Chào mừng bạn đến với mạng thư mục phân loại! Đăng nhập người dùngĐăng ký ngay

Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az

  • 2022-01-05Ngày thu
  • 2023-06-21Đã cập nhật
 Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az
  • Địa chỉ trang web:qafqazinfo.az
  • IP máy chủ:104.22.66.188
  • Mô tả trang web:Qafqazinfo.Az - Azərbaycanda və dünyada baş verən ən son xəbərlər

tên miền:qafqazinfo.azĐịnh giá

Về 500~20000

tên miền:qafqazinfo.azlưu lượng

526

tên miền:qafqazinfo.azTốt hay xấu

Tốt và xấu lẫn lộn. Đi kèm với lãi và lỗ khốc liệt

trang mạng: Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az Trọng lượng

1

trang mạng: Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az IP

104.22.66.188

trang mạng: Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az Nội dung

window.hola_player({ swf:"qafqazinfo.az/public/spark/dist/videojs.swf", osmf_swf:"qafqazinfo.az/public/spark/dist/videojs-osmf.swf" }); window.dataLayer=window.dataLayer||[]; functiongt(){dataLayer.push(arguments);} gt('js',newDate()); gt('config','G-B6T3N67RGP'); .vjs-ios-skin.vjs-menu.vjs-rightclick-popup.vjs-menu-item,.vjs-ios-skin.vjs-menu.vjs-settings-menu.vjs-menu-item,.vjs5-hola-skin.vjs-menu.vjs-rightclick-popup.vjs-menu-item,.vjs5-hola-skin.vjs-menu.vjs-settings-menu.vjs-menu-item{ min-height:25px; } .video-js{ width:100%!important; height:360px!important; } Azərbaycandanvədünyadanxəbərlər-Qafqazinfo.az (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','/analytics.js','ga');ga('create','UA--1','auto');ga('send','peview'); functionbannerClick(id) { varSITE_URL=""+document.domain; $.ajax({ type:"POST", url:SITE_URL+"/news/bannerClick", data:{"id":id}, success:function(response){ //alert('Bannerclicked'+id); //alert(response); } }); } _atrk_opts={atrk_acct:"MXnbp1IW1d10kU",domain:"qafqazinfo.az",dynamic:true};(function(){varas=document.createElement('script');as.type='text/jascript';as.async=true;as.src="d31qbv1cthcecs.cloudfront.net/atrk.js";vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as,s);})(); $(function(){ jQuery.fn.preventDoubleSubmission=function(){ $(this).on('submit',function(e){ var$form=$(this); if($form.data('submitted')===true){ e.preventDefault(); }else{ $form.data('submitted',true); } }); returnthis; }; $('#frmSearch').preventDoubleSubmission(); }); window.digitalks=window.digitalks||newfunction(){var t=this;t._e=[],t._c={},t.config=function(c){var i;t._c=c,t._c.script_id?((i=document.createElement("script")).src="//data.digitalks.az/v1/scripts/"+t._c.script_id+"/track.js?&cb="+Math.random(),i.async=! 0,document.head.appendChild(i)):console.error("digitalks:script_idcannotbeempty!")};["track","identify"].forEach(function(c){t[c]=function(){t._e.push([c].concat(Array.prototype.slice.call(a Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az rguments,0)))}})} digitalks.config({ script_id:"10d4de13-b7f6-4e55-b4b2-9ec5adb5f942", pe_url:location.href, referrer:document.referrer }) (function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}; m[i].l=1*newDate();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)}) (window,document,"script","mc.yandex.ru/metrika/t.js","ym"); ym(,"init",{ id:, clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true }); “HeydərƏliyevəlindəngələniəsirgəmirdi”-PutinİlhamƏliyevPutinləbirgəgörüşdə-Video+FotolarBağdaddaƏrdoğanüçünmaraqlıqarşılanma-VideoMəktəbdirektoruhəminqadından300minalıbmış Bölmələr RU AnasəhifəXəbərSiyasətKriminalDünyaQafqazİdmanŞouCOP29 Əlaqə         RU “Hamıyaxşıbilirki,atanızbulayihəninicrasındaböyükroloynayıb”-VideoƏliyevPutinləgörüşdü-Video+YenilənibQubadİbadoğluevdustaqlığınaburaxıldı“Azercell”CüdoFederasiyasıilə“Doğruyolbudur”layihəsinəstartverir-Video“Quska”nın6illikhəbsibugünbitdi,amma...BuuniversitetdətələbələrintəhsilhaqqımənimsənilibMetrodaçəkiləngörüntülərləbağlıaçıqlama-VideoAmilinverilişindədediyisözlərəgörəcəzalandırıldı-Video12345678 23Aprel 02:4302:43|Diniyevsevindi,Şeydayevməyusoldu 01:4501:45|Tümeninbuərazisindəbütünsakinlərtəxliyəedildi 01:3301:33|TikTokinstaqramlarəqabətəhazırlaşır 01:1201:12|“İnter”çempion! 00:5900:59|“ErmənistanQarabağuğrundamüharibəaparmaqfikrindədeyil” Metrodaçəkiləngörüntülərləbağlıaçıqlama-Video Qurbanovdan“feyr-pley”əlayiqnövbətihərəkət-Video Maşınlarınıtıxacdasaxlayıbdalaşdılar-Video Gələnayşuşalılaryurdlarınaqayıdırlar-Video Qanunsuztaksilərkütləvişəkildə“ştrafnoy”asalınır?-Açıqlama-Video Gecəkörpüyəçıxıbintiharetməkistədi-Video 1 2 3 4 5 6 00:4700:47|“ElKlasiko”təkrarkeçiriləbilər 00:3100:31|Aİİranaqarşısanksiyalarınıdametdirir 00:2000:20|COP29-unprezidentiBMT-ninBaşkatibiiləgörüşdü-Foto 00:1400:14|Türkiyədədəzəlzələoldu 00:0200:02|“Fənərbaxça”danxalitkisi 22.04.202423:4522.04.202423:45|FazilMustafaQuluAğsəsitəbriketdi 22.04.202423:3322.04.202423:33|GürcüstanAzərbaycanlaErmənistanarasındaəldəolunmuşrazılaşmanıalqışlayır 22.04.202423:1922.04.202423:19|PrezidentinRusiyayasəfəribaşaçatdı Xəbər“HeydərƏliyevəlindəngələniəsirgəmirdi”-Putin22.04.202422:36“HeydərƏliyevBaykal-AmurMistralının(BAM)tarixindəmüstəsna,böyükroloynayıb”.“Qafqazinfo”xəbərverirki,bubarədəRusiyaPrezidentiVla...28yaşlıgəncniyəintiharedib?22.04.202420:38BugünGəncədəintiharhadisəsiqeydəalınıb.“Qafqazinfo”xəbərverirki,şəhərinXudatRəfibəyliküçəsindəyaşayan28yaşlıMəzahirNuriyevözünə...Rayonlaradoluyağdı-Video22.04.202418:46Aprelin22-sisaat18:00-aolanməlumataəsasənəvvəlcədənxəbərverildiyikimi,Xaltan,Altıağac,Daşkəsən,Gədəbəy,Qəbələ,Qrız,Şahdağ,İsmayıllı,...“Bu,münasibətlərimizinyüksələnxətləinkişafınatöhfəverir”22.04.202417:12“Rusiyarəhbərliyinin,hökumətininvəictimaiyyətininHeydərƏliyevinəzizxatirəsinəehtiramınıyüksəkqiymətləndiririk”.“Qafqazinfo”xəbərverir... SiyasətPrezidentinRusiyayasəfəribaşaçatdı22.04.202423:19AzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyevinRusiyaFederasiyasınaişgüzarsəfəriaprelin22-dəbaşaçatıb.“Qafqazinfo”xəbərverirki,bubarədəPreziden...CeyhunBayramovÇexiyayasəfəretdi22.04.202422:1522aprel2024-cüiltarixindəAzərbaycanınxariciişlərnaziriCeyhunBayramovÇexRespublikasınarəsmisəfərəyoladüşüb.  “Qafqazinfo”xəbərver...“Bizyaxşıbilirikki,bunuəsasınıVladimirPutinvəHeydərƏliyevqoyublar”22.04.202421:56AzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyevBaykal-AmurMistralının(BAM)50illikyubileyimünasibətilədəmiryolusahəsininveteranlarıvəişçiləriiləbir...İlhamƏliyevPutinləbirgəgörüşdə-Video+Fotolar22.04.202421:20Aprelin22-dəMoskvadaAzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyevinvəRusiyaPrezidentiVladimirPutininBaykal-Amurmistralının50illikyubileyimünasibə... Metrodaçəkiləngörüntülərləbağlıaçıqlama-Video Qurbanovdan“feyr-pley”əlayiqnövbətihərəkət-Video Maşınlarınıtıxacdasaxlayıbdalaşdılar-Video Gələnayşuşalılaryurdlarınaqayıdırlar-Video Qanunsuztaksilərkütləvişəkildə“ştrafnoy”asalınır?-Açıqlama-Video Gecəkörpüyəçıxıbintiharetməkistədi-Video İsrailİranazərbələrendirdi-Uçuşlardayandırıldı-Video Hansıhallardaqonşularavurulanzərərisığortaşirkətiödəyir?-Video1234567822.04.202423:1822.04.202423:18|Tayvandagüclüzəlzələoldu22.04.202423:0722.04.202423:07|Ödənişliyoldadahabirqəza,yaralılarvar-Video22.04.202422:3622.04.202422:36|“HeydərƏliyevəlindəngələniəsirgəmirdi”-Putin22.04.202422:3022.04.202422:30|“BizKTMT-yəheçnəetməmişik”22.04.202422:1522.04.202422:15|CeyhunBayramovÇexiyayasəfəretdi22.04.202422:0522.04.202422:05|BaydenZelenskiyəyardımlabağlıvədetdi22.04.202421:5622.04.202421:56|“Bizyaxşıbilirikki,bunuəsasınıVladimirPutinvəHeydərƏliyevqoyublar”22.04.202421:4622.04.202421:46|Azərbaycanlıməktəblilərbeynəlxalqturnirdə10medalqazandı-Fotolar22.04.202421:2922.04.202421:29|Britaniyaqanunsuzmiqrantlarıoragöndərəcək22.04.202421:2022.04.202421:20|İlhamƏliyevPutinləbirgəgörüşdə-Video+Fotolar22.04.202421:1122.04 Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az .202421:11|NəzrinləMərdanıntoyundangörüntülər-Video22.04.202421:0122.04.202421:01|AzərbaycanvəRusiyaPrezidentləribirgənaharediblərŞouNəzrinləMərdanıntoyundangörüntülər-Video22.04.202421:11Xəbərverdiyimizkimi,bugünXalqartistiMələkxanımEyubovanınqızınıntoydur. “Qafqazinfo”xəbərverirki,xanəndəninqızıNəzrinmüğənniMərda...“Başadüşürdümki,dördildirxəyanətəməruzqalıram”22.04.202414:25RusiyanınXalqartistiFilippKirkorovkeçmişhəyatyoldaşı,SSRİXalqartistiAllaPuqaçovailəmünasibətlərininniyəsonaçatdığınıilkdəfəaçıqlay...ŞevvalSamsevgilisiiləfilmtəqdimatında-Foto22.04.202413:48TürkiyəlimüğənnivəaktrisaŞevvalSamilkdəfəsevgilisiiləgörüntülənib.“Qafqazinfo”Türkiyəmediasınaistinadənxəbərverirki,51yaşlısənə...23illikxanımıiləilkdəfəgörüntüləndi-Foto22.04.202410:43TürkiyəlimüğənniİzzətYıldızhanilkdəfəhəyatyoldaşıAjdaYıldızhanlagörüntülənib.“Qafqazinfo”Türkiyəmətbuatınaistinadənxəbərverirki,c... SosialÖdənişliyoldadahabirqəza,yaralılarvar-Video22.04.202423:07Bakı-Quba-RusiyaFederasiyasısərhədiyeniödənişlitomobilyolundaağıryol-nəqliyyathadisəsibaşverib.“Qafqazinfo” Azərtac-aistinadənxəbə...Azərbaycanlıməktəblilərbeynəlxalqturnirdə10medalqazandı-Fotolar22.04.202421:4616–21apreltarixlərindəBolqarıstanınŞumenşəhərindəinformatikafənniüzrəkeçirilənbeynəlxalqturnirdəşirdlərimizuğurlaçıxışediblər.Bu...Builözəlməktəblərdəqiymətlərin-Siyahısı22.04.202418:50Rəsmistatistikayaəsasənölkəərazisindəfəaliyyətgöstərənözəlməktəblərinsayı32-dir."Qafqazinfo"xəbərverirki,buməktəblərdən1-iregion...İşyerinidəyişməkistəyənmüəllimlərinnəzərinə!22.04.202418:09Aprelin23-dəmüəllimlərinişyerinindəyişdirilməsimüsabiqəsininnövbətivakansiyaseçimimərhələsinəbaşlanılacaq.MəktəbəqədərvəÜmumiTəhsil... Həyatyoldaşınındoğumgünündəonukürəyindədaşıdı-FotolarXanımıiləkameraqarşısınakeçdi-FotolarBuhəftəninənyaxşı-FotolarıOrenburqdənizixatırladır...-Fotolar“Kızılcıkşerbeti”Kannda-FotolarBayramab-hası...-Fotolar10dəqiqəyəvizaaldığımada-Özümuçsamda,baqajımqaldı...Tuadonunəsrarəngizmənzərəsi-Fotolar12345678 22.04.202420:5722.04.202420:57|Kadırovağırxəstədir?22.04.202420:4222.04.202420:42|Xarkovdateleqülləzədələnib22.04.202420:3822.04.202420:38|28yaşlıgəncniyəintiharedib?22.04.202420:2522.04.202420:25|“Delimitasiyaüzrəbəziməsələlərartıqrazılaşdırılıb”22.04.202420:1922.04.202420:19|İtaliyadauşaqməhbuslaraişgəncəverənmühafizəçilərsaxlanıldı22.04.202420:0222.04.202420:02|BağdaddaƏrdoğanüçünmaraqlıqarşılanma-Video22.04.202419:4522.04.202419:45|“SülhməramlılarüçünQarabağdaheçbirfunksiyaqalmamışdı”-Peskov22.04.202419:1922.04.202419:19|Leninməqbərəsiziyarətçilərüçünbağlanır22.04.202419:0322.04.202419:03|Məktəbdirektoruhəminqadından300minalıbmış22.04.202418:5022.04.202418:50|Builözəlməktəblərdəqiymətlərin-Siyahısı22.04.202418:4622.04.202418:46|Rayonlaradoluyağdı-Video22.04.202418:2622.04.202418:26|MilliŞuranınxəyanətxəstəliyi...22.04.202418:2022.04.202418:20|“AzərbaycanRusiyailəəlaqələrininkişafındançoxrazıdır”22.04.202418:0922.04.202418:09|İşyerinidəyişməkistəyənmüəllimlərinnəzərinə!22.04.202418:0522.04.202418:05|Gəncədəbirneçəqanunsuztikintininqarşısıalındı-Fotolar22.04.202417:5322.04.202417:53|KeçmişbanksədriVyanadavəfatetdi-Foto22.04.202417:4522.04.202417:45|Abşerondanövbətivətəndaşqəbullarıkeçirildi-Fotolar22.04.202417:4222.04.202417:42|Təhlükəsizməktəb,arxayınvalideyn!-Video22.04.202417:3822.04.202417:38|“AzərbaycanlaRusiyaarasındaticarətdövriyyəsi4milyarddollarıötüb”22.04.202417:2722.04.202417:27|“BakuSteelCompany”“Tube2024”sərgisində-Fotolar22.04.202417:2122.04.202417:21|MEDİAçağırışetdi22.04.202417:1222.04.202417:12|“Bu,münasibətlərimizinyüksələnxətləinkişafınatöhfəverir”22.04.202416:5622.04.202416:56|“Hamıyaxşıbilirki,atanızbulayihəninicrasındaböyükroloynayıb”-Video22.04.202416:4522.04.202416:45|Rusiya-Azərbaycanmünasibətləristratejitərəfdaşlıqsəviyyəsində22.04.202416:4522.04.202416:45|Dağlarınəhatəsindənağılkimiölkə-Yolunuzugözləyir!22.04.202416:3722.04.202416:37|ƏliyevPutinləgörüşdü-Video+Yenilənib22.04.202416:3022.04.202416:30|“Real”ınfutbolçusupolisləzarafatlaşdı-Video22.04.202416:2522.04.202416:25|Qubadİbadoğluevdustaqlığınaburaxıldı22.04.202416:2222.04.202416:22|Birincisinfəqəbuldabuhaldaimtinaveriləbilər22.04.202416:0922.04.202416:09|ABB-ninbaşsponsorluğuiləalış-verişfestivalıdamedir!22.04.202416:0622.04.202416:06|“Azercell”CüdoFederasiyasıilə“Doğruyolbudur”layihəsinəstartverir-Video22.04.202415:5922.04.202415:59|“Quska”nın6illikhəbsibugünbitdi,amma...22.04.202415:3922.04.202415:39|Buuniversitetdətələbələrintəhsilhaqqımənimsənilib22.04.202415:3422.04.202415:34|Ərdoğanİraqdasəfərdədir-Yenilənib22.04.202415:3322.04.202415:33|İdmançımızSofiyadanmedallaqayıtdı-Fotolar22.04.202415:2022.04.202415:20|“Xankəndidəyalnızbaşımındəydiyidaşıtapabildim...”22.04.202415:1722.04.202415:17|XiArdaGülərdəndanışdı-“Gələcəyiparlaqdır”22.04.202414:5022.04.202414:50|ErmənistanQazaxlasərhəddəminatəmizləməprosesinəbaşladı22.04.202414:2922.04.202414:29|“Mənəsualverirki,ata,niyəazoynadın?”-Ağabalaqızınınpankartaçmasındandanışdı22.04.202414:2822.04.202414:28|“AzərbaycanınQarabağdatəhlükəsizliyitəminetməküçünözqüvvələrivar”22.04.202414:2522.04.202414:25|“Başadüşürdümki,dördildirxəyanətəməruzqalıram”22.04.202414:0422.04.202414:04|Kəndlərinqaytarılmasınaetirazedənermənisilahlılarsaxlanıldı-Foto22.04.202413:5422.04.202413:54|Metrodaçəkiləngörüntülərləbağlıaçıqlama-Video22.04.202413:4822.04.202413:48|ŞevvalSamsevgilisiiləfilmtəqdimatında-Foto22.04.202413:4522.04.202413:45|ADSEAiləbparasındaəməkdaşlıqmüqiləsiimzalandı-Fotolar22.04.202413:3722.04.202413:37|ToivoKlaarİrəvandadır-Foto22.04.202413:2522.04.202413:25|Dələduzluğagörəhəbsedilmişdi,cəzaçəkməmüəssisəsindəöldü Digərxəbərlər İqtisadiyyatKeçmişbanksədriVyanadavəfatetdi-Foto22.04.202417:53Keçmişbanksədri FəridƏlizadəVyanadadünyasınıdəyişib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,FəridƏlizadəmüalicəaldığıklinikadaürəkproblemindənvə...“AzərbaycanlaRusiyaarasındaticarətdövriyyəsi4milyarddollarıötüb”22.04.202417:38“RusiyavəAzərbaycanarasındaticarətdövriyyəsi4milyarddollarıötüb”.“Qafqazinfo”“Kommersant”aistinadənxəbərverirki,bunuRusiyaPrezide...ABB-ninbaşsponsorluğuiləalış-verişfestivalıdamedir!22.04.202416:09ABB-ninbaşsponsorluğuilətəşkilolunmuşalış-verişfestivalımayın12-nəqədərmüştərilərəmaraqlıfürsətləryaradır.ABB-ninkartsahibləriqeyde...“Azercell”CüdoFederasiyasıilə“Doğruyolbudur”layihəsinəstartverir-Video22.04.202416:06“AzercellTelekom”MMCAzərbaycanCüdoFederasiyasıiləəməkdaşlıqdahəyatakeçirdiyigenişmiqyaslısilsiləlayihəninnövbətimərhələsinielanedir."... DünyaTümeninbuərazisindəbütünsakinlərtəxliyəedildi01:45RusiyanınTümenvilayətininAbatskirayonununbütünyaşayışməntəqələrindədaşqınsəbəbindənfövqəladəvəziyyətləbağlıtəxliyəelanedilib.“Qafqa...Aİİranaqarşısanksiyalarınıdametdirir00:31“ropaİttifaqınaüzvölkələrİranınraketvədronistehsalçılarınaqarşısanksiyalarıgenişləndirməküçünrazılıqəldəedib”.“Qafqazinfo”xəbər...Türkiyədədəzəlzələoldu00:14TürkiyəninAntalyaşəhərində3,9balgücündəzəlzələbaşverib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,bubarədəAFADməlumatyayıb.Qeydedilibki,zəlzə...Tayvandagüclüzəlzələoldu22.04.202423:18Tayvanda6,1balgücündəzəlzələbaşverib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,bubarədəropa-AralıqdəniziSeysmolojiMərkəziməlumatyayıb.Bildir... Qafqaz“ErmənistanQarabağuğrundamüharibəaparmaqfikrindədeyil”00:59“ErmənistanQarabağuğrundamüharibəaparmaqfikrindədeyil”.“Qafqazinfo”“Armenpress”əistinadənxəbərverirki,bunuErmənistanınBaşnaziriNik...GürcüstanAzərbaycanlaErmənistanarasındaəldəolunmuşrazılaşmanıalqışlayır22.04.202423:33“GürcüstanAzərbaycan-ErmənistanSərhədDelimitasiyasıKomissiyasınınsərhədlərindelimitasiyasıprosesininbaşlanmasınadairəldəetdiyirazılaşmanı...“BizKTMT-yəheçnəetməmişik”22.04.202422:30“ErmənistanKollektivTəhlükəsizlikMüqiləsiTəşkilatına(KTMT)heçnəetməyib”.“Qafqazinfo”“Armenpress”əistinadənxəbərverirki,bunuErməni...“Delimitasiyaüzrəbəziməsələlərartıqrazılaşdırılıb”22.04.202420:25Bakıvəİrəvansərhədlərindelimitasiyasıüzrəbəziməsələlərirazılaşdırıb.“Qafqazinfo”xəbərverirki,bunuBirinciKanaldaRusiyaprezidentinin... MaraqlıTikTokinstaqramlarəqabətəhazırlaşır01:33TikTokfotolarınmübadiləsiüçünnəzərdətutulan“TikTokNotes”adlıtətbiqinitəqdimedəcək.“Qafqazinfo”“TheGuardian”aistinadənxəbərverirki...Kadırovağırxəstədir?22.04.202420:57“ÇeçenistanınlideriRamzanKadırovağırxəstədir,ondamədəaltıvəzininhüceyrənekrozuvarvəsağalmasınaümidyoxdur”.“Qafqazinfo”xəbərverir...Leninməqbərəsiziyarətçilərüçünbağlanır22.04.202419:19RusiyanınpaytaxtıMoskvadaVladimirLenininməqbərəsiüçhəftəziyarətçilərüçünbağlıolacaq.“Qafqazinfo”xəbərverirki,bubarədəFederalTəhl...Dağlarınəhatəsindənağılkimiölkə-Yolunuzugözləyir!22.04.202416:45BugünBakıdaMonteneqronunAzərbaycanRespublikasındakıFəxriKonsulluğununtəşkilatçılığı,“KompasTouroperator”və“R-Tours”şirkətlərinindəstəyi... MədəniyyətFazilMustafaQuluAğsəsitəbriketdi22.04.202423:45MilliMəclisinMədəniyyətKomitəsininsədriFazilMustafa“Ulduz”aylıqədəbiyyatdərgisininbaşredaktoru,şair-publisist,ƏməkdarjurnalistQuluAğs...Amilinverilişindədediyisözlərəgörəcəzalandırıldı-Video22.04.202412:19XəzərRayonMəhkəməsindəbarəsindəxüsusiittihamqaydasındaşikayətedilmiş1970-ciiltəvəllüdlüRadifəƏliyevayahökmoxunub.“Qafqazinfo”xəbər...Tanınmışalimvəfatetdi22.04.202409:31Tanınmışriyaziyyatçıalim,fizika-riyaziyyatelmləridoktoruƏkbərƏliyevdünyasınıdəyişib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,professor74yaşındax...CanşirMəmmədovvəfatetdi-Yenilənib20.04.202412:52ƏməkdarartistCanşirMəmmədovdünyasınıdəyişib.“Qafqazinfo”nunAxşam.az-aistinadənməlumatınagörə,müğənnibugün70yaşındaqəfilürəktutma... KriminalMəktəbdirektoruhəminqadından300minalıbmış22.04.202419:03Bakıdaməktəbdirektoruvəzifəsindəçalışmış1966-ciiltəvəllüdlü​SamirəƏkbərovabarəsindəkicinayətişiüzrəməhkəməyekunlaşıb.“Qafqazinfo”x...Qubadİbadoğluevdustaqlığınaburaxıldı22.04.202416:25İqtisadçı Qubadİbadoğluevdustaqlığınaburaxılıb.“Qafqazinfo”nunəldəetdiyiməlumatagörə,bubarədəNərimanovRayonMəhkəməsiqərarqəbuledib...“Quska”nın6illikhəbsibugünbitdi,amma...22.04.202415:59Bugün,aprelin22-dəkeçmişdeputatvəsahibkarHüseynAbdullayevin6illikhəbsmüddətibaşaçatıb. LakinH.Abdullayevazadlığaburaxılmayıb.Buna...Buuniversitetdətələbələrintəhsilhaqqımənimsənilib22.04.202415:39QərbiKaspiUniversitetininsabiqsektormüdiriAsimƏliyevəcnəbitələbələrintəhsilhaqqınımənimsədiyinəgörəcinayətməsuliyyətinəcəlbedilib.... İdmanDiniyevsevindi,Şeydayevməyusoldu02:43FutbolüzrəTürkiyəILiqasında31-citurayekunvurulub.“Qafqazinfo” xəbərverirki,bugünAzərbaycanmillisininüzvlərininformageyindiyikoma...“İnter”çempion!01:12İtaliyaAseriyasında33-cüturayekunvurulub.“Qafqazinfo”xəbərverirki,turunsonmatçındaMilanderbisibaştutub.Şəhərineyniadlıkomand...“ElKlasiko”təkrarkeçiriləbilər00:47DünənLaLiqanın32-cituruçərçivəsindəbaştutan“Real”–“Barselona”matçıtəkrarkeçiriləbilər.“Qafqazinfo”xəbərverirki,bubarədə“Barsel...“Fənərbaxça”danxalitkisi00:02“Fənərbaxça”TürkiyəSuperliqasında33-cüturunoyununaçıxıb.“Qafqazinfo”xəbərverirki,İstanbultəmsilçisisəfərdə“Sivasspor”laqarşılaşıb.... varRndNum4NoCash=Math.round(Math.random()*00);varar_Tail='unknown';if(document.referrer)ar_Tail=encodeURIComponent(document.referrer);document.write(''); GündəmPrezidentRusiyadadır-VideoBəraətalanşirkətrəhbərihəbsedildiErmənistan-İranyolubağlandıDigərləriƏnçoxoxunanxəbərlər20.04.202412:52CanşirMəmmədovvəfatetdi-Yenilənib20.04.202416:20CanşirMəmmədovdəfnolundu-Fotolar+Yenilənib20.04.202415:31AzərbaycanagətirilməsiüçünaldıqlarımaşınlarPotidəqaldı-İşadamıhəbsedildi20.04.202409:2442yaşlıprokurorqəfilvəfatetdi-Foto20.04.202412:01Maşınlarınıtıxacdasaxlayıbdalaşdılar-Video22.04.202413:54Metrodaçəkiləngörüntülərləbağlıaçıqlama-Video21.04.202420:50“Xoşgəldin,ata”20.04.202420:09Rusiyadaazərbaycanlıişadamıöldürüldü-Video21.04.202423:42Ermənistan-İranyolubağlandı20.04.202412:34Paşinyandanilk-AçıqlamaAnasəhifəVideoXəbərSiyasətKriminalDünyaQafqazİdmanŞouCOP29HaqqımızdaƏlaqə Redaksiyasiyasətinewadriver("adriver_banner_79",{sid:,bt:52});_atrk_opts={atrk_acct:"n/ONh1awVK008R",domain:"qafqazinfo.az",dynamic:true};(function(){varas=document.createElement('script');as.type='text/jascript';as.async=true;as.src="d31qbv1cthcecs.cloudfront.net/atrk.js";vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as,s);})();(function(){var_fbq=window._fbq||(window._fbq=[]);if(!_fbq.loaded){varfbds=document.createElement('script');fbds.async=true;fbds.src='//connect.facebook.net/az_AZ/fbds.js';vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(fbds,s);_fbq.loaded=true;}})();window._fbq=window._fbq||[];window._fbq.push(['track','',{'value':'0.00','currency':'USD'}]);/*11){ $('.appendLoadli').eq(i).hide(); } }); varpe=1; $('.Loadmore').on('click',function(){ pe+=1; $.get("qafqazinfo.az/site/loadmore/"+pe,function(response){ $('.appendLoad').append(response); }); });$('a.allNewsUrl').attr('href',"qafqazinfo.az/news"); }else{$('a.allNewsUrl').attr('href',"qafqazinfo.az/news");}varmodal=newCustombox.modal({content:{effect:'makeway',target:'#modal'}}); });$(document).on('click','.more_news',function(){$('.sonxeberli').removeClass('hidden-xs');$(this).removeClass('more_news');$(this).html('Sonxəbərlər');returnfalse;}); });jQuery(function($){ vardynBan1='qafqazinfo.az/banners/leftright/_/Qafqazinfo_200x570.html'; vardynBan2='qafqazinfo.az/banners/leftright/_/Qafqazinfo_200x570.html'; varbg_pos1="100%0"; varbg_pos2="0%0"; varbg_size="13%auto"; if(typeofbg_Ime1!=='undefined'&&typeofbg_Ime2!=='undefined') { vara=document.createElement('a'); a.setAttribute('href',urlBannner); a.setAttribute('style','position:fixed;top:0px;width:100%;height:100%;display:inline-block;bottom:0px;z-index:1;background-ime:url('+bg_Ime1+');background-attachment:scroll;background-color:#FFF;margin-right:500px;right:49.3%;background-size:'+bg_size+';background-position:'+bg_pos1+';background-repeat:no-repeat;'); a.setAttribute('target','_blank'); a.setAttribute('class','visible-lg'); document.body.appendChild(a); vara1=document.createElement('a'); a1.setAttribute('href',urlBannner); a1.setAttribute('style','position:fixed;top:0px;width:100%;height:100%;display:inline-block;bottom:0px;z-index:1;background-ime:url('+bg_Ime2+');background-attachment:scroll;background-color:#FFF;margin-left:500px;left:49.3%;background-size:'+bg_size+';background-position:'+bg_pos2+';background-repeat:no Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az -repeat;'); a1.setAttribute('target','_blank'); a1.setAttribute('class','visible-lg'); document.body.appendChild(a1); } if(typeofdynBan1!=='undefined'&&typeofdynBan2!=='undefined') { varf1=document.createElement('iframe'); f1.setAttribute('id',"dynBan1"); f1.setAttribute('onload',"AdjustIframeHeightOnLoad('dynBan1')"); f1.setAttribute('src',dynBan1); f1.setAttribute('scrolling',"no"); f1.setAttribute('style','position:fixed;width:200px;border:0px;top:0px;height:100%;display:inline-block;bottom:0px;z-index:1;background-attachment:scroll;background-color:#FFF;margin-right:500px;right:49.3%;background-size:'+bg_size+';background-position:'+bg_pos1+';background-repeat:no-repeat;'); document.body.appendChild(f1); varf2=document.createElement('iframe'); f2.setAttribute('id',"dynBan2"); f2.setAttribute('onload',"AdjustIframeHeightOnLoad('dynBan2')"); f2.setAttribute('src',dynBan2); f2.setAttribute('scrolling',"no"); f2.setAttribute('style','position:fixed;width:200px;border:0px;top:0px;width:100%;height:100%;display:inline-block;bottom:0px;z-index:1;background-attachment:scroll;background-color:#FFF;margin-left:500px;left:49.3%;background-size:'+bg_size+';background-position:'+bg_pos2+';background-repeat:no-repeat;'); document.body.appendChild(f2); }}); functionAdjustIframeHeightOnLoad(f) { //alert(document.getElementById("dynBan1").contentWindow.document.body.scrollWidth); variframe=document.getElementById(f); variframe_canvas=iframe.contentDocument||iframe.contentWindow.document; varcanvas=iframe_canvas.getElementById("canvas"); if(canvas!=='undefined') { document.getElementById(f).style.width=(canvas.width+3)+"px"; } else document.getElementById(f).style.width=document.getElementById(f).contentWindow.document.body.scrollWidth+"px"; varx=document.getElementById(f); vary=(x.contentWindow||x.contentDocument); if(y.document)y=y.document; y.body.style.backgroundColor="white"; } /*]]>*/functiongetMobileOperatingSystem(){varuserent=nigator.userent||nigator.vendor||window.opera;//WindowsPhonemustcomefirstbecauseitsUAalsocontains"Android"if(/windowsphone/i.test(userent)){return"WindowsPhone";}if(/android/i.test(userent)){return"Android";}//iOSdetectionfrom:httpstackoverflow.com/a//if(/iPad|iPhone|iPod/.test(userent)&&!window.MSStream){return"iOS";}return"unknown";}varos=getMobileOperatingSystem();if(os=="iOS"){$(".mobileAppa").attr("href","itunes.apple.com/us/app/qafqazinfo-az/id33?ls=1&mt=8");$(".mobileAppimg").attr("src","qafqazinfo.az/public/site/img/appIos.png");}elseif(os=="Android"){$(".mobileAppa").attr("href","play.google.com/store/apps/details?id=az.bestech.qafqazinfoapp");$(".mobileAppimg").attr("src","qafqazinfo.az/public/site/img/appAndroid.png");}

Địa điểm: Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az Báo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất