıb.Bildirilibk...“Qərbinreaksiyasıbizimplanlarımızatəsiretməyəcək”20:36“QərbölkələrininreaksiyasıRusiyanınBelarusdataktikinüvəsilahıyerləşdirməkplanlarınatəsiretməyəcək”.“Qafqazinfo”xariciKİV-əistinadən...Netanyahuməhkəməislahatlarınıntəxirəsalınmasıilərazılaşdı19:52İsrailinBaşnaziriBenyaminNetanyahuməhkəməislahatlarıiləbağlıqanunvericiliyədəyişikliyintəxirəsalınmasıilərazılaşıb.“Qafqazinfo”"Jer...TürkHaYollarıİsrailəuçuşlarıdayandırdı19:30TürkHaYolları(THY)İsraildəbaşverənetirazaksiyasısəbəbiiləhəminölkəyəuçuşlarıləğvedib.“Qafqazinfo”Türkiyəmediasınaistinadənxəb... (()=>{varzoneInfo={slot:'/315/229',size:[600,338],zoneId:'229',};varadviadAd=document.createElement('div');adviadAd.setAttribute("style","min-width:600px;max-height:338px;text-align:center;");adviadAd.setAttribute("id",zoneInfo.zoneId);letscript=document.createElement('script');script.defer=true;script.src="ssp.adviad.com/v1/get_ads.js?v"+newDate().toJSON().slice(0,10).replace(/-/g,'.');document.currentScript.parentElement.appendChild(script);letfindCenter=document.createElement('script');findCenter.defer=true;findCenter.src="ssp.adviad.com/v1/findCenter.js?v"+newDate().toJSON().slice(0,10).replace(/-/g,'.');document.currentScript.parentElement.appendChild(findCenter);script.onload=function(){adviadFetchKeys(zoneInfo)}findCenter.onload=function(){setElement(adviadAd)}})()Qafqazİrandaard-ardaikizəlzələoldu26.03.202309:30İranda4,2və4,7balgücündəzəlzələlərbaşverib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,buhaqdaİranınMilliSeysmolojiMərkəziməlumatyayıb.Məlumat...Dahaxəbərdarlıqolmayacaq!-Ordumuzhansıyollarınəzarətəgötürdü?25.03.202317:10SongünlərErmənistandanRusiyasülhməramlıkontingentininmüvəqqətiyerləşdiyiAzərbaycanərazisindəkiqeyri-qanuniermənisilahlıdəstələriüçüncan...KöçəryanmüalicəüçünAlmaniyayagetdi25.03.202311:49ErmənistanınsabiqPrezidentiRobertKöçəryanmüalicəalmaqüçünAlmaniyayagedib. “Qafqazinfo”xəbərverirki,bubarədəməlumatı“Hraparak”qəze...Azərbaycansərhədinipozubropayamiqrasiyaetməkistədilər-Video25.03.202310:30Martayının24-dəsaat15:35-dəDövlətSərhədXidmətininSərhədQoşunlarının“Şəmkir”sərhəddəstəsininSamuxrayonununSalahlıkəndiyaxınlığındayer... MaraqlıPapabudəfə “gödəkçə”siiləgündəmoldu-Foto26.03.202314:14KatoliklərinruhanilideriPapaFransiskingeyimisosialmediadaənçoxmüzakirəedilənpaylaşımlardanbirinəçevrilib.“Qafqazinfo”xəbərverirki...Orucunsağlamlıqüçün-Faydaları25.03.202322:24Elmitədqiqatlargöstərirki,orucbədənüzvlərinindincəlməsinəvəonlarınbərpasınaimkanverir.“Qafqazinfo”xariciKİV-əistinadənxəbərverir...Gülüşgünüköhnə“miişarə”lərsilinəcək25.03.202315:19Tviteraprelin1-dənetibarənbütün“miişarə”ləriləğvedəcəyiniaçıqlayıb.“Qafqazinfo”xəbərverirki,şirkətbunuköhnədənolantəsdiq“mi...“ChatGPT”işlədəndəehtiyatlıolun25.03.202309:55“ChatGPT”çat-botununistifadəçilərininşəxsiməlumatlarıinternetəsızıb.“Qafqazinfo”xaricimediayaistinadənxəbərverirki,bubarədəməlumatı... MədəniyyətHeydərƏliyevMərkəzindəDevrimErbilinfərdisərgisininaçılışıolacaq16:22Aprelin13-dəHeydərƏliyevMərkəzindəDevrimErbilin“Türkiyədənsevgilərlə”fərdisərgisininaçılışıolacaq.“Qafqazinfo”xəbərverirki, Devrim...Aftandilİsrafilovxəstəxanayayerləşdirildi16:10XalqartistiAftandilİsrafilovxəstəxanayayerləşdirilib. Bubarədə“Qafqazinfo”ya82yaşlıqarmonifaçısınınailəsindənməlumatverilib.Bild...TuranSəfərlininçıxışıböyükcoşquiləqarşılandı-Video13:36Respublikavəbeynəlxalqmüsabiqələrlaureatı,vokalifaçısıTuranSəfərlinövbətidəfəpərəstişkalarınısevindirib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,i...MəşhurpianoçuMixailPletnyovHeydərƏliyevMərkəzindəçıxışedəcək 13:15Mayın26-daHeydərƏliyevMərkəzininsəhnəsində“Qremmi”mükafatılaureatı,pianoçuMixailPletnyovçıxışedəcək. "Qafqazinfo"xəbərverirki,iki... KriminalSarayqəsəbəsindəqəza-Ölənvar19:41AbşeronrayonununSarayqəsəbəsindəyol-nəqliyyathadisəsibaşverib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,buhaqdaFHNməlumatyayıb.Bildirilibki,Fö...Polistərəfindənsaxlanılantiktokercəriməedildi-Yenilənib17:37Azərbaycandadahabirtiktokerhəbsedilib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,tiktoksosialşəbəkəsindəməşhurlaşanƏmrahMəhərrəmovsaxlanılaraqNərima...Ağdamdaantibiotikvurulanqadınöldü12:28Ağdamdaantibiotikvurulmasındansonraşokadüşənqadınvəfatedib."Qafqazinfo"xəbərverirki,hadisərayonunZəngişalıkəndindəbaşverib.1950-...Atasınıtaxtailəvuruböldürdü 12:12Xızıda58yaşlıkişiöldürülüb,oğluşübhəlişəxsqismindəsaxlanılıb.DaxiliİşlərNazirliyinin(DİN)MətbuatXidmətindən"Qafqazinfo"yabildirili... (()=>{varzoneInfo={slot:'/315/229',size:[600,338],zoneId:'229',};varadviadAd=document.createElement('div');adviadAd.setAttribute("style","min-width:600px;max-height:338px;text-align:center;");adviadAd.setAttribute("id",zoneInfo.zoneId);letscript=document.createElement('script');script.defer=true;script.src="ssp.adviad.com/v1/get_ads.js?v"+newDate().toJSON().slice(0,10).replace(/-/g,'.');document.currentScript.parentElement.appendChild(script);letfindCenter=document.createElement('script');findCenter.defer=true;findCenter.src="ssp.adviad.com/v1/findCenter.js?v"+newDate().toJSON().slice(0,10).replace(/-/g,'.');document.currentScript.parentElement.appendChild(findCenter);script.onload=function(){adviadFetchKeys(zoneInfo)}findCenter.onload=function(){setElement(adviadAd)}})()İdmanDeByazibuikifutbolçuyaehtiyacduymadı15:39Azərbaycanmillikomandasınınro-2024-ünseçməmərhələsindəİsveçləoyunüçün23nəfərliksifarişərizəsimüəyyənləşib.“Qafqazinfo”UEFA-nınrəs...ŞəhriyarMəmmədyarov50minlikturnirdə14:05Martın27-dəÖzbəkistandarapidüzrəbeynəlxalqturnirəstartveriləcək.“Qafqazinfo”xəbərverirki,YarışdaNodirbekAbdusattarov,AleksandrQriş...İkardiAzərbaycanatəşəkküretdi-Foto11:38“Qalatasaray”ınfutbolçusuMauroİkardi“Qarabağ”ladünənBakıdakeçirilənxeyriyyəmatçınagörəAzərbaycanatəşəkküredib. “Qafqazinfo”xəbərver...“Qalatasaray”“Qarabağ”ınfutbolçusunutransferetməkistəyir 11:05“Qalatasaray”“Qarabağ”ınmüdafiəçisiToralBayramovlamaraqlanır.“Qafqazinfo”xəbərverirki,bubarədətürkiyəlijurnalistBurhanCanTerzitvit... GündəmPrezidentinerməniidmançıya8iləvvəlkijestiyenidəngündəmoldu-VideoBakıbulvarındaintiharedənşəxsmüəllimimiş-Foto+YenilənibBakıdaxilasetməəməliyyatı...DigərləriƏnçoxoxunanxəbərlər26.03.202322:11Ramazanınbeşincigünününduası-İmsakvəiftarvaxtı25.03.202317:10Dahaxəbərdarlıqolmayacaq!-Ordumuzhansıyollarınəzarətəgötürdü?26.03.202321:45“Qarabağ”“Qalatasaray”aməğluboldu-Video+Yenilənib03:35Bakıdaxilasetməəməliyyatı...24.03.202322:3083yaşlıkorşəxsingözləriaçıldı-Dünyadailk10:54Prezidentinerməniidmançıya8iləvvəlkijestiyenidəngündəmoldu-Video25.03.202316:02Kürdənizəqovuşdu-Fotolar13:11MədətQuliyevəyenimüintəyinolundu25.03.202321:24Ramazanındördüncügünününduası12:38Həminpiyadakeçidisökülür-Video+FotolarAnasəhifəVideoXəbərSiyasətKriminalDünyaQafqazİdmanŞouFormula1HaqqımızdaƏlaqə Redaksiyasiyasətinewadriver("adriver_banner_79",{sid:,bt:52});_atrk_opts={atrk_acct:"n/ONh1awVK008R",domain:"qafqazinfo.az",dynamic:true};(function(){varas=document.createElement('script');as.type='text/jascript';as.async=true;as.src="d31qbv1cthcecs.cloudfront.net/atrk.js";vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as,s);})();(function(){var_fbq=window._fbq||(window._fbq=[]);if(!_fbq.loaded){varfbds=document.createElement('script');fbds.async=true;fbds.src='//connect.facebook.net/az_AZ/fbds.js';vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(fbds,s);_fbq.loaded=true;}})();window._fbq=window._fbq||[];window._fbq.push(['track','',{'value':'0.00','currency':'USD'}]);/*11){ $('.appendLoadli').eq(i).hide(); } }); varpe=1; $('.Loadmore').on('click',function(){ pe+=1; $.get("qafqazinfo.az/site/loadmore/"+pe,function(response){ $('.appendLoad').append(response); }); });$('a.allNewsUrl').attr('href',"qafqazinfo.az/news"); }else{$('a.allNewsUrl').attr('href',"qafqazinfo.az/news");}varmodal=newCustombox.modal({content:{effect:'makeway',target:'#modal'}}); });$(document).on('click','.more_news',function(){$('.sonxeberli').removeClass('hidden-xs');$(this).removeClass('more_news');$(this).html('Sonxəbərlər');returnfalse;}); });jQuery(function($){ vardynBan1='qafqazinfo.az/banners/leftright/_/Qafqazinfo_200x570.html'; vardynBan2='qafqazinfo.az/banners/leftright/_/Qafqazinfo_200x570.html'; varbg_pos1="100%0"; varbg_pos2="0%0"; varbg_size="13%auto"; if(typeofbg_Ime1!=='undefined'&&typeofbg_Ime2!=='undefined') { vara=document.createElement('a'); a.setAttribute('href',urlBannner); a.setAttribute('style','position:fixed;top:0px;width:100%;height:100%;display:inline-block;bottom:0px;z-index:1;background-ime:url('+bg_Ime1+');background-attachment:scroll;background-color:#FFF;margin-right:500px;right:49.3%;background-size:'+bg_size+';background-position:'+bg_pos1+';background-repeat:no-repeat;'); a.setAttribute('target','_blank'); a.setAttribute('class','visible-lg'); document.body.appendChild(a); vara1=document.createElement('a'); a1.setAttribute('href',urlBannner); a1.setAttribute('style','position:fixed;top:0px;width:100%;height:100%;display:inline-block;bottom:0px;z-index:1;background-ime:url('+bg_Ime2+');background-attachment:scroll;background-color:#FFF;margin-left:500px;left:49.3%;background-size:'+bg_size+';background-position:'+bg_pos2+';background-repeat:no-repeat;'); a1.setAttribute('target','_blank'); a1.setAttribute('class','visible-lg'); document.body.appendChild(a1); } if(typeofdynBan1!=='undefined'&&typeofdynBan2!=='undefined') { varf1=document.createElement('iframe'); f1.setAttribute('id',"dynBan1"); f1.setAttribute('onload',"AdjustIframeHeightOnLoad('dynBan1')"); f1.setAttribute('src',dynBan1); f1.setAttribute('scrolling',"no"); f1.setAttribute('style','position:fixed;width:200px;border:0px;top:0px;height:100%;display:inline-block;bottom:0px;z-index:1;background-attachment:scroll;background-color:#FFF;margin-right:500px;right:49.3%;background-size:'+bg_size+';background-position:'+bg_pos1+';background-repeat:no-repeat;'); document.body.appendChild(f1); varf2=document.createElement('iframe'); f2.setAttribute('id',"dynBan2"); f2.setAttribute('onload',"AdjustIframeHeightOnLoad('dynBan2')"); f2.setAttribute('src',dynBan2); f2.setAttribute('scrolling',"no"); f2.setAttribute('style','position:fixed;width:200px;border:0px;top:0px;width:100%;height:100%;display:inline-block;bottom:0px;z-index:1;background-attachment:scroll;background-color:#FFF;margin-left:500px;left:49.3%;background-size:'+bg_size+';background-position:'+bg_pos2+';background-repeat:no-repeat;'); document.body.appendChild(f2); }}); functionAdjustIframeHeightOnLoad(f) { //alert(document.getElementById("dynBan1").contentWindow.document.body.scrollWidth); variframe=document.getElementById(f); variframe_canvas=iframe.contentDocument||iframe.contentWindow.document; varcanvas=iframe_canvas.getElementById("canvas"); if(canvas!=='undefined') { document.getElementById(f).style.width=(canvas.width+3)+"px"; } else document.getElementById(f).style.width=document.getElementById(f).contentWindow.document.body.scrollWidth+"px"; varx=document.getElementById(f); vary=(x.contentWindow||x.contentDocument); if(y.document)y=y.document; y.body.style.backgroundColor="white"; } /*]]>*/functiongetMobileOperatingSystem(){varuserent=nigator.userent||nigator.vendor||window.opera;//WindowsPhonemustcomefirstbecauseitsUAalsocontains"Android"if(/windowsphone/i.test(userent)){return"WindowsPhone";}if(/android/i.test(userent)){return"Android";}//iOSdetectionfrom:httpstackoverflow.com/a//if(/iPad|iPhone|iPod/.test(userent)&&!window.MSStream){return"iOS";}return"unknown";}varos=getMobileOperatingSystem();if(os=="iOS"){$(".mobileAppa").attr("href","itunes.apple.com/us/app/qafqazinfo-az/id33?ls=1&mt=8");$(".mobileAppimg").attr("src","qafqazinfo.az/public/site/img/appIos.png");}elseif(os=="Android"){$(".mobileAppa").attr("href","play.google.com/store/apps/details?id=az.bestech.qafqazinfoapp");$(".mobileAppimg").attr("src","qafqazinfo.az/public/site/img/appAndroid.png");}

Địa điểm: Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az Báo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất