Chào mừng bạn đến với mạng thư mục phân loại! Đăng nhập người dùngĐăng ký ngay

Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az

  • 2022-01-05Ngày thu
  • 2023-06-21Đã cập nhật
 Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az
  • Địa chỉ trang web:qafqazinfo.az
  • IP máy chủ:104.22.66.188
  • Mô tả trang web:Qafqazinfo.Az - Azərbaycanda və dünyada baş verən ən son xəbərlər

tên miền:qafqazinfo.azĐịnh giá

Về 500~20000

tên miền:qafqazinfo.azlưu lượng

14

tên miền:qafqazinfo.azTốt hay xấu

Tốt và xấu lẫn lộn. Đi kèm với lãi và lỗ khốc liệt

trang mạng: Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az Trọng lượng

2

trang mạng: Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az IP

104.22.66.188

trang mạng: Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az Nội dung

window.hola_player({ swf:"qafqazinfo.az/public/spark/dist/videojs.swf", osmf_swf:"qafqazinfo.az/public/spark/dist/videojs-osmf.swf" }); window.dataLayer=window.dataLayer||[]; functiongt(){dataLayer.push(arguments);} gt('js',newDate()); gt('config','G-B6T3N67RGP'); .vjs-ios-skin.vjs-menu.vjs-rightclick-popup.vjs-menu-item,.vjs-ios-skin.vjs-menu.vjs-settings-menu.vjs-menu-item,.vjs5-hola-skin.vjs-menu.vjs-rightclick-popup.vjs-menu-item,.vjs5-hola-skin.vjs-menu.vjs-settings-menu.vjs-menu-item{ min-height:25px; } .video-js{ width:100%!important; height:360px!important; } Azərbaycandanvədünyadanxəbərlər-Qafqazinfo.az (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','/analytics.js','ga');ga('create','UA--1','auto');ga('send','peview'); functionbannerClick(id) { varSITE_URL=""+document.domain; $.ajax({ type:"POST", url:SITE_URL+"/news/bannerClick", data:{"id":id}, success:function(response){ //alert('Bannerclicked'+id); //alert(response); } }); } _atrk_opts={atrk_acct:"MXnbp1IW1d10kU",domain:"qafqazinfo.az",dynamic:true};(function(){varas=document.createElement('script');as.type='text/jascript';as.async=true;as.src="d31qbv1cthcecs.cloudfront.net/atrk.js";vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as,s);})(); $(function(){ jQuery.fn.preventDoubleSubmission=function(){ $(this).on('submit',function(e){ var$form=$(this); if($form.data('submitted')===true){ e.preventDefault(); }else{ $form.data('submitted',true); } }); returnthis; }; $('#frmSearch').preventDoubleSubmission(); }); window.digitalks=window.digitalks||newfunction(){var t=this;t._e=[],t._c={},t.config=function(c){var i;t._c=c,t._c.script_id?((i=document.createElement("script")).src="//data.digitalks.az/v1/scripts/"+t._c.script_id+"/track.js?&cb="+Math.random(),i.async=! 0,document.head.appendChild(i)):console.error("digitalks:script_idcannotbeempty!")};["track","identify"].forEach(function(c){t[c]=function(){t._e.push([c].concat(Array.prototype.slice.call(arguments,0)))}})} digitalks.config({ script_id:"10d4de13-b7f6-4e55-b4b2-9ec5adb5f942", pe_url:location.href, referrer:document.referrer }) (function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}; m[i].l=1*newDate();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)}) (window,document,"script","mc.yandex.ru/metrika/t.js","ym"); ym(,"init",{ id:, clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true }); Oaçıqlamadanikigünsonratutuldu...DTXAraikArutyunyanıdasaxladı,BakıyagətirilirBuseparatçılarıdaDTXsaxlayıb-Onlarkimlərdir?Separatçılarınkeçmiş“lider”lərisaxlanıldı Bölmələr RU AnasəhifəXəbərSiyasətKriminalDünyaQafqazİdmanŞou Əlaqə         RU Bakıdaməktəbinyaxınlığındanəbaşverib?-Video16yaşlıoğlanınmeyitini1gecəmaşındasaxlayıb,hələişədəgedibmiş...“Əkshaldaqadınlarıngüzgülərdənküsməsinəsəbəbolabilərsən”-İşxanımıSaakaşvilidənRubenVardanyanınhəbsinə-MünasibətŞəhidolandaha5hərbçininkimliyibilindi-SiyahıyeniləndiGüclükülək,leysan,qar-HaxəbərdarlığıTələbələrdənrüşvətalandekanahökmoxunduBakıdagənclərin“ölümoyunu”-Video-Yenilənib12345678 03Oktyabr 22:0322:03|Oaçıqlamadanikigünsonratutuldu... 21:5021:50|MoldovanınsəfiriRusiyaXİN-əçağırıldı 21:3521:35|“Onunbuiddialarısülhəxidmətetmir”-AyxanHacızadə 21:1921:19|“Məqsədsonundasülhmüqiləsininimzalanmasınagəlibçıxmaqdır” 21:0521:05|Fransanın(qarın)Ağrısı Bakıdaşirdlərməktəbinhəyətindənarkotikqəbuledib?-Video-Yenilənib Bakıdaməktəbinyaxınlığındanəbaşverib?-Video Bakıdagənclərin“ölümoyunu”-Video-Yenilənib SelçukBayraktardanPrezidentəmaraqlıhədiyyə-Video XocalıaeroportundakıErmənistanbayrağıendirildi-Video BaşınıŞuşatut...-Tarixigörüntülər 1 2 3 4 5 6 20:4720:47|LitvaUkraynataxılıüçündəhlizaçacaq 20:3320:33|104yaşındaparaşütlətullananənyaşlıqadın-Fotolar 20:2120:21|DTXAraikArutyunyanıdasaxladı,Bakıyagətirilir 19:4819:48|BuseparatçılarıdaDTXsaxlayıb-Onlarkimlərdir? 19:3819:38|Putin2024-cüildəkiprezidentseçkilərinənamizədolacaq? 19:3019:30|BaydenmüttəfiqləriiləUkraynayayardımımüzakirəetdi 19:1019:10|ABŞ-ninənvarlıadamıooldu 19:0819:08|“Bizimüçünvacibmatçlardanbiridir”-QurbanQurbanov XəbərXəstəxanadakıqanunsuzluqlarlabağlıcinayətişibaşlandı18:04ŞabranRayonMərkəziXəstəxanasındayolverilənqanunsuzluqlarbarədədaxilolmuşvətəndaşmüraciətiəsasındarayonprokurorluğundaaraşdırmaaparılıb...Bakıdaşirdlərməktəbinhəyətindənarkotikqəbuledib?-Video-Yenilənib16:44BakışəhərNəsimirayonuərazisindəyerləşənortaməktəblərinbirininərazisindəbirneçəşirdinnarkotikqəbuletməsiiləbağlıgörüntüləryayılıb....Sabahınhaproqnozu13:46Oktyabrın4-nəgözlənilənhaproqnozuaçıqlanıb.MilliHidrometeorologiyaXidmətindən “Qafqazinfo”yaverilənməlumatagörə,sabahBakıdavəAbşer...RaisRəsulzadəninvəziyyətiiləbağlı-Açıqlama11:55ƏməkdarrəssamRaisRəsulzadənininsultkeçirməsiiləbağlıməlumatvermişdik.“Qafqazinfo”xəbərverirki,hazırdamüalicəaldığıKlinikiTibbiMə... Siyasət“Onunbuiddialarısülhəxidmətetmir”-AyxanHacızadə21:35“FransaxariciişlərnaziriKatrinKolonnanınErmənistandakeçirdiyigörüşlərdəsaxta“blokada”və“məcburiköçkün”iddialarısülhəxidmətetmir”....“Məqsədsonundasülhmüqiləsininimzalanmasınagəlibçıxmaqdır”21:19“Hazırdabizerməniicmasınıntəmsilçiləriilədialoqaparırıq”.“Qafqazinfo”xəbərverirki,bufikirləriAzərbaycanPrezidentininxüsusitapşırıq...Fransanın(qarın)Ağrısı21:05Ukraynadansonratələm-tələsikErmənistanasəfəredənFransanınxariciişlərnaziriKatrinKolonna“X”platformasındaAğrıdağınınşəklinipaylaşıb....DTXAraikArutyunyanıdasaxladı,Bakıyagətirilir20:21Qarabağdaqondarmarejimin“prezidenti”olmuşAraikArutyunyansaxlanılıb.“Qafqazinfo”xəbərverirki,bubarədə“Azfront”teleqramkanalıməlumat... Bakıdaşirdlərməktəbinhəyətindənarkotikqəbuledib?-Video-Yenilənib Bakıdaməktəbinyaxınlığındanəbaşverib?-Video Bakıdagənclərin“ölümoyunu”-Video-Yenilənib SelçukBayraktardanPrezidentəmaraqlıhədiyyə-Video XocalıaeroportundakıErmənistanbayrağıendirildi-Video BaşınıŞuşatut...-Tarixigörüntülər ZəngilanKonqresMərkəzibelətikilib-Video BayrağıRiadƏhmədovunxanımınaƏliNağıyevtəqdimetdi-Video1234567818:5618:56|MEDİA-nınhəyatakeçirdiyilayihəninaçılışıoldu-Fotolar18:4818:48|NazirZaqataladavətəndaşlarıbutarixdəqəbuledəcək18:3818:38|Şoyqudansəfərbərlikləbağlıaçıqlama18:1818:18|Şamaxıda“Tarixyazanəbədiyaşarlider”mövzusundakonfranskeçirildi18:1018:10|Kolleclərinboşqalanyerlərinəqəbulunnəticələrielanolundu18:0818:08|Quba-Xaçmazbölgəsindəkisahibkarlarayeniimkanlartəqdimolundu18:0418:04|Xəstəxanadakıqanunsuzluqlarlabağlıcinayətişibaşlandı17:4917:49|Separatçılarınkeçmiş“lider”lərisaxlanıldı17:2517:25|“Xəzri-2023”birgətaktikitəlimidamedir-Video17:1417:14|OnlaraQarabağdayayımüçünlisenziyaverildi17:0817:08|NazirlikdənMüəllimlərGünüiləbağlıvalideynlərə-Müraciət17:0317:03|Paytaxtda5otaqlıevyandı,ölənvarŞouMarkEliyahuBakıda-Foto08:26YəhudiəsilliməşhurkamançaifaçısıMarkEliyahuBakıyagəlib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,musiqiçibubarədəsosialmediahesabındabildirib....UkraynalımüğənniRusiyavətəndaşlığıaldı02.10.202319:30UkraynalımüğənniAnnaAsti(əsladıAnnaDzyuba)Rusiyavətəndaşlığıalıb.“Qafqazinfo”xəbərverirki,bubarədə“SecularChronicle”teleqramkan...Adelazərbaycanlımodelyerinhazırladığıgeyimdə-Fotolar01.10.202318:51DünyacaməşhurmüğənniAdelazərbaycanlımodelyer-dizaynerRüfətİsmayılınhazırladığıgeyimigeyinib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,yaşıllibasdakı...500milyonluqmirasınınəedəcək?30.09.202307:45Məşhur"RollingStones"qrupununsolisti80yaşlıMikCaqqermirasıiləbağlıaçıqlamaverib.“Qafqazinfo”xaricimətbuataistinadənxəbərverirki... SosialMEDİA-nınhəyatakeçirdiyilayihəninaçılışıoldu-Fotolar18:56Medianınİnkişafıentliyininhəyatakeçirdiyi“Rəqəmsalxəbərlərinoxunaqlılığınınartırılmasıüçünmüasirstrategiyalar”layihəsininaçılışmərasim...NazirZaqataladavətəndaşlarıbutarixdəqəbuledəcək18:48RəqəmsalinkişafvənəqliyyatnaziriRəşadNəbiyevinŞəki,Qax,ZaqatalavəBalakənrayonlarınınsakinləriiləkeçirilməsinəzərdətutulanvətəndaşqə...Şamaxıda“Tarixyazanəbədiyaşarlider”mövzusundakonfranskeçirildi18:18ŞamaxıRayonİcraHakimiyyətivəAzərbaycanDövlətPedaqojiUniversitetinin(ADPU)ŞamaxıfilialınınbirgətəşkilatçılığıiləÜmummilliLiderHeydərƏ...Kolleclərinboşqalanyerlərinəqəbulunnəticələrielanolundu18:10Tam(11illik)ortatəhsilbazasındaortaixtisastəhsilimüəssisələrininboşqalanplanyerlərinəqəbulunnəticələrielanolunub.“Qafqazinfo”xəb... Bakıdakosmikgünlər...-FotosessiyaBuhəftəninənmaraqlıları-FotolarSularaltındaqalanNyu-York-Fotolar“İlinağacı”nıkəsən16yaşlıoğlanhəbsedildi-FotolarQənirəPaşayevailəvidamərasimikeçirildi-Fotolar-Yenilənibİraqdayasadönəntoy-FotolarGözlərinəqürurlabaxdığımızgün...-Fotosessiya150milyonillikdinozrskeletihərracaçıxarılacaq-Fotolar12345678 16:4416:44|Bakıdaşirdlərməktəbinhəyətindənarkotikqəbuledib?-Video-Yenilənib16:3416:34|Xankəndidəazərbaycancayolnişanı-Foto16:3216:32|NEQSOLHoldingkibertəhlükəsizlikbilikləriartırmaqüçünInfosecIQilətərəfdaşlıqedir16:1916:19|“İstəməzdikki,PutinnəvaxtsaErmənistanasəfərdənimtinaetməliolsun”16:0816:08|YasinHüseynzadəyəölümhökmüverilməsihaqdaxəbərə-Rəsmireaksiya16:0416:04|İlonMaskZelenskiniələsaldı-Foto15:5515:55|Neftçalanıniçməlisutəchizatıyaxşılaşdırılır-Video15:5415:54|ŞefikCaferoviçİlhamƏliyevitəbriketdi15:4615:46|“Araz”supermarketinikimindənçoxəməkdaşıtəlimlərəcəlbolunub15:4315:43|RusiyaArestoviçiaxtarışaverdi15:4215:42|Azərbaycan-Fransaparlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupufəaliyyətinidayandırır15:4215:42|MişelerməniəhalininQarabağıtərketməsinietniktəmizləməadlandırmayıb15:2815:28|İlhamƏliyevbüdcədən15,8milyonmanatayırdı15:2515:25|PrezidentMəşhurMəmmədovlabağlısərəncamimzaladı15:2515:25|Yerüstükeçidiqoyubaltındankeçənpiyadaöldü...-Video15:1015:10|QaradağdaşəhidTürkayınanımmərasimikeçirildi-Fotolar15:0215:02|FransanınXİNrəhbəriErmənistandadır14:5814:58|Bakıdaməktəbinyaxınlığındanəbaşverib?-Video14:5714:57|Türkiyədəterrortəbliğatındaittihamolunanjurnalistsaxlanıldı14:4514:45|BöyükQayıdışınZəngilanmərhələsi14:3214:32|Vizamüddətindənartıqyaşayan31əcnəbisaxlanıldı-Video14:3214:32|FizikaüzrəNobelmükafatınınqalibləriaçıqlandı13:5813:58|“Sabah”ınfutbolçusunaağırcəza13:5213:52|Təbiiqayalarda2023-cüilinəsasidmantədbiri!-Fotolar13:4613:46|Sabahınhaproqnozu13:4013:40|“15yaşındaoxuma-yazmabilməyən4şirdimizvar”13:3213:32|“Qarabağ”bugünİsveçəgedir13:3113:31|ErmənistanparlamentiRomastatutunuratifikasiyaetdi13:1013:10|16yaşlıoğlanınmeyitini1gecəmaşındasaxlayıb,hələişədəgedibmiş...12:4312:43|KamranƏliyevGəncədəvətəndaşlarıqəbuledəcək12:2512:25|Prokurorluqdaişləməkistəyənlərimtahanverəcək12:1212:12|BinəqədivəAbşeronunbəziəraziləriSumqayıtaverilir12:0312:03|AzerTelecom-unBaşicraçıdirektorunüfuzlu“GlobalLeadershipWomeninTech”mükafatınalayiqgörülüb11:5611:56|Klubprezidentirəqibinpaltardəyişməotağınasilahlagirdi11:5511:55|RaisRəsulzadəninvəziyyətiiləbağlı-Açıqlama11:4611:46|İbrahimRəisiArmenQriqoryanlagörüşdü11:3411:34|“Əkshaldaqadınlarıngüzgülərdənküsməsinəsəbəbolabilərsən”-İşxanımı11:0511:05|Prezidenthəmkarlarınıtəbriketdi-Yenilənib11:0311:03|Maşındakıkamerailəçəkiləngörüntülərməhkəmədəsübutolabilər?11:0011:00|Nazirlikdənhaşəraitiiləəlaqədarəhaliyəmüraciət10:4910:49|“Sabah”ropaKubokundaikincimatçınaçıxacaq10:4510:45|KamalCəfərovuntəşəbbüsüiləSabirabaddaödənişsizgözmüayinəsi-Fotolar10:4510:45|KapitalBank-daİTmütəxəssisləriüçünişimkanı10:4210:42|SaakaşvilidənRubenVardanyanınhəbsinə-Münasibət10:3710:37|BankRespublika“Lançbek”kampaniyasınastartverdi10:3510:35|MedinaŞahruddinləbeləzarafatlaşdı-Foto10:2610:26|Salyanınənböyükelektronikamağazasını“Kontakt”açdı-60%-dəkendirim Digərxəbərlər İqtisadiyyatNEQSOLHoldingkibertəhlükəsizlikbilikləriartırmaqüçünInfosecIQilətərəfdaşlıqedir16:32NEQSOLHoldingkibertəhlükəsizliküzrətəhsilvəmaarifləndirməhəllərininaparıcıtəchizatçısıolanInfosecIQiləstratejitərəfdaşlığabaşlayıb.Bu...“Araz”supermarketinikimindənçoxəməkdaşıtəlimlərəcəlbolunub15:46VeysəloğluŞirkətlərQrupuna(VŞQ)daxilolan“Araz”supermarketlərşəbəkəsiAzərbaycanistehlakçısınıyüksəkkeyfiyyətlivəuyğunqiymətliqida,eləc...İlhamƏliyevbüdcədən15,8milyonmanatayırdı15:28PrezidentİlhamƏliyevİmişlirayonununAğsu-Kürdəmir-Bəhrəmtəpə(71km)-Məmmədli-Ağamalılar-Əlyetməzli-Allahmədətli-Telişlitomobilyolununtikinti...AzerTelecom-unBaşicraçıdirektorunüfuzlu“GlobalLeadershipWomeninTech”mükafatınalayiqgörülüb12:03AzerTelecomşirkətininBaşicraçıdirektoruAnaNakaşidze“WomeninTech®CaucasusandCentralAsiaAwards(CCA)2023”tədbirindənüfuzlu“GlobalLead... DünyaMoldovanınsəfiriRusiyaXİN-əçağırıldı21:50MoldovanınsəfiriLilianDariusoktyabrın3-dəRusiyaXariciİşlərNazirliyinəçağırılıb.“Qafqazinfo”xariciKİV-əistinadənxəbərverirki,diplo...LitvaUkraynataxılıüçündəhlizaçacaq20:47Litvarəsmiləri UkraynataxılınınBaltiklimanlarınatranzitiüçündəhlizbarədərazılığagəlib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,bubarədəLitvanınxa...Putin2024-cüildəkiprezidentseçkilərinənamizədolacaq?19:38RusiyaPrezidentiVladimirPutin 2024-cüildəkeçiriləcəkprezidentseçkilərinənamizədolabilər.“Qafqazinfo”xəbərverirki,bubarədəRusiyanı...BaydenmüttəfiqləriiləUkraynayayardımımüzakirəetdi19:30ABŞPrezidentiCoBaydenAmerikanınmüttəfiqləriilətelefonladanışaraqUkraynayayardımımüzakirəedib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,buhaqdaAğ... QafqazSeparatçılarınkeçmiş“lider”lərisaxlanıldı17:49Xankəndidəkiseparatçılarınkeçmiş“lider”lərisaxlanılıbvəBakıyagətirilir.“Qafqazinfo”xəbərverirki,bubarədəməlumatı“haqqin.az”yayıb....“Xəzri-2023”birgətaktikitəlimidamedir-Video17:25AzərbaycanvəQazaxıstanınHərbiDənizQüvvələrinin(HDQ)gəmilərininvəhərbiqulluqçularınıniştirakıiləölkəmizdəkeçirilən“Xəzri-2023”birgətak...Xankəndidəazərbaycancayolnişanı-Foto16:34İşğaldanazadedilənXankəndişəhərindəyolkənarındaAzərbaycandilindəqoyulmuşXankəndilövhəsininfotosuyayılıb.“Qafqazinfo”xəbərverirki,...Azərbaycan-Fransaparlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupufəaliyyətinidayandırır15:42Azərbaycan-Fransaparlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupufəaliyyətinidayandırır.“Qafqazinfo”xəbərverirki,bubarədəməluma Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az tıMilliMəclisi... Maraqlı104yaşındaparaşütlətullananənyaşlıqadın-Fotolar20:33ABŞ-ninÇikaqo şəhərinin104yaşlısakiniDorotiHoffnerparaşütlətullananənyaşlıqadınolub.“Qafqazinfo”xəbərverirki,o,Çikaqodantəxminən...ABŞ-ninənvarlıadamıooldu19:10“SpaceX”inqurucusu,“Tesla”nınbaşdirektoruvə“X” sosialşəbəkəsininrəhbəriİlonMask“Forbes”jurnalınınhəriltərtibetdiyiTOP400ənzənginA...İlonMaskZelenskin Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az iələsaldı-Foto16:04AmerikalımilyarderİlonMaskköməküçünQərbmüttəfiqlərinəmüraciətedənUkraynaPrezidentiVolodimirZelenskiniələsalıb.“Qafqazinfo”xəbərve...“Əkshaldaqadınlarıngüzgülərdənküsməsinəsəbəbolabilərsən”-İşxanımı11:34Həkim-kosmetoloqSevincƏsgərovakosmetologiyasahəsindəfəaliyyəti,tətbiqetdiyimetodlar,uğurluiştəcrübəsiiləbağlımüsahibəverib.“Qafqazi... MədəniyyətFərhadBabayevvəfatetdi02.10.202317:48HeydərƏliyevSarayınınsabiqdirektoru,"Şöhrət"ordenliƏməkdarmədəniyyətişçisiFərhadBabayevvəfatedib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,bubarə...Qarabağdaermənidilininistifadəsinəimkanyaradılacaq02.10.202316:38Məlumolduğukimi,AzərbaycanRespublikasıQarabağbölgəsindəyaşayanermənisakinlərinreinteqrasiyasıiləbağlıəməlifəaliyyətəbaşlayıb.Bununlaə...İlhamƏliyevdənTeymurKərimliiləbağlı-Sərəncam02.10.202315:56PrezidentİlhamƏliyevədəbiyyatşünas, AMEA-nınMəhəmmədFüzuliadınaƏlyazmalarİnstitutunbaşdirektoru TeymurKərimliiləbağlıSərəncamimzalayıb....Tələbələrimizbeynəlxalqfilmfestivalınınqalibioldu-Foto02.10.202311:1529sentyabr-2oktyabrtarixlərindəÖzbəkistandanövbətiXVDaşkəndBeynəlxalqFilmFestivalıkeçirilib.FilmFestivalınadünyanın52ölkəsindən,o... KriminalOaçıqlamadanikigünsonratutuldu...22:03Xəbərverdiyimizkimi,Qarabağdaqondarmarejimin“prezident”iolmuşAraikArutyunyanAzərbaycanDövlətTəhlükəsizliyixidmətitərəfindənsaxlanılıb....Paytaxtda5otaqlıevyandı,ölənvar17:03BugünBakışəhərininQaradağrayonundagüclüyanğınolub.“Qafqazinfo”FHN-əistinadənxəbərverirki,ümumisahəsi135m²olankürsülü,birmərtəb...Yerüstükeçidiqoyubaltındankeçənpiyadaöldü...-Video15:25Bugünsəhərsaat7radələrindəSuraxanırayonu,HeydərƏliyevprospektindəağıryolqəzasıbaşverib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,ElşənMehdizadə...Bakıdaməktəbinyaxınlığındanəbaşverib?-Video14:58BugünBakıdayaşlıkişininazyaşlıqızatəcüzetməsiiddiasıiləbağlıgörüntüləryayılıb.“Qafqazinfo”xəbərverirki,hadisəninXətairayonund... İdman“Bizimüçünvacibmatçlardanbiridir”-QurbanQurbanov19:08“Dünənvəbugünpishazırlıqkeçmədik.Yaxşırəqibəqarşıoynayacağıq.“Hakken”inözxüsusioyunüslubuvar.Bizimüçünvacibmatçlardanbiridir.Fut...“Sabah”ınfutbolçusunaağırcəza13:58BugünAFFAİntizamKomitəsininnövbətiiclasıkeçirilib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,VIIIturun“Səbail”–“Sabah”oyunundabaşvermişneqativhalla...Təbiiqayalarda2023-cüilinəsasidmantədbiri!-Fotolar13:52ÜmummilliliderHeydərƏliyevin100illikyubileyinəhəsredilənqayayadırmanmaüzrəaçıqfestivaldaiştiraketməküçün100-dənartıqidmançıqeydiyya...“Qarabağ”bugünİsveçəgedir13:32UEFAropaLiqasınınqrupmərhələsinin2-citurunda“Hekken”klubununqonağıolacaq“Qarabağ”bugünsəfərəyoladüşür. “Qafqazinfo”klubunsaytı... GündəmSelçukBayraktardanPrezidentəmaraqlıhədiyyə-VideoAzərbaycanavətəndaşlıqüçünilkinolaraqbuqədərermənimüraciətedibEminƏmrullayevonlarıdirektortəyinetdiDigərləriƏnçoxoxunanxəbərlər02.10.202322:21Azərbaycanavətəndaşlıqüçünilkinolaraqbuqədərermənimüraciətedib02.10.202311:54HeydərƏliyevxanımıiləAstrontikaKonqresində-Video01.10.202315:3530ildənsonrakıilksəfər!-Fotolar+Yenilənib02.10.202318:23EminƏmrullayevonlarıdirektortəyinetdi10:42SaakaşvilidənRubenVardanyanınhəbsinə-Münasibət01.10.202309:56“ErmənistanAzərbaycanladöyüşməkdənqorxur,ammaRusiyayamüharibəelanedib”-Manukyan10:04Güclükülək,leysan,qar-Haxəbərdarlığı02.10.202309:58Separatçılarınkeçmiş“rəhbərlər”iErmənistanakeçəbilib?-Yenilənib02.10.202315:46Prezidentonlarıtəltifetdi-Siyahı08:49Bakıdagənclərin“ölümoyunu”-Video-YenilənibAnasəhifəVideoXəbərSiyasətKriminalDünyaQafqazİdmanŞouHaqqımızdaƏlaqə Redaksiyasiyasətinewadriver("adriver_banner_79",{sid:,bt:52});_atrk_opts={atrk_acct:"n/ONh1awVK008R",domain:"qafqazinfo.az",dynamic:true};(function(){varas=document.createElement('script');as.type='text/jascript';as.async=true;as.src="d31qbv1cthcecs.cloudfront.net/atrk.js";vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as,s);})();(function(){var_fbq=window._fbq||(window._fbq=[]);if(!_fbq.loaded){varfbds=document.createElement('script');fbds.async=true;fbds.src='//connect.facebook.net/az_AZ/fbds.js';vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(fbds,s);_fbq.loaded=true;}})();window._fbq=window._fbq||[];window._fbq.push(['track','',{'value':'0.00','currency':'USD'}]);/*11){ $('.appendLoadli').eq(i).hide(); } }); varpe=1; $('.Loadmore').on('click',function(){ pe+=1; $.get("qafqazinfo.az/site/loadmore/"+pe,function(response){ $('.appendLoad').append(response); }); });$('a.allNewsUrl').attr('href',"qafqazinfo.az/news"); }else{$('a.allNewsUrl').attr('href',"qafqazinfo.az/news");}varmodal=newCustombox.modal({content:{effect:'makeway',target:'#modal'}}); });$(document).on('click','.more_news',function(){$('.sonxeberli').removeClass('hidden-xs');$(this).removeClass('more_news');$(this).html('Sonxəbərlər');returnfalse;}); });jQuery(function($){ vardynBan1='qafqazinfo.az/banners/leftright/_/Qafqazinfo_200x570.html'; vardynBan2='qafqazinfo.az/banners/leftright/_/Qafqazinfo_200x570.html'; varbg_pos1="100%0"; varbg_pos2="0%0"; varbg_size="13%auto"; if(typeofbg_Ime1!=='undefined'&&typeofbg_Ime2!=='undefined') { vara=document.createElement('a'); a.setAttribute('href',urlBannner); a.setAttribute('style','position:fixed;top:0px;width:100%;height:100%;display:inline-block;bottom:0px;z-index:1;background-ime:url('+bg_Ime1+');background-attachment:scroll;background-color:#FFF;margin-right:500px;right:49.3%;background-size:'+bg_size+';background-position:'+bg_pos1+';background-repeat:no-repeat;'); a.setAttribute('target','_blank'); a.setAttribute('class','visible-lg'); document.body.appendChild(a); vara1=document.createElement('a'); a1.setAttribute('href',urlBannner); a1.setAttribute('style','position:fixed;top:0px;width:100%;height:100%;display:inline-block;bottom:0px;z-index:1;background-ime:url('+bg_Ime2+');background-attachment:scroll;background-color:#FFF;margin-left:500px;left:49.3%;background-size:'+bg_size+';background-position:'+bg_pos2+';background-repeat:no-repeat;'); a1.setAttribute('target','_blank'); a1.setAttribute('class','visible-lg'); document.body.appendChild(a1); } if(typeofdynBan1!=='undefined'&&typeofdynBan2!=='undefined') { varf1=document.createElement('iframe'); f1.setAttribute('id',"dynBan1"); f1.setAttribute('onload',"AdjustIframeHeightOnLoad('dynBan1')"); f1.setAttribute('src',dynBan1); f1.setAttribute('scrolling',"no"); f1.setAttribute('style','position:fixed;width:200px;border:0px;top:0px;height:100%;display:inline-block;bottom:0px;z-index:1; Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az background-attachment:scroll;background-color:#FFF;margin-right:500px;right:49.3%;background-size:'+bg_size+';background-position:'+bg_pos1+';background-repeat:no-repeat;'); document.body.appendChild(f1); varf2=document.createElement('iframe'); f2.setAttribute('id',"dynBan2"); f2.setAttribute('onload',"AdjustIframeHeightOnLoad('dynBan2')"); f2.setAttribute('src',dynBan2); f2.setAttribute('scrolling',"no"); f2.setAttribute('style','position:fixed;width:200px;border:0px;top:0px;width:100%;height:100%;display:inline-block;bottom:0px;z-index:1;background-attachment:scroll;background-color:#FFF;margin-left:500px;left:49.3%;background-size:'+bg_size+';background-position:'+bg_pos2+';background-repeat:no-repeat;'); document.body.appendChild(f2); }}); functionAdjustIframeHeightOnLoad(f) { //alert(document.getElementById("dynBan1").contentWindow.document.body.scrollWidth); variframe=document.getElementById(f); variframe_canvas=iframe.contentDocument||iframe.contentWindow.document; varcanvas=iframe_canvas.getElementById("canvas"); if(canvas!=='undefined') { document.getElementById(f).style.width=(canvas.width+3)+"px"; } else document.getElementById(f).style.width=document.getElementById(f).contentWindow.document.body.scrollWidth+"px"; varx=document.getElementById(f); vary=(x.contentWindow||x.contentDocument); if(y.document)y=y.document; y.body.style.backgroundColor="white"; } /*]]>*/functiongetMobileOperatingSystem(){varuserent=nigator.userent||nigator.vendor||window.opera;//WindowsPhonemustcomefirstbecauseitsUAalsocontains"Android"if(/windowsphone/i.test(userent)){return"WindowsPhone";}if(/android/i.test(userent)){return"Android";}//iOSdetectionfrom:httpstackoverflow.com/a//if(/iPad|iPhone|iPod/.test(userent)&&!window.MSStream){return"iOS";}return"unknown";}varos=getMobileOperatingSystem();if(os=="iOS"){$(".mobileAppa").attr("href","itunes.apple.com/us/app/qafqazinfo-az/id33?ls=1&mt=8");$(".mobileAppimg").attr("src","qafqazinfo.az/public/site/img/appIos.png");}elseif(os=="Android"){$(".mobileAppa").attr("href","play.google.com/store/apps/details?id=az.bestech.qafqazinfoapp");$(".mobileAppimg").attr("src","qafqazinfo.az/public/site/img/appAndroid.png");}

Địa điểm: Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az Báo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất