Chào mừng bạn đến với mạng thư mục phân loại! Đăng nhập người dùngĐăng ký ngay

Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az

  • 2022-01-05Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
 Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az
  • Địa chỉ trang web:qafqazinfo.az
  • IP máy chủ:104.22.67.188
  • Mô tả trang web:Qafqazinfo.Az - Azərbaycanda və dünyada baş verən ən son xəbərlər

tên miền:qafqazinfo.azĐịnh giá

Về 500~20000

tên miền:qafqazinfo.azlưu lượng

15

tên miền:qafqazinfo.azTốt hay xấu

Tốt và xấu lẫn lộn. Đi kèm với lãi và lỗ khốc liệt

trang mạng: Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az Trọng lượng

6

trang mạng: Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az IP

104.22.67.188

trang mạng: Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az Nội dung

window.hola_player({ swf:"qafqazinfo.az/public/spark/dist/videojs.swf", osmf_swf:"qafqazinfo.az/public/spark/dist/videojs-osmf.swf" }); .vjs-ios-skin.vjs-menu.vjs-rightclick-popup.vjs-menu-item,.vjs-ios-skin.vjs-menu.vjs-settings-menu.vjs-menu-item,.vjs5-hola-skin.vjs-menu.vjs-rightclick-popup.vjs-menu-item,.vjs5-hola-skin.vjs-menu.vjs-settings-menu.vjs-menu-item{ min-height:25px; } .video-js{ width:100%!important; height:360px!important; } Azərbaycandanvədünyadanxəbərlər-Qafqazinfo.az (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','/analytics.js','ga');ga('create','UA--1','auto');ga('send','peview'); functionbannerClick(id) { varSITE_URL=""+document.domain; $.ajax({ type:"POST", url:SITE_URL+"/news/bannerClick", data:{"id":id}, success:function(response){ //alert('Bannerclicked'+id); //alert(response); } }); } _atrk_opts={atrk_acct:"MXnbp1IW1d10kU",domain:"qafqazinfo.az",dynamic:true};(function(){varas=document.createElement('script');as.type='text/jascript';as.async=true;as.src="d31qbv1cthcecs.cloudfront.net/atrk.js";vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as,s);})(); $(function(){ jQuery.fn.preventDoubleSubmission=function(){ $(this).on('submit',function(e){ var$form=$(this); if($form.data('submitted')===true){ e.preventDefault(); }else{ $form.data('submitted',true); } }); returnthis; }; $('#frmSearch').preventDoubleSubmission(); }); window.digitalks=window.digitalks||newfunction(){var t=this;t._e=[],t._c={},t.config=function(c){var i;t._c=c,t._c.script_id?((i=document.createElement("script")).src="//data.digitalks.az/v1/scripts/"+t._c.script_id+"/track.js?&cb="+Math.random(),i.async=! 0,document.head.appendChild(i)):console.error("digitalks:script_idcannotbeempty!")};["track","identify"].forEach(function(c){t[c]=function(){t._e.push([c].concat(Array.prototype.slice.call(arguments,0)))}})} digitalks.config({ script_id:"10d4de13-b7f6-4e55-b4b2-9ec5adb5f942", pe_url:location.href, referrer:document.referrer }) (function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}; m[i].l=1*newDate();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)}) (window,document,"script","mc.yandex.ru/metrika/t.js","ym"); ym(,"init",{ id:, clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true }); ƏsgərimizhərbihissədəgülləyarasındanöldüYoluxanlarınsayıaçıqlandıSumqayıtdaikiuşaqfaciəlişəkildəöldü-YenilənibGəncədəyasmərasimindəpartlayış,xəsarətalanvar Bölmələr RU AnasəhifəXəbərSiyasətKriminalDünyaQafqazİdmanŞou Əlaqə         RU İrandaəxlaqpolisiləğvedildiMoskvada68ildənsonrailkİranda4nəfəredamolunduBeyləqandaqətləyetirilənbirailənindördüzvü...-FotolarSülhməramlılarınkomandanıbusəbəbdənRusiyaMN-igünahlandırdı-VideoAzərbaycanrəsmiləriXocalıdasülhməramlılarlanəyimüzakirəedib?AzərbaycanİrananotaverdiLaçındəhlizindənyeni-Video12345678 04Dekabr 20:0420:04|Fransahesabıaçdı-Video+Yenilənir 19:3819:38|Rusiyaqüvvələrininitkiləriaçıqlandı 19:2119:21|Əsgərimizhərbihissədəgülləyarasındanöldü 19:0619:06|Rusiyadabinanınikimərtəbəsiçökdü,ölənvəyaralılarvar-Yenilənib 18:2818:28|Məşhurcütlüyünevindən-Fotolar ƏrdoğanİbrahimTatlısəsləmahnıoxudu-Video CemYılmazıngülməyinəəsəbiləşdi-Video BereninçıxışıKənanıduyğulandırdı-Video MehdiyevVasifTalıbovunadınıeşidənkimi“otboy”verdi Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az Canlıefirdəda-ŞəfiqəNağıyevanınüstünəsuatdılar-Video Buzovnadakıdəhşətliqətlintəkşahididanışdı-Video 1 2 3 4 5 6 17:5717:57|Yaadasındavulkanyenidənpüskürdü,onlarlainsan-Təxliyəedildi 17:3517:35|Ukraynadamüharibədəhəlakolandincsakinlərinsayıaçıqlandı 16:5916:59|CeyhunBayramovRusiyayasəfəredir 16:5616:56|Narkotiklərinqanunsuzdövriyyəsindəittihamolunanşəxs-Bəraətaldı 16:5016:50|Vaksinasiyailəbağlısonvəziyyət 16:4916:49|SahibkarlarlanövbətigörüşZaqataladakeçiriləcək 16:4516:45|Yoluxanlarınsayıaçıqlandı 16:3916:39|Sumqayıtdaikiuşaqfaciəlişəkildəöldü-Yenilənib XəbərGəncədəyasmərasimindəpartlayış,xəsarətalanvar15:20Gəncədəxeyir-şərevindəpartlayışbaşverib.“Qafqazinfo”nunməlumatınagörə,partlayışMəhsətiqəsəbəsindəkiyaşayışbinalarındanbirindəsakinlə...ƏhmədObalı​Xudafərinkörpüsündə-Foto14:08BugünGüneyAzərbaycanınmillifəalı,GünazTVrəhbəriƏhmədObalı​Xudafərinkörpüsünəsəfəredib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,Azərbaycandasəfə...Sabahhanecəolacaq?12:44Sabahagözlənilənhaproqnozuaçıqlanıb.MilliHidrometeorologiyaXidmətindən“Qafqazinfo”yaverilənməlumatagörə,dekabrın5-dəBakıdavəAbşer...Buistiqamətlərdəmövqelərimizatəşətutuldu10:15Dekabrın4-üsaat03:50radələrindəErmənistansilahlıqüvvələrininbölmələriBasarkeçərrayonununYuxarıŞorcayaşayışməntəqəsiistiqamətindəyerləş... SiyasətCeyhunBayramovRusiyayasəfəredir16:59AzərbaycanxariciişlərnaziriCeyhunBayramovRusiyayaişgüzarsəfəredir.Bubarədə"Qafqazinfo"ya AzərbaycanXariciİşlərNazirliyindənməlumat...AzərbaycanMNRusiyasülhməramlılarınayenidənçağırışetdi03.12.202221:08RusiyaFederasiyasınınsülhməramlıkontingentininrəsmiməlumatlarındaAzərbaycanərazilərininadlarınındəfələrləedilənmüraciətlərimizəbaxmayaraq...SülhməramlılarınkomandanıbusəbəbdənRusiyaMN-igünahlandırdı-Video03.12.202220:51"RusiyaMüdafiəNazirliyininsaytındaAzərbaycantoponimlərinədüzgünəməledilmir”.“Qafqazinfo”RealTV-yəistinadənxəbərverirki,bunuAzərbay...AzərbaycanrəsmiləriXocalıdasülhməramlılarlanəyimüzakirəedib?03.12.202219:29EkologiyavəTəbiiSərvətlərNazirliyi,İqtisadiyyatNazirliyiyanındaƏmlakMəsələləriDövlətXidmətivə“AzerGold”QapalıSəhmdarCəmiyyətininəməkd... ƏrdoğanİbrahimTatlısəsləmahnıoxudu-Video CemYılmazıngülməyinəəsəbiləşdi-Video BereninçıxışıKənanıduyğulandırdı-Video MehdiyevVasifTalıbovunadınıeşidənkimi“otboy”verdi Canlıefirdəda-ŞəfiqəNağıyevanınüstünəsuatdılar-Video Buzovnadakıdəhşətliqətlintəkşahididanışdı-Video 144milyonumənimsəyənnazirin“qənaətçıxışı”-Video Dünənkiyarışdaqəzaanı-Video1234567816:3416:34|“Sumqayıt”mövsümdəilkqələbəsiniqazandı16:0316:03|İngiltərədünyaçempionuolsa...15:2015:20|Gəncədəyasmərasimindəpartlayış,xəsarətalanvar14:5514:55|İrandaəxlaqpolisiləğvedildi14:3314:33|YalınınBakıdanbuvideosumaraqlaqarşılandı14:0814:08|ƏhmədObalı​Xudafərinkörpüsündə-Foto13:3913:39|Moskvada68ildənsonrailk12:4412:44|Sabahhanecəolacaq?12:3312:33|İranda4nəfəredamolundu12:2012:20|Ronaldoqrupmərhələsininənpisoyunçularısiyahısında11:4011:40|DYP-dənsürücülərəxəbərdarlıq11:2511:25|Bakıdaçoxmərtəbəlibinadayanğınolub-VideoŞouMəşhurcütlüyünevindən-Fotolar18:28TürkiyəninməşhurcütlüyüaktyorKıvançTatlıtuğlamodelyerhəyatyoldaşıBaşakDizerjurnalistlərəevininqapısınıaçıb.“Qafqazinfo”Türkiyəmətb...YalınınBakıdanbuvideosumaraqlaqarşılandı14:33AzərbaycandasəfərdəolantürkiyəlimüğənniYalıninstaqramhesabındamaraqlıpaylaşımıilədiqqətçəkib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,o,Bakıdamə...“AltınKelebek”iAzərbaycanüzrəaparacaqşəxsməlumoldu03.12.202222:454dekabrdaTürkiyədəkeçiriləcək“AltınKelebek”mərasimindəAzərbaycanüzrəolanhissəninaparıcılığınıedəcəkşəxsməlumolub.“Qafqazinfo”xəbər...HəmkarıAllaPuqaçovanınRusiyanıtərketməsəbəbiniaçıqladı03.12.202217:02MüğənniTatyanaBulanovahəmkarıAllaPuqaçovanınRusiyadanailəvəziyyətinəgörəköçdüyünübildirib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,o,buhaqda“Vok... SosialVaksinasiyailəbağlısonvəziyyət16:50Azərbaycandasonsutkadakoronirus(COVID-19)əleyhinə268vaksinvurulub.“Qafqazinfo”xəbərverirki,bubarədəNazirlərKabinetiyanındaOpera...SahibkarlarlanövbətigörüşZaqataladakeçiriləcək16:49“Azəriqaz”İstehsalatBirliyiölkədəsahibkarlığıninkişafıüçünüzərinədüşənvəzifələrinicrasınadaimdiqqətləyanaşır.   “Azəriqaz...Yoluxanlarınsayıaçıqlandı16:45Azərbaycandasonsutkadakoronirusinfeksiyasına47yeniyoluxmafaktıqeydəalınıb,36nəfərmüalicəolunaraqsağalıbvəevəburaxılıb.“Qafqazi...Sumqayıtdaikiuşaqfaciəlişəkildəöldü-Yenilənib16:39Sumqayıtdaikiazyaşlıyanaraqölüb.“Qafqazinfo”APA-yaistinadənxəbərverirki,hadisəşəhərinXəzərbağlarıyaşayışmassivindəqeydəalınıb.... Bakınınəndəbligecəsindən-FotolarGününoyunları-FotolardaGününmatçlarıfotolardaŞeymaSubaşıevliliktarixiniaçıqladı-FotolarSerbiyayığmasındaqalmaqal-FutbolçularkomandayoldaşlarınınxanımlarıiləsevgilioldularNəsrininbufotolarımaraqlaqarşılandıİran-ABŞmatçı-FotolardaMüharibəbeləKiyevingözəlliyinətoxunabilmədi...-Fotolar12345678 11:0311:03|İsrailPrezidentiilkdəfəBəhreynəsəfəredib10:4110:41|“Bunuoyungünüöyrəndim”-Messi10:1510:15|Buistiqamətlərdəmövqelərimizatəşətutuldu10:0110:01|Beyləqandaqətləyetirilənbirailənindördüzvü...-Fotolar09:4109:41|“Kəpəz”“Sumqayıt”a,“Zirə”“TuranTovuz”aqarşı09:2709:27|İranhökumətiningüllələdiyigənclər-Foto09:0409:04|Yevlaxdayataqxanadayanğınolub01:2801:28|FransaPolşaya,İngiltərəSeneqalaqarşı01:0701:07|Argentinanınövbətimərhələyəaparanqələbə-Video01:0501:05|1/4finalınilkcütübəllioldu00:2400:24|Argentina1/4finalda-Video03.12.202223:5103.12.202223:51|ƏrdoğanİbrahimTatlısəsləmahnıoxudu-Video03.12.202223:2803.12.202223:28|Almaniyada8000insanapeyvəndəvəzinəduzlusuvuruldu03.12.202223:1503.12.202223:15|Hərilbirmilyonayaxınuşaqölüdoğulur-Səbəb03.12.202222:4503.12.202222:45|“AltınKelebek”iAzərbaycanüzrəaparacaqşəxsməlumoldu03.12.202222:3403.12.202222:34|RusiyayenidənXersonahücumahazırlaşır-Əhalitəxliyəedildi03.12.202222:1603.12.202222:16|İranməcburihicablabağlıaraşdırmalarabaşladı03.12.202221:4503.12.202221:45|Azərbaycan,TürkiyəvəTürkmənistanprezidentləributarixdəgörüşəcək03.12.202221:2903.12.202221:29|RusiyailəBelarusarasındaprotokolimzalandı03.12.202221:0803.12.202221:08|AzərbaycanMNRusiyasülhməramlılarınayenidənçağırışetdi03.12.202221:0303.12.202221:03|Niderlandbuqələbəilə1/4finalaadladı-Video03.12.202221:0203.12.202221:02|Niderlandınrəqibikimolacaq?03.12.202220:5103.12.202220:51|SülhməramlılarınkomandanıbusəbəbdənRusiyaMN-igünahlandırdı-Video03.12.202220:4803.12.202220:48|Niderlandilk1/4finalçıoldu-Video03.12.202220:1803.12.202220:18|NATOadanlıqlarınıdaşıyanqatarrelsdənçıxdı03.12.202219:5503.12.202219:55|İrandakıetirazlardaölənlərinsayıaçıqlandı03.12.202219:2903.12.202219:29|AzərbaycanrəsmiləriXocalıdasülhməramlılarlanəyimüzakirəedib?03.12.202218:5603.12.202218:56|Sonsutkadaneçəvaksinvurulub?03.12.202218:5203.12.202218:52|Buzovnadaüçnəfəriöldürənşəxsdən-Yenixəbər03.12.202218:4803.12.202218:48|Mövqelərimizatəşətutuldu03.12.202218:4503.12.202218:45|Yoluxanlarınsayıaçıqlandı03.12.202218:2703.12.202218:27|Azərbaycanİrananotaverdi03.12.202218:0903.12.202218:09|Laçındəhlizindənyeni-Video03.12.202217:3803.12.202217:38|“Azəriqaz”İBabonentləritəhlükəsizlikqaydalarınariayətetməyəçağırır-Video03.12.202217:2303.12.202217:23|KremlPutinləMakronundanışığıiləbağlısualıcablandırdı03.12.202217:0203.12.202217:02|HəmkarıAllaPuqaçovanınRusiyanıtərketməsəbəbiniaçıqladı03.12.202216:5003.12.202216:50|AzərbaycanvəBƏƏarasındasiyasidialoqəsasındaəlaqələrinkişafedir-Fotolar03.12.202216:3903.12.202216:39|“Kamaz”“Niva”ilətoqquşdu-Ölənvar+Yenilənib03.12.202216:1803.12.202216:18|Bakıdafərdiyaşayışevindəyanğınoldu03.12.202215:5703.12.202215:57|Türkiyədəmikrotobusqəzası-Xeylisaydayaralıvar03.12.202215:2103.12.202215:21|Leyenbumüqayisəsinəgörətənqidedildi03.12.202215:0303.12.202215:03|Sumqayıtda15gündə3cinayətkardəstəüzvütutuldu-Video03.12.202214:5003.12.202214:50|Laçındəhlizindəkisıxlığınsəbəbiməlumoldu-Yenilənib03.12.202214:2903.12.202214:29|Nazirliksülhməramlılarınnəzarətindəolanərazilərdəaraşdırmalarabaşladı03.12.202214:1603.12.202214:16|FəridQayıbovyenidənropaGimnastikasınınprezidentiseçildi03.12.202214:0603.12.202214:06|Zelenskionlarıtəltifetdi03.12.202213:4803.12.202213:48|Londondadahabirazərbaycanlıoliqarxınməhkəməsikeçirilir Digərxəbərlər İqtisadiyyatAzercellvəADAUniversitetitərəfdaşlıqmünasibətlərinin10illiyiniqeydedir03.12.202212:27Yeniəməkdaşlıqmüqiləsiçərçivəsindəölkə Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az ninlidermobiloperatoruAzercellvəADAUniversitetidayanıqlıİnformasiyavəKommunikasiyatexnologiyal...LətifKərimov“XalqƏmanəti”layihəsinin22-cinəşrində-Fotolar03.12.202211:47XalqBankın“XalqƏmanəti”layihəsinin22-cinəşriAzərbaycanınXalqrəssamıLətifKərimovun“Azərbaycanxalçası”kitabınahəsrolunub.“Qafqazinfo...Azərbaycanneftibuqiymətəsatılır03.12.202209:29DünyabazarındaAzərbaycanneftinin qiymətiucuzlaşıb.“Qafqazinfo”xəbərverirki,“AzeriLight”(CIF)markalıneftin1barreləolanqiyməti1,95...Bayrama4ayqalsada,biletqiymətlərifantastikdir02.12.202216:52Novruzbayramıgünlərində“ButaAirways”loukosteriiləBakıdanİstanbulauçuşbiletlərininqiymətlərisosialşəbəkələrdəmüzakirələrəsəbəbolub. ... DünyaRusiyaqüvvələrininitkiləriaçıqlandı19:38UkraynadahərbiəməliyyatlarbaşlayandanindiyədəkRusiyaSilahlıQüvvələrinin91150hərbçisiölüb.“Qafqazinfo”xəbərverirki,bubarədəUkrayna...Rusiyadabinanınikimərtəbəsiçökdü,ölənvəyaralılarvar-Yenilənib19:06RusiyanınXantı-MansiyskMuxtarDairəsininNijnevartovskşəhərindəbeşmərtəbəliyaşayışbinasındapartlayışolub.“Qafqazinfo”Rusiyamətbuatınais...Yaadasındavulkanyenidənpüskürdü,onlarlainsan-Təxliyəedildi17:57SəhərsaatlarındaYaadasındaSemeruaktivvulkanıyenidənpüskürüb.“Qafqazinfo”xaricimətbuataistinadən xəbərverirki,nəticədə95nəfərtəx...Ukraynadamüharibədəhəlakolandincsakinlərinsayıaçıqlandı17:35“Rusiya-Ukraynamüharibəsindərusqoşunlarınınatəşaçmasınəticəsində9400-dənçoxdincsakinhəlakolub.Ölənlərarasında461uşaqvar,6800nəfər... QafqazMoskvada68ildənsonrailk13:39BugünRusiyanınpaytaxtıMoskvadason68ilinənyüksəkatmosfertəzyiqiqeydəalınıb.“Qafqazinfo”xəbərverirki,bubarədə“Fobos”hamərkəzi...Qəbələdədağlıqərazidə1nəfəritkindüşüb03.12.202212:13Qəbələrayonundadağlıq-meşəlikərazidə1nəfəritkindüşüb.“Qafqazinfo”FHN-insaytınaistinadənxəbərverirki,“112” qaynartelefonxəttinənoy...Kombiaparatıpartladı-Xəsarətalanvar03.12.202210:44Dekabrın2-siBeyləqanşəhərindəpartlayışbaşverib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,SevilQazıyevaküçəsindəyerləşəntəkərtəmirisexindəişləyənA...Dekabrınilkongünlüyüüçünənsoyuqgünləraçıqlandı02.12.202216:40“Dekabrayının3-dənyağıntılıhagözlənilir.Yağıntılarayın7-nəkimidamedəcək.Paytaxtdabumüddətərzindəənsoyuqhanınayın4-dən6-nak... MaraqlıAlmaniyada8000insanapeyvəndəvəzinəduzlusuvuruldu03.12.202223:28Almaniyada8000xəstəyəkoroniruspeyvəndiəvəzinəduzlusuvuransaxtatibbbacısıiləbağlıməhkəməqərarıverilib.“Qafqazinfo”xariciKİV-əi...Hərilbirmilyonayaxınuşaqölüdoğulur-Səbəb03.12.202223:15Hərilbirmilyonayaxınölüdoğumhalıqeydəalınır.“Qafqazinfo”xariciKİV-əistinadənxəbərverirki,bunasəbəbhanınçirklənməsidir.Pek...İranməcburihicablabağlıaraşdırmalarabaşladı03.12.202222:16İranınBaşprokuroruMəhəmmədCaferMontazeriməcburihicablabağlıaraşdırmalarabaşlanıldığınıvənəticəninyaxınvaxtlardaaçıqlanacağınıbildirib....Tik-Tok-anəzarətÇinhökumətininəlindədir-FTB03.12.202201:20ABŞ-ninFederalTəhqiqatBürosu(FTB)TikToksosialmediaplatformasınanəzarətinÇinhökumətininəlindəolduğunubildirib.“Qafqazinfo”xariciKİV... MədəniyyətÇingizAbdullayevdən203minmanatlabağlıdahabir-Açıqlama03.12.202211:38XalqyazıçısıÇingizAbdullayevAzərbaycanYazıçılarBirliyininqurultayınınkeçirilməsiüçündövləttərəfindənayrılmış203minmanatınnəyəxərclənd...Aftandilİsrafilovxəstəxanayayerləşdirildi-Vəziyyətikritikdir03.12.202211:27Xalqartisti,məşhurqarmonifaçısıAftandilİsrafilovxəstəxanayayerləşdirilib,vəziyyətikritikdir.“Qafqazinfo”xəbərverirki,bubarədəaparı...ElçinƏfəndiyevTürkiyənin“NecipFazıl”mükafatınalayiqgörüldü03.12.202200:18İstanbuldaIX“NecipFazıl”mükafatlarınıntəqdimetməmərasimikeçirilib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,mərasimbuil“Yükkiminçiynində”mövzusui...BirgecəyəƏlisaNicatüçün7minmanattoplandı!02.12.202215:56“Qanun”nəşrlərevininrəhbəriŞahbazXuduoğlununşəraitsizvəziyyətdəyaşayanyazıçıƏlisaNicatlabağlıpaylaşımındansonrasosialşəbəkəistifadəçi... KriminalƏsgərimizhərbihissədəgülləyarasındanöldü19:21BugünəsgərMəmmədovElnurAğazadəoğluodlusilahdanaçılmışatəşnəticəsindəölüb.RespublikaHərbiProkurorluğunMətbuatXidmətininrəhbəriFir...Narkotiklərinqanunsuzdövriyyəsindəittihamolunanşəxs-Bəraətaldı16:56Narkotiklərinqanunsuzdövriyyəsindəittihamolunaraqhəbsedilmişşəxsbəraətalıb.“Qafqazinfo”xəbərverirki,ŞirvanApellyasiyaMəhkəməsindəq...Buzovnadaüçnəfəriöldürənşəxsdən-Yenixəbər03.12.202218:52Noyabrın29-daBuzovnaqəsəbəsindəbirailədən3nəfəriqətləyetirən,dahabirnəfəriyaralayan1976-cıiltəvəllüdlüSəfərovNofəlSəfəroğlubarəsi...Sumqayıtda15gündə3cinayətkardəstəüzvütutuldu-Video03.12.202215:03SumqayıtŞəhərPolisİdarəsinin1-ciPolisBölməsininəməkdaşlarınınhəyatakeçirdikləriəməliyyatlarnəticəsindəşəhərərazisindəmarketlərdən,evlər... İdmanFransahesabıaçdı-Video+Yenilənir20:04Bugündünyaçempionatının1/8finalmərhələsindəgününilkgörüşükeçiriləcək.“Qafqazinfo”xəbərverirki,sondünyaçempionuFransaPolşailəüz...“Sumqayıt”mövsümdəilkqələbəsiniqazandı16:34BugünAzərbaycanPremyerLiqasındaXVIturayekunvurulacaq.“Qafqazinfo”xəbərverirki,gününilkmatçında“Sumqayıt”“Kəpəz”inqonağıolub....İngiltərədünyaçempionuolsa...16:03İngiltərəmillisiDÇ-2022-ninqalibiolacağıqtəqdirdə,yığmanınhərbirfutbolçusu400-450minfuntsterlinqmükafatalacaq.“Qafqazinfo”xəbərve...Ronaldoqrupmərhələsininənpisoyunçularısiyahısında12:20“SofaScore”portalıDÇ-2022-ninqrupmərhələsininənpisoyunçularınınrəmzikomandasınıaçıqlayıb.“Qafqazinfo”xəbərverirki,siyahıdaPortuqali... GündəmLaçındəhlizindəkisıxlığınsəbəbiməlumoldu-YenilənibFuadınatasıNadirinşikayətiiləhəbsedilibmiş-QətlləbağlıyenidetalFHN-dəintimvideolarçəkənZaurMirzəyevdənxəbərvarDigərləriƏnçoxoxunanxəbərlər02.12.202213:26Buşəxslərgələnildənmaaşlarınaələləralacaqlar02.12.202206:16İşyoldaşınıntelefonunagizliproqramyazıbgörüntülərinilentəalırmış...03.12.202205:26FHN-dəintimvideolarçəkənZaurMirzəyevdənxəbərvar02.12.202200:07ÇingizAbdullayeviRövşənNəcəfəvəzetdi-Foto02.12.202213:52Qarabağagəlmişiranlıdəstəüzvlərininadları-İransəfirliyinindiqqətinə!03.12.202214:50Laçındəhlizindəkisıxlığınsəbəbiməlumoldu-Yenilənib02.12.202218:45İlhamƏliyevOğuz-Şəkiyolununyenidənqurmadansonraaçılışındaiştiraketdi-Fotolar+Video02.12.202216:40Dekabrınilkongünlüyüüçünənsoyuqgünləraçıqlandı01.12.202221:57Buzovnadabirailədən3nəfərinöldürüldüyühadisədə-Yenidetallar02.12.202208:46TapılanqəbrinŞəkixanınaməxsusolduğutəsdiqləndiAnasəhifəVideoXəbərSiyasətKriminalDünyaQafqazİdmanŞouHaqqımızdaƏlaqə Redaksiyasiyasətinewadriver("adriver_banner_79",{sid:,bt:52});_atrk_opts={atrk_acct:"n/ONh1awVK008R",domain:"qafqazinfo.az",dynamic:true};(function(){varas=document.createElement('script');as.type='text/jascript';as.async=true;as.src="d31qbv1cthcecs.cloudfront.net/atrk.js";vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as,s);})();(function(){var_fbq=window._fbq||(window._fbq=[]);if(!_fbq.loaded){varfbds=document.createElement('script');fbds.async=true;fbds.src='//connect.facebook.net/az_AZ/fbds.js';vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(fbds,s);_fbq.loaded=true;}})();window._fbq=window._fbq||[];window._fbq.push(['track','',{'value':'0.00','currency':'USD'}]);/*11){ $('.appendLoadli').eq(i).hide(); } }); varpe=1; $('.Loadmore').on('click',function(){ pe+=1; $.get("qafqazinfo.az/site/loadmore/"+pe,function(response){ $('.appendLoad').append(response); }); });$('a.allNewsUrl').attr('href',"qafqazinfo.az/news"); }else{$('a.allNewsUrl').attr('href',"qafqazinfo.az/news");}varmodal=newCustombox.modal({content:{effect:'makeway',target:'#modal'}}); });$(document).on('click','.more_news',function(){$('.sonxeberli').removeClass('hidden-xs');$(this).removeClass('more_news');$(this).html('Sonxəbərlər');returnfalse;}); });jQuery(function($){ varurlBannner='/az/desktop/home.html'; varbg_Ime1='qafqazinfo.az/banners/leftright/_/mercedec.jpg'; varbg_Ime2='qafqazinfo.az/banners/leftright/_/ Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az Qafqazinfo_az-200x750px.jpg'; varbg_pos1="100%0"; varbg_pos2="0%0"; varbg_size="13%auto"; if(typeofbg_Ime1!=='undefined'&&typeofbg_Ime2!=='undefined') { vara=document.createElement('a'); a.setAttribute('href',urlBannner); a.setAttribute('style','position:fixed;top:0px;width:100%;height:100%;display:inline-block;bottom:0px;z-index:1;background-ime:url('+bg_Ime1+');background-attachment:scroll;background-color:#FFF;margin-right:500px;right:49.3%;background-size:'+bg_size+';background-position:'+bg_pos1+';background-repeat:no-repeat;'); a.setAttribute('target','_blank'); a.setAttribute('class','visible-lg'); document.body.appendChild(a); vara1=document.createElement('a'); a1.setAttribute('href',urlBannner); a1.setAttribute('style','position:fixed;top:0px;width:100%;height:100%;display:inline-block;bottom:0px;z-index:1;background-ime:url('+bg_Ime2+');background-attachment:scroll;background-color:#FFF;margin-left:500px;left:49.3%;background-size:'+bg_size+';background-position:'+bg_pos2+';background-repeat:no-repeat;'); a1.setAttribute('target','_blank'); a1.setAttribute('class','visible-lg'); document.body.appendChild(a1); } if(typeofdynBan1!=='undefined'&&typeofdynBan2!=='undefined') { varf1=document.createElement('iframe'); f1.setAttribute('id',"dynBan1"); f1.setAttribute('onload',"AdjustIframeHeightOnLoad('dynBan1')"); f1.setAttribute('src',dynBan1); f1.setAttribute('scrolling',"no"); f1.setAttribute('style','position:fixed;width:200px;border:0px;top:0px;height:100%;display:inline-block;bottom:0px;z-index:1;background-attachment:scroll;background-color:#FFF;margin-right:500px;right:49.3%;background-size:'+bg_size+';background-position:'+bg_pos1+';background-repeat:no-repeat;'); document.body.appendChild(f1); varf2=document.createElement('iframe'); f2.setAttribute('id',"dynBan2"); f2.setAttribute('onload',"AdjustIframeHeightOnLoad('dynBan2')"); f2.setAttribute('src',dynBan2); f2.setAttribute('scrolling',"no"); f2.setAttribute('style','position:fixed;width:200px;border:0px;top:0px;width:100%;height:100%;display:inline-block;bottom:0px;z-index:1;background-attachment:scroll;background-color:#FFF;margin-left:500px;left:49.3%;background-size:'+bg_size+';background-position:'+bg_pos2+';background-repeat:no-repeat;'); document.body.appendChild(f2); }}); functionAdjustIframeHeightOnLoad(f) { //alert(document.getElementById("dynBan1").contentWindow.document.body.scrollWidth); variframe=document.getElementById(f); variframe_canvas=iframe.contentDocument||iframe.contentWindow.document; varcanvas=iframe_canvas.getElementById("canvas"); if(canvas!=='undefined') { document.getElementById(f).style.width=(canvas.width+3)+"px"; } else document.getElementById(f).style.width=document.getElementById(f).contentWindow.document.body.scrollWidth+"px"; varx=document.getElementById(f); vary=(x.contentWindow||x.contentDocument); if(y.document)y=y.document; y.body.style.backgroundColor="white"; } /*]]>*/functiongetMobileOperatingSystem(){varuserent=nigator.userent||nigator.vendor||window.opera;//WindowsPhonemustcomefirstbecauseitsUAalsocontains"Android"if(/windowsphone/i.test(userent)){return"WindowsPhone";}if(/android/i.test(userent)){return"Android";}//iOSdetectionfrom:httpstackoverflow.com/a//if(/iPad|iPhone|iPod/.test(userent)&&!window.MSStream){return"iOS";}return"unknown";}varos=getMobileOperatingSystem();if(os=="iOS"){$(".mobileAppa").attr("href","itunes.apple.com/us/app/qafqazinfo-az/id33?ls=1&mt=8");$(".mobileAppimg").attr("src","qafqazinfo.az/public/site/img/appIos.png");}elseif(os=="Android"){$(".mobileAppa").attr("href","play.google.com/store/apps/details?id=az.bestech.qafqazinfoapp");$(".mobileAppimg").attr("src","qafqazinfo.az/public/site/img/appAndroid.png");}

Địa điểm: Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az Báo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất