Chào mừng bạn đến với mạng thư mục phân loại! Đăng nhập người dùngĐăng ký ngay

LEX.UZ - O‘zbekiston qonunchiligi

  • 2022-01-10Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
LEX.UZ - O‘zbekiston qonunchiligi
  • Địa chỉ trang web:www.lex.uz
  • IP máy chủ:www.lex.uz
  • Mô tả trang web:Асосий

tên miền:www.lex.uzĐịnh giá

Về 5000~500000

tên miền:www.lex.uzlưu lượng

462

tên miền:www.lex.uzTốt hay xấu

Trời xanh dâng cao. Chỉ một chút biểu diễn Ji

trang mạng:LEX.UZ - O‘zbekiston qonunchiligiTrọng lượng

4

trang mạng:LEX.UZ - O‘zbekiston qonunchiligiIP

www.lex.uz

trang mạng:LEX.UZ - O‘zbekiston qonunchiligiNội dung

window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA--1');LEX.UZ-O‘zbekistonqonunchiligi.test_site{color:white;font-size:14px;margin-right:48px;}.link_to_old{color:white;font-size:14px;margin-right:48px;}.link_to_old:hover{/*font-size:16.2px;*/color:white;text-decoration:none;/*background:#fff;color:#0064a9;border:solid1px#0064a9;*/}Saytsinovtariqasidaishgatushirilganvalgiko‘rinishigao‘tishO‘zbekistonRespublikasiQonunchilikma’lumotlarimilliybazasi@huquqiyaxborotO‘ZBЎЗБРУСENGRASMIYHUJJATLARBugunHaftalikOylikKalendarTIZIMHAQIDAFoydalanuvchiuchunqo‘llanmaYuridiktahlilkartochkasirekvizitlariIzlashrekvizitlariro‘yxatiAxborotnitaqdimetishshartlariNASHRLARO‘zbekistonRespublikasiqonunchilikto‘plamiO‘zbekistonRespublikasixalqaroshartnomalarito‘plamiKutubxonaMA’LUMOTNOMALARO‘zbekistonRespublikasiningDlatramzlariKonstitutsiyiyhuquq.Entsiklopediklug‘atQonunchiliktarmoqlariumumhuquqiyklassifikatoriHisobotlarshakllariBHMSLexUzstatistikasiKirishUniversalqidiruvOraliqHujjatturiKonstitutsiyaKodekslarQonunlarPrezidenthujjatlariHukumatqarorlariVazirliklar,dlatqo‘mitalarivaidoralarninghujjatlariXalqarohujjatlarIzlashKengaytirilganqidiruvHammasiMahalliyhokimiyatXalqaroTexnikSudamaliyotiKengaytirilganqidiruvUniversalqidiruvHujjatraqamiAdliyavazirligiro‘yxatraqamiHujjatnomiAniqmoskelishiMatndiso‘zyokijumlaAniqmoskelishiHujjatholatiHammasiAmaldiO‘zkuchiniyo‘qotganAmaldaemasHujjattiliHammasiЎЗБРУСO‘ZBENGQabulqilingansanasiOraliqHujjatturiHammasiKonstitutsiyaKodeksQonunQarorFarmonFarmoyishQoraqalpog‘istonRespublikasiningKonstitutsiyasiQoraqalpog‘istonRespublikasiningQonuniYo‘riqnomaUslubiyko‘rsatmaUslubiyqo‘llanmaRo‘yxat(Perechen)XatNizomTartibQoidalarMe’yoriynormaBuyruqTushuntirishxatReglamentRo‘yxat(Spisok)StkalarStandartNamuniynizomNamuniykontraktNamuniyemissiyarisolasiKo‘rsatmaNizom(Ust)Qaror(Resheniye)KonsepsiyaDoktrinaDeklaratsiyaDasturBayonTizimTushuntirishMe’yorlarRaxbariyhujjatAsosiyshartlarTarmoqlararoyo‘riqnomaTartibvashartlarQMQTalablarO‘zgartirishlarvaqo‘shimchalarHisobvaraqalarrejasiMezonlarCheklovlarTasnifRejaTo‘plamTo‘xtam(Konstitutsiyiysud)AjrimKonvensiyaBitimMemorandumAktShartnomaHujjatBayonotTuzatishKelishuvChora-tadbirlarXartiyaHukmPaktKommyunikeSudamaliyotiNotaXalqarokodeksOrganHammasiDLATHOKIMIYATIOLIYORGANLARIPARLAMENTO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasiO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasiO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiQonunchilikpalatasiKengashiO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenatiO‘zbekictonRespublikasiOliyMajlisiSenatiKengashiO‘zbekistonRespublikasiOliyMajliciO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningKengashiO‘zbekistonRespublikasiOliyKengashiO‘zbekistonRespublikasiOliyKengashiO‘zbekistonRespublikasiOliyKengashiningRayosatiO‘zbekistonSSROliySovetiO‘zbekistonCCROliySovetiO‘zbekistonSSROliySovetiningPrezidiumiPREZIDENTO‘zbekistonRespublikasiPrezidentiO‘zbekistonRespublikasiPrezidentiAdministratsiyasiO‘zbekictonSSRPrezidentiO‘zbekistonRespublikasiVitse-PrezidentiO‘zbekistonSSRVitse-PrezidentiHUKUMATO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasiO‘zbekistonRespublikasiPrezidentihuzuridiVazirlarMahkamasiO‘zbekistonSSRMinistrlarSovetiO‘zbekistonSSJPrezidentihuzuridiVazirlarMahkamasiKOMISSIYALAR(KENGAShLAR)O‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasihuzuridiOliyattestatsiyakomissiyasiO‘zbekistonRespublikasihisob-kitoblarmexanizminitakomillashtirishvabudjetgato‘lovintizominimustahkamlashbo‘yichaHukumatkomissiyasiKorxonalarbankrotligivasanatsiyasimasalalaribo‘yichaHukumatkomissiyasiNazoratqiluvchiorganlarfaoliyatinimuvofiqlashtiruvchiRespublikakengashiO‘zbekistonRespublikasita’limmuassasalarigaqabulqilishbo‘yichaDlatkomissiyasiMuddatio‘tkazibyuborilgandebitorlikvakreditorlikqarzlariniqisqartishvabudjetgato‘lovlarintizominimustahkamlashbo‘yichaRespublikakomissiyasiQishloqvasuvxo‘jaligivazirligihuzuridiqishloqxo‘jaligiekinlarinlarinisinashdlatkomissiyasiO‘zbekistonpochtavatelekommunikatsiyalarentligihuzuridiO‘zbekistonRespublikasiradiochastotalarbo‘yichaDlatkomissiyasiNazorat-kassamashinalaribo‘yichaDlatidoralararokomissiyasiO‘zbekistonRespublikasiHukumatihuzuridipul-kreditsiyosatibo‘yichakomissiyaO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasiHuzuridiDlatzaxiralariniboshqarishqo‘mitasiNarkotikmoddalarustidannazoratqilishbo‘yichaO‘zbekistonRespublikasidlatkomissiyasiFanvatexnologiyalarbo‘yichadlatkomissiyasiO‘zbekistonRespublikasiMarkaziysaylovkomissiyasiRespublikahududlarivatarmoqlarieksportsalohiyatinirivojlantirishmasalalaribo‘yichadoimiyfaoliyatyurituvchirespublikakomissiyasiSUDLARVAHUQUQNIMUHOFAZAQILUVChIORGANLARO‘zbekistonRespublikasiKonstitutsiyiysudiO‘zbekistonRespublikasiOliycudiO‘zbekistonRespublikasiOliysudiO‘zbekistonRespublikasiOliysudiRayosatiO‘zbekistonRespublikasiOliysudiningfuqarolikishlaribo‘yichasudlovhay’atiO‘zbekistonRespublikasiOliysudiningjinoyatishlaribo‘yichasudlovhay’atiSudyalaroliykengashiO‘zbekistonSSROliysudiO‘zbekistonRespublikasiiqtisodiysudiO‘zbekistonRespublikasima’muriysudiO‘zbekistonRespublikasifuqarolikishlaribo‘yichasudiO‘zbekistonRespublikasijinoyatishlaribo‘yichasudiO‘zbekistonRespublikasiOliyxo‘jaliksudiorganlariO‘zbekistonRespublikasiOliyxo‘jaliksudiO‘zbekistonRespublikasiOliyxo‘jaliksudiPlenumiO‘zbekistonRespublikasiOliyxo‘jaliksudiRayosatiO‘zbekistonRespublikasiOliyxo‘jaliksudiningsudlovhay’atiO‘zbekistonRespublikasiBoshprokuraturasiO‘zbekistonRespublikasiBoshprokuraturasiHuzuridisoliq,valyutaoidjinoyatlargavajinoiydaromadlarnilegallashtirishgaqarshikurashishDepartamentiO‘zbekistonRespublikasiBoshprokuraturasihuzuridiIqtisodiyjinoyatlargaqarshikurashishdepartamentiO‘zbekistonRespublikasiMilliyXfsizligixizmatiO‘zbekistonRespublikasiDlatxfsizlкxizmatiO‘zbekistonRespublikasiMilliygvardiyasiVAZIRLIKLARO‘zbekistonRespublikasiTashqiiqtisodiyaloqalarvazirligiO‘zbekistonRespublikasiTashqiiqtisodiyaloqalar,investLEX.UZ - O‘zbekiston qonunchiligiitsiyalarvasdovazirligiO‘zbekistonRespublikasiTashqisdovazirligiO‘zbekistonRespublikasiIchkiishlarvazirligiO‘zbekistonRespublikasisuvxo‘jaligivazirligiO‘zbekistonRespublikasiOliyvao‘rtamaxsusta’limvazirligiO‘zbekistonRespublikasiSog‘liqnisaqlashvazirligiO‘zbekistonRespublikasiTashqiishlarvazirligiO‘zbekistonRespublikasikommunalxizmatko‘rsatishvazirligiO‘zbekistonRespublikasimakroiqtisodiyotvastatistikavazirligiO‘zbekistonRespublikasiXalqta’limivazirligiO‘zbekistonRespublikasiMudofaavazirligiO‘zbekistonRespublikasiMadaniyatvazirligiO‘zbekistonRespublikasiMadaniyatishlarivazirligiO‘zbekistonRespublikasiMadaniyatvasportishlarivazirligiO‘zbekistonRespublikasiFquloddavaziyatlarvazirligiO‘zbekistonRespublikasialoqavazirligiO‘zbekistonRespublikasiQishloqvasuvxo‘jaligivazirligiO‘zbekistonRespublikasiQishloqxo‘jaligivazirligiO‘zbekistonRespublikasiIjtimoiyta’minotvazirligiO‘zbekistonRespublikasiMehnatvaaholiniijtimoiymuhofazaqilishvazirligiO‘zbekistonRespublikasiMehnatvazirligiO‘zbekistonRespublikasiMehnatvazirligi(2016)O‘zbekistonRespublikasiBandlikvamehnatmunosabatlarivazirligiO‘zbekistonRespublikasiMoliyavazirligiO‘zbekistonRespublikasiIqtisodiyotvazirligiO‘zbekistonRespublikasiEnergetikavaelektrlashtirishvazirligiO‘zbekistonRespublikasiAdliyavazirligiO‘zbekistonRespublikasiAxborottexnologiyalarivakommunikatsiyalarinirivojlantirishvazirligiO‘zbekistonRespublikasiInnovatsionrivojlanishvazirligiMaktabgachata’limvazirligiO‘zbekistonRespublikasiJismoniytarbiyavasportvazirligiO’zbekistonRespublikasiQurilishvazirligiO‘zbekistonRespublikasiEnergetikavazirligiO‘zbekistonRespublikasiIqtisodiytaraqqiyotvakamb‘allikniqisqartirishvazirligiDlatqo'mitalariO‘zbekistonRespublikasiDlatyerresurslariqo‘mitasiErresurslari,geodeziya,kartografiyavadlatkadastridlatqo‘mitasiDlatstatistikaqo‘mitasiIstiqbolnibelgilashvastatistikadlatqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiDlatarxitekturavaqurilishqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiDlatmulkiniboshqarishvatadbirkorlikniqo‘llabquvvatlashDlatqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasidlatmulkiniboshqarishdlatqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiGeologiyavamineralresurslarDlatqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiMonopoliyadanchiqarishvaraqobatnirivojlantirishdlatqo‘mitasi(2010)O‘zbekistonRespublikasiMonopoliyadanchiqarish,raqobatvatadbirkorlikniqo‘llab-quvvatlashdlatqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiMonopoliyadanchiqarishvaraqobatnirivojlantirishdlatqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiningXususiylashtirish,monopoliyadanchiqarishvaraqobatnirivojlantirishdlatqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiXususiylashtirilgankorxonalargako‘maklashishvaraqobatnirivojlantirishdlatqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasio‘rmondlatqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasisanoatdavakonchilikdaishlarningbexatarolibborilishininazoratqilishdlatqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasifanvatexnikadlatqo‘mitasiTabiatnimuhofazaqilishdlatqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiDlatmatbuotqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiDlatjismoniytarbiyavasportqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiDlatsoliqqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiDlatbojxonaqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasidlatchegaralarinihimoyaqiluvchiqo‘mitasi“O‘zqishloqxo‘jalikta’minottuzatish”Dlat-kooperativqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiAloqa,axborotlashtirishvatelekommunikatsiyatexnologiyalariDlatqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiInvestitsiyalarbo‘yichadlatqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiEkologiyavaatrof-muhitnimuhofazaqilishdlatqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiDlatveterinariyaqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasitomobilyo‘llaridlatqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiTurizmnirivojlantirishdlatqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiSanoatxfsizligidlatqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiVeterinariyavachorvachiliknirivojlantirishdlatqo‘mitasiIDORALARENTLIKLAR“O‘zkommunxizmat”entligiO‘zbekistonRespublikasipochtavatelekommunikatsiyaentligiO‘zbekistontomobilvadaryotransportientligi“Sanoatkontexnazorat”entligiO‘zbekistonmualliflikhuquqlarirespublikaentligiO‘zbekistonRespublikasiningIntellektualmulkentligiO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasihuzuridi“O‘zarxiv”entligiO‘zbekistondlatkoinotnitadqiqetishentligiElektrenergetikadanazoratbo‘yichadlatentligiTashqiiqtisodiyaloqalarentligiO‘zbekistonaloqavaaxborotlashtirishentligiO‘zdstandartO‘zbekistonstandartlashtirish,metrologiyavasertifikatlashtirish“O‘zstandart”entligi“O‘zbekkino”MilliyentligiO‘zbekistonmatbuotvaaxborotentligiElektrenergetikadanazoratbo‘yichadlatentligi(“O‘zdenergonazorat”entligi)O‘zbekistonRespublikasiPrezidentihuzuridiLoyihaboshqaruvimilliyentligiO‘zbekistonRespublikasiPrezidentiAdministratsiyasihuzuridiAxborotvaommiykommunikatsiyalarentligiO‘zbekistonRespublikasi“O‘zarxiv”entligiQO‘MITALARIO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasihuzuridiFanvatexnologiyalarnirivojlantirishnimuvofiqlashtirishqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasihuzuriditerminologiyaqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasihuzurididinishlariqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiMoliyavazirligihuzuridiMonopoliyadanchiqarishvaraqobatnirivojlantirishqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiDlatmulkiqo‘mitasihuzuridiIqtisodiynochorkorxonalarishlariqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiIqtisodiyotvazirligihuzuridiIqtisodiynochorkorxonalarqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiDlatmulkiqo‘mitasihuzuridiIqtisodiynochorahvoldikorxonalarbilanishlashqo‘mitasiMARKAZLARO‘zbekistondlatstandartlash,metrologiyavasertifikatsiyalashmarkaziO‘zbekistonRespublikasiDlatmulkqo‘mitasiqoshidiqimmatliqog‘ozlarbozorifaoliyatinimuvofiqlashtirishvanazoratqilishmarkaziO‘zbekistonRespublikasiDlatraqobatqo‘mitasihuzuridiqimmatliqog‘ozlarbozorinimuvofiqlashtirishvarivojlantirishmarkaziO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasihuzuridiDlattestmarkaziOliyvao‘rtamaxsusta’limvazirligiO‘rtamaxsus,kasb-hunarta’limmarkazi“Sifat”paxtatolasinisertifikatlashmarkaziO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasihuzuridiFanvatexnikataraqqiyotibo‘yichamuvofiqlashtirishkengashihuzuridifanvatexnologiyabo‘yichamarkaziO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasihuzuridiGidrometeorologiyaxizmatimarkazi(“O‘zgidromet”markazi)BOShBOShQARMALARO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasihuzuridigeodeziya,kartografiyavadlatkadastriBoshboshqarmasiO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasihuzuridigidrometrologiyaBoshboshqarmasiO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasihuzuridiDlatmoddiyrezervlarBoshboshqarmasiO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasihuzuridiBosharxivboshqarmasiO‘zbekistonRespublikasiDlatsoliqqo‘mitasihuzuridiBojxonaboshboshqarmasiO‘zbekistonRespublikasiIIVhuzuridiyong‘inmuhofazasiboshqarmasiO‘zbekistonRespublikasiQishloqvasuvxo‘jaligivazirligihuzurididlatveterinariyaboshboshqarmasiMoliyavazirligihuzuridiDlatsug‘urtaBoshboshqarmasiINSPEKSIYALARElektrenergetikadanazoratbo‘yichadlatinspeksiyasi“O‘zdenergonazorat”O‘zbekistonRespublikasiParvozlarxfsizligininazoratqilishdlatinspeksiyasiO‘zbekistonRespublikasiSanoatda,konchilikdavakommunal-maishiysektordaishlarningbexatarolibborilishininazoratqilishdlatinspeksiyasi“Sanoatkontexnazorat”O‘zbekistonRespublikasitemiryo‘llardayukvayo‘lovchilartashishxfsizligininazorat?ilishdlatinspeksiyasi“O‘zdtemiryo‘lnazorat”O‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasihuzuridiO‘zbekistonneftmahsulotlarivagazdanfoydalanishninazoratqilishdlatinspeksiyasi“O‘zdneftgazinspeksiya”VazirlarMahkamasihuzuridiTa’limsifatininazoratqilishdlatinspeksiyasiO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasihuzuridiO‘simliklarkarantinidlatinspeksiyasiBOShQAIDORALARO‘zbekistonmusulmonlaridorasiDlatpatentidorasiVazirlarMahkamasiningHukumataloqasixizmatiMARKAZIYBANKVABOShQABANKLARO‘zbekistonRespublikasiDlatbankiO‘zbekistonRespublikasiMarkaziybankiBOShQABANKLARO‘zbekistonRespublikasiTashqiiqtisodiyfaoliyatmilliybankiO‘zbekistonRespublikasiXalqbanki“Asaka”aksiyadorlik-tijoratbankiO‘zuyjoyjamg‘armabankiToshuyjoyjamg‘armabanki"Ipotekabank"ATIBJamg‘armabankBOShQAORGANVATAShKILOTLARKORPORATSIYALAR“O‘zbekneftegaz”milliykorporatsiyasi“O‘znonmahsulot”Dlataksiyadorlikkorporatsiyasi“O‘ztortrans”DlataksiyadorlikkorporatsiyasiKONSERNLAR“O‘ztoyo‘l”konserniToshshaharyo‘lovchitrans“O‘zulgurjibirjasdo”uyushmasi“O‘zpaxtasanoatsotish”uyushmasi“O‘ztayyorlovsdo”uyushmasiYog‘-moyvaoziq-ovqatsanoatiuyushmasi“O‘zbeksdo”dlatuyushmasi“O‘zmaishiyxizmat”uyushmasiKOMPANIYALAR“O‘zfarmsanoat”DAKO‘ztoyo‘l”Dlat-aksiyadorlikkompaniyasiO‘zbekistonteleradiokompaniyasi“O‘zbekkino”Dlataksionerlikkompaniyasi“O‘zbekistonhoyo‘llari”Milliyiakompaniyasi"O‘zbekistantemiryo‘llari"kompaniyasi“O‘zbekistontemiryo‘llari”Dlataksiyadorliktemiryo‘lkompaniyasi"O‘zbekistantemiryo‘llari"AJ“O‘zneftegaz”Milliyxoldingkompaniyasi“O‘zneftmahsulot”aksiyadorlikkompaniyasi“O‘ztransgaz”aksiyadorlikkompaniyasi“O‘znefteqaytaishlash”aksiyadorlikkompaniyasi“O‘zbekturizm”milliykompaniyasi“O‘zbeksdo”aksiyadorlikkompaniyasi“O‘zbekbirlashuv”aksiyadorlikkompaniyasiDAK“O‘zbekenergo”O‘rtaOsiyotemiryo‘llari“O‘zdonmahsulot”aksiyadorlikkompaniyasi"O‘zbekyengilsanoat"Dlataksiyadorlikkompaniyasi“O‘zkimyosanoat”Dlataksiyadorlikkompaniyasi“Ko‘mir”AJ"O‘zdneftmahsulot"DAJ“OlmaliqKMK”OAJ“O‘zikkilamchiranglimetall”OAJ“Shakarinvestment”qo‘shmakorxonasiBIRLAShMALAR“O‘zmetkombinat”AIBBOShQATAShKILOTLARO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasihuzuridiDlatsoliqboshboshqarmasiO‘zbekistonRespublikasiHisobpalatasiO‘zbekistonRespublikasiIjtimoiyta’minotvazirligihuzuridiPensiyajamg‘armasiO‘zbekistonRespublikasiFanlarakademiyasiO‘zbekistontovarishlabchiqaruvchilarvatadbirkorlarpalatasiO‘zbekistonRespublikasiKasabauyushmalarifederatsiyasiKengashiO‘zbekistonRespublikasiFutbolFederatsiyasiO‘zbekistonRespublikasiMoliyavazirligihuzuridiDlatmulkijamg‘armasi“Mahalla”Respublikajamg‘armasiO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasihuzuridiIjtimoiysug‘urtafondi“O‘zdjamg‘arma”O‘zbekistonBadiiyakademiyasiO‘zbekistonRespublikasiPrezidentihuzuridiDlatboshqaruviakademiyasiO‘zbekistonYoshlarittifoqiO‘zbekistonkommunistikpartiyasiMarkaziyKomitetiBIRJALARO‘zbekistonrespublikatovarxomashyobirjasi“Toshkent”respublikafondbirjasiQORAQALPOG‘ISTONRESPUBLIKASIORGANLARIQoraqalpog'istonRespublikasiJo'qorg'iKengesiEllikqal’atumaniEllikqal’atumanihokimiXalqdeputatlariEllikqal’atumaniKengashiBeruniytumaniBeruniytumanihokimiAmudaryotumaniAmudaryotumanihokimiXalqdeputatlariAmudaryotumaniKengashiShumanoytumaniShumanoytumanihokimiXalqdeputatlariShumanaytumaniKengashiTo‘rtkultumaniTo‘rtko‘ltumanihokimiXalqdeputatlariTo‘rtko‘ltumaniKengashiTaxtako‘pirtumaniTaxtako‘pirtumanihokimiXalqdeputatlariTaxtako‘pirtumaniKengashiChimboytumaniChimboytumanihokimiXalqdeputatlariChimboytumaniKengashiMo’ynoqtumaniMo’ynoqtumanihokimiXalqdeputatlariMo’ynoqtumaniKengashiQo‘ng‘irottumaniQo‘ng‘irottumanihokimiXalqdeputatlariQo‘ng‘irottumaniKengashiKegeylitumanihokimiKegeylitumanihokimiXalqdeputatlariKegeylitumaniKengashiQoraqalpog‘istonRespublikasiVazirlarKengashiQoraqalpog‘istonRespublikasiVazirlarKengashiRaisiNukustumaniNukustumanihokimiXalqdeputatlariNukustumaniKengashiXo‘jaylitumaniXo‘jaylitumanihokimiXalqdeputatlariXo‘jaylitumaniKengashiQanliko‘ltumaniQanliko‘ltumanihokiminingXalqdeputatlariQanliko’ltumaniKengashiQorao‘zaktumaniQorao‘zaktumanihokimiXalqdeputatlariQorao‘zaktumaniKengashiBo‘zatovtumaniBo‘zatovtumanihokimiXalqdeputatlariBo‘zatovtumaniKengashiTahiatoshtumaniTahiatoshtumanihokimiXalqdeputatlariTahiatoshtumaniKengashiNukusshaharNukusshaharhokimiXalqdeputatlariNukusshaharKengashiMAHALLIYDLATHOKIMIYATIORGANLARITOShKENTSh.XalqdeputatlariToshkentshaharKengashiToshkentshahrihokimiToshkentshaharkasabauyushmalaritashkilotlaribirlashmasiBektemirtumaniXalqdeputatlariBektemirtumanKengashiBektemirtumanixokimiMirobodtumaniMirobodtumanihokimiXalqdeputatlariMirobodtumaniKengashiMirzoUlug‘bektumaniSergelitumaniSergelitumanihokimiXalqdeputatlariSergelitumaniKengashiOlmazortumaniOlmazortumanihokimiXalqdeputatlariOlmazortumaniKengashiUchtepatumaniUchtepatumanihokimiXalqdeputatlariUchtepatumaniKengashiShayxontohurtumaniShayxontohurtumanihokimiXalqdeputatlariShayhontohurtumaniKengashiYashnobodtumaniYashnobodtumanihokimiXalqdeputatlariYashnobodtumaniKengashiChilonzortumaniChilonzortumanihokimiXalqdeputatlariChilonzortumaniKengashiYunusobodtumaniYunusobodtumanihokimiXalqdeputatlariYunusobodtumaniKengashiYakkasaroytumaniYakkasaroytumanihokimiXalqdeputatlariYakkasaroytumaniKengashiYangihayottumaniYangihayottumanihokimiXalqdeputatlariYangihayottumaniKengashiTOShKENTVILOYaTIXalqdeputatlariToshkentviloyatiKengashiToshkentviloyatihokimiO‘rtachirchiqtumaniO‘rtachirchiqtumanihokimiXalqdeputatlariO‘rtachirchiqtumaniKengashiOqqo‘rg‘ontumaniOqqo‘rg‘ontumanihokimiXalqdeputatlariOqqo‘rg‘ontumaniKengashiBekobodsh.BekobodshaharhokimiXalqdeputatlariBekobodshaharKengashiBekobodtumaniBekobodtumanihokimiXalqdeputatlariBekobodtumaniKengashiQibraytumaniQibraytumanihokimiBo‘stonliqtumaniBostonliqtumanihokimiXalqdeputatlariBo‘stonliqtumaniKengashiParkenttumaniParkenttumanihokimiChirchiqsh.ChirchiqshaharhokimiOhangarontumaniOhangarontumanihokimiChinoztumaniChinoztumanihokimiBo‘katumaniBo‘katumanihokimiXalqdeputatlariBo‘katumaniKengashiZangiotatumaniZangiotatumanhokimiZangiotatumanihokimiXalqdeputatlariZangiotatumaniKengashiAngrensh.AngrenshaharhokimiYuqorichirchiktumaniYuqorichirchiqtumanihokimiQuyichirchiqtumaniQuyichirchiqtumanihokimiPiskenttumaniPiskenttumanihokimiXalqdeputatlariPiskenttumaniKengashiOlmaliqsh.OlmaliqshaharhokimiYangiyo‘ltumaniYangiyo‘ltumanihokimiOhangaronshaharOhangaronshaharhokimiYangiyo‘lshaharYangiyo‘lshaharhokimiNurafshonshaharNurafshonshaharhokimiBUXOROVILOYaTIBuxoroviloyatihokimiBuxoroshaharhokimiShofirkontumaniShofirkontumanihokimiBuxorotumaniBuxorotumanihokimiRomitantumaniRomitantumanihokimiKogontumaniKogontumanihokimiKogonsh.KogonshaharhokimiOlottumaniOlottumanihokimiQorako‘ltumaniQorako‘ltumanihokimiJondortumaniJondortumanihokimiG‘ijduvontumaniG‘ijduvontumanihokimiXalqdeputatlariG‘ijduvontumaniKengashiPeshkutumaniPeshkutumanihokimiVobkenttumaniVobkenttumanihokimiQorovulbozortumaniQorulbozortumanihokimiXalqdeputatlariQorulbozortumaniKengashiNAMANGANVILOYaTIXalqdeputatlariNamanganviloyatiKengashiniNamangansh.NamanganshaharhokimiChusttumaniChusttumanihokimiKosonsoytumaniKosonsoytumanihokimiMingbuloqtumaniMingbuloqtumanihokimiChortoqtumaniChortoqtumanihokimiNorintumaniNorintumanihokimiPoptumaniPoptumanihokimiTo‘raqo‘rg‘ontumaniTo‘raqo‘rg‘ontumanihokimiUchqo‘rg‘ontumaniUchqo‘rg‘ontumanihokimiYangiqo‘rg‘ontumaniYangiqo‘rg‘ontumanihokimiUychitumaniUychitumanihokimiNamangantumaniNamangantumanihokimiXalqdeputatlariNamangantumaniKengashiQAShQADARYoVILOYaTIQashqadaryoviloyatihokimi XalqdeputatlariQashqadaryoviloyatiKengashiQarshishahriQarshishaharhokimi XalqdeputatlariQarshishaharKengashiDehqonobodtumaniDehqonobodtumanihokimiXalqdeputatlariDehqonobodtumaniKengashiKasbitumaniKasbitumanihokimi XalqdeputatlariKasbitumaniKengashiKitobtumaniKitobtumanihokimiXalqdeputatlariKitobtumaniKengashiKosontumaniKosontumanihokimi XalqdeputatlariKosontumaniKengashi MirishkortumaniMirishkortumanihokimi XalqdeputatlariMirishkortumaniKengashi MuboraktumaniMuboraktumanihokimiXalqdeputatlariMuboraktumaniKengashiNishontumaniNishontumanihokimi XalqdeputatlariNishontumaniKengashiXalqdeputatlariYangiNishonshaharKengashiChiroqchitumaniChiroqchitumanihokimiXalqdeputatlariChiroqchitumaniKengashiXalqdeputatlariShahrisabzshaharKengashiShahrisabzshaharhokimiShahrisabztumaniShahrisabztumanihokimiXalqdeputatlariShaxrisabztumaniKengashiYakkabog‘tumaniYakkabog‘tumanihokimiXalqdeputatlariYakkabog‘tumaniKengashiQamashitumaniQamashitumanihokimiXalqdeputatlariQamashitumaniKengashiQarshitumaniQarshitumanihokimi XalqdeputatlariQarshitumaniKengashiG‘uzortumaniG‘uzortumanihokimiXalqdeputatlariG‘uzortumaniKengashiXORAZMVILOYaTIXorazmviloyatihokimiUrganchsh.UrganchshaharhokimiXalqdeputatlariUrganchshaharKengashiB‘ottumaniBog‘ottumanihokimiXalqdeputatlariBog‘ottumaniKengashiGurlantumaniGurlantumanihokimiXalqdeputatlariGurlantumaniKengashiQo‘shko‘pirtumaniQo‘shko‘pirtumanihokimiXalqdeputatlariQo‘shko‘pirtumaniKengashiUrganchtumaniUrganchtumanihokimiXalqdeputatlariUrganchtumaniKengashiXazorasptumaniXazorasptumanihokimiXalqdeputatlariXazorasptumaniKengashiXonqatumaniXonqatumanihokimiXalqdeputatlariXonqatumaniKengashiXivatumaniXivatumanihokimiXalqdeputatlariXivatumaniKengashiShovottumaniShovottumanihokimiXalqdeputatlariShovottumaniKengashiYangiariqtumaniYangiariqtumanihokimiXalqdeputatlariYangiariqtumaniKengashiYangibozortumaniYangibozortumanihokimiXalqdeputatlariYangibozortumaniKengashiXivashaharXivashaharhokimiXalqdeputatlariXorazmviloyatiKengashiTuproqqal’atumaniXalqdeputatlariTuproqqal’atumaniKengashiTuproqqal’atumanihokimiANDIJONVILOYaTIAndijonviloyatihokimiAndijonsh.AndijonshaharhokimiXonobodsh.XonobodshaharhokimiAndijontumaniAndijontumanihokimiXalqdeputatlariAndijontumaniKengashiAsakatumaniAsakatumanhokimiBaliqchitumaniBaliqchitumanihokimiBuloqboshitumaniBuloqboshitumanihokimiBo‘ztumaniBo‘ztumanihokimiXalqdeputatlariBo‘ztumaniKengashiJalaquduqtumaniJalaquduqtumanihokimiIzboskantumaniIzboskantumanihokimiMarxamattumaniMarhamattumanihokimiXalqdeputatlariMarhamattumaniKengashiOltinko‘ltumaniOltinko‘ltumanihokimiPaxtaobodtumaniPaxtaobodtumanihokimiXalqdeputatlariPaxtaobodtumaniKengashiUlug‘nortumaniUlug‘nortumanihokimiXo‘jaobodtumaniXo‘jaobodtumanihokimiShaxrixontumaniShaxrixontumanihokimiQo‘rg‘ontepatumaniQo‘rg‘ontepatumanihokimiBo'stontumaniBo’stontumanihokimiXalqdeputatlariBo'stontumaniKengashiNOIYVILOYaTINoiyviloyatihokimiXalqdeputatlariNoiyviloyatiKengashiNoiysh.NoiyshaharhokimiQiziltepatumaniQiziltepatumanihokimiXalqdeputatlariQiziltepatumaniKengashiKarmanatumaniKarmanatumanihokimiNbahortumaniNbahortumanihokimiXalqdeputatlariNbahortumaniKengashiTomditumaniTomditumanihokimiXalqdeputatlariTomditumaniKengashiUchquduqtumaniUchquduqtumanihokimiXatirchitumaniXatirchitumanihokimiKonimextumaniKonimextumanihokimiXalqdeputatlariKonimextumaniKengashiNurotatumaniNurotatumanihokimiXalqdeputatlariNurotatumaniKengashiZarafshonsh.ZarafshonshaharhokimiSAMARQANDVILOYaTISamarqandviloyatihokimiXalqdeputatlariSamarqandviloyatiiKengashiSamarqandsh.SamarqandshaharhokimiXalqdeputatlariSamarqandshaharKengashiKattaqo‘rg‘onsh.Kattaqo‘rg‘onshaharhokimSamarqandtumaniSamarqandtumanihokimiXalqdeputatlariSamarqandtumaniKengashiKattaqo‘rg‘ontumaniKattaqo‘rg‘ontumanihokimiBulung‘urtumaniBulung‘urtumanihokimiXalqdeputatlariBulung’urtumaniKengashiJomboytumaniJomboytumanihokimiXalqdeputatlariJomboytumaniKengashiIshtixontumaniIshtixontumanihokimiXalqdeputatlariIshtixontumaniKengashiNarpaytumaniNarpaytumanihokimiNurobodtumaniNurobodtumanihokimiOqdaryotumaniOqdaryotumanihokimiXalqdeputatlariOqdaryotumaniKengashiPastdarg‘omtumaniPastdarg‘omtumanihokimiXalqdeputatlariPastdarg‘omtumaniKengashiPaxtachitumaniPaxtachitumanihokimiXalqdeputatlariPaxtachitumaniKengashiPayariqtumaniPayariqtumanihokimiTayloqtumaniTayloqtumanihokimiXalqdeputatlariTayloqtumaniKengashiUrguttumaniUrguttumanihokimiXalqdeputatlariUrguttumaniKengashiQo‘shrabottumaniQo‘shrabottumanihokimiXalqdeputatlariQo‘shrabottumaniKengashiFARG‘ONAVILOYaTIFarg‘onaviloyathokimiFarg‘onash.Farg‘onashaharhokimiMarg‘ilonsh.Marg‘ilonshaharhokimiXalqdeputatlariMarg‘ilonshaharKengashiQuvasoysh.QuvasoyshahrihokimiQo‘qonsh.Qo‘qonshahrihokimiFarg‘onatumaniFarg‘onatumanihokimiToshloqtumaniToshloqtumanihokimiYozyovontumaniYozyovontumanihokimiBog‘dodtumaniBog‘dodtumanhokimiO‘zbekistontumaniO‘zbekistontumanhokimiRishtontumaniRishtontumanhokimiQo‘shtepatumaniQo‘shtepatumanihokimiBuvaydatumaniBuvaydotumanihokimiSo‘xtumaniSo‘htumanihokimiDang‘aratumaniDang‘aratumanihokimiBeshariqtumaniBeshariqtumanihokimiFurqattumaniFurqattumanihokimiUchko‘priktumaniUchko‘priktumanihokimiQuvatumaniQuvatumanihokimiOltiariqtumaniOltiariqtumanihokimiSURXONDARYoVILOYaTISurxondaryoviloyatihokimiXalqdeputatlariSurxondaryoviloyatiKengashiTermezsh.TermizshaharhokimiXalqdeputatlariTermizshaharKengashiAngortumaniAngortumanihokimiXalqdeputatlariAngortumaniKengashiTermiztumaniTermiztumanihokimiTermeztumanXalqdeputatlariKengashiBoysuntumaniBoysuntumanihokimiXalqdeputatlariBoysuntumaniKengashiDenovtumaniDenovtumanihokimiJarqo‘rg‘ontumaniJarqo‘rg‘ontumanihokimiXalqdeputatlariJarqo‘rg‘ontumaniKengashiQiziriqtumaniQiziriqtumanihokimiQumqo‘rg‘ontumaniQumqo‘rg‘ontumanihokimiMuzrabottumaniMuzrabottumanihokimiXalqdeputatlariMuzrabottumaniKengashiOltinsoytumaniOltinsoytumanixokimiOltinsoytumaniXalqdeputatlariKengashiSariosiyotumaniSariosiyotumanihokimiXalqdeputatlariSariosiyotumaniKengashiUzuntumanihokimiXalqdeputatlariUzuntumaniKengashiSherobodtumaniSherobodtumanihokimiXalqdeputatlariSherobodtumaniKengashiSho‘rchitumaniSho‘rchitumanihokimiXalqdeputatlariSho‘rchitumaniKengashiBandixontumaniBandixontumanihokimiXalqdeputatlariBandixontumaniKengashiSIRDARYoVIOLOYaTISirdaryoviloyatihokimiYangiyersh.hokimiGulistontumaniGulistontumanhokimiXalqDeputatlariGulistontumanKengashiSayxunobodtumaniSayxunobodtumanhokimiXalqDeputatlariSayxunobodtumanKengashiSirdaryotumaniSirdaryotumanhokimiXalqdeputatlariSirdaryotumaniKengashiMirzaobodtumaniMirzaobodtumanhokimiShirinsh.hokimiXalqdeputatlariShirinshaharKengashiOqoltintumaniOqoltintumanihokimiXalqdeputatlariOqoltintumanikengashiGulistonsh.Gulistonsh.hokimiXalqdeputatlariGulistonsh.kengashiBoyovuttumanBoyovuttumanihokimiXovostumaniXovostumanihokimiXalqdeputatlariXastumanikengashiSardobatumaniSardobatumanihokimiXalqdeputatlariSardobatumanikengashiXalqdeputatlariYangiyershaharKengashiXalqdeputatlariBoyovuttumaniKengashiJIZZAXVILOYaTIJizzaxviloyatihokimiJizzaxviloyatiXalqdeputatlariKengashiBaxmaltumaniBaxmaltumanhokimiXalqdeputatlariBaxmaltumanKengashinZarbdortumaniZarbdortumanihokimiXalqdeputatlariZarbdortumanKengashinForishtumaniForishtumanihokimiXalqdeputatlariForishtumanKengashinZomintumaniZomintumanihokimXalqdeputatlariZomintumaniKengashiG‘allaoroltumaniG‘allaoroltumanihokimG‘allaoroltumanXalqdeputatlariKengashiZafarobodtumaniZafarobodtumanihokimZafarobodtumanXalqdeputatlariKengashiPaxtakortumaniPaxtakortumanihokimiYangiobodtumaniYangiobodtumanihokimiYangiobodtumanXalqdeputatlariKengashiMirzacho‘ltumaniMirzacho‘ltumanihokimiMirzacho‘ltumanXalqdeputatlariKengashiDo‘stliktumaniDo‘stliktumanihokimiXalqdeputatlariDo‘stliktumaniKengashiArnosoytumaniArnosoytumanihokimiArnasoytumanXalqdeputatlariKengashiJizzaxtumaniJizzaxtumanihokimiJizzaxsh.Jizzaxsh.hokimiXalqdeputatlariJizzaxshaharKengashiSharofRashidovtumaniSharofRashidovtumanihokimiXalqdeputatlariSharofRashidovtumaniKengashiXALQAROTAShKILOTLARBirlashganMillatlarTashkilotiUmumjahonpochtaittifoqiDlatlararoEvrosiyoko‘mirvametallbirlashmasiXalqaroelektraloqasiittifoqiMustaqilDlatlarHamdustligiShanxayhamkorliktashkilotiEvrosiyoiqtisodiyhamjamiyatiXalqaroMehnatTashkilotiStandartlash,metrologiyavasertifikatlashbo‘yichadlatlararokengashBoshqalar...HujjattusiHammasiNormativ-huquqiyhujjatlarOperativvaboshqalarO‘zgartirishlarvaqo‘shimchalarTozalashIzlashHujjatraqamiHujjatnomiAniqmoskelishiMatndiso‘zyokijumlaAniqmoskelishiHujjatholatiHammasiAmaldiO‘zkuchiniyo‘qotganAmaldaemasHujjattiliHammasiЎЗБРУСO‘ZBENGQabulqilingansanasiOraliqHujjatturiHammasiQarorQaror(Resheniye)OrganHammasiTOShKENTSh.XalqdeputatlariToshkentshaharKengashiToshkentshahrihokimiToshkentshaharkasabauyushmalaritashkilotlaribirlashmasiBektemirtumaniXalqdeputatlariBektemirtumanKengashiBektemirtumanixokimiMirobodtumaniMirobodtumanihokimiXalqdeputatlariMirobodtumaniKengashiMirzoUlug‘bektumaniSergelitumaniSergelitumanihokimiXalqdeputatlariSergelitumaniKengashiOlmazortumaniOlmazortumanihokimiXalqdeputatlariOlmazortumaniKengashiUchtepatumaniUchtepatumanihokimiXalqdeputatlariUchtepatumaniKengashiShayxontohurtumaniShayxontohurtumanihokimiXalqdeputatlariShayhontohurtumaniKengashiYashnobodtumaniYashnobodtumanihokimiXalqdeputatlariYashnobodtumaniKengashiChilonzortumaniChilonzortumanihokimiXalqdeputatlariChilonzortumaniKengashiYunusobodtumaniYunusobodtumanihokimiXalqdeputatlariYunusobodtumaniKengashiYakkasaroytumaniYakkasaroytumanihokimiXalqdeputatlariYakkasaroytumaniKengashiYangihayottumaniYangihayottumanihokimiXalqdeputatlariYangihayottumaniKengashiTOShKENTVILOYaTIXalqdeputatlariToshkentviloyatiKengashiToshkentviloyatihokimiO‘rtachirchiqtumaniO‘rtachirchiqtumanihokimiXalqdeputatlariO‘rtachirchiqtumaniKengashiOqqo‘rg‘ontumaniOqqo‘rg‘ontumanihokimiXalqdeputatlariOqqo‘rg‘ontumaniKengashiBekobodsh.BekobodshaharhokimiXalqdeputatlariBekobodshaharKengashiBekobodtumaniBekobodtumanihokimiXalqdeputatlariBekobodtumaniKengashiQibraytumaniQibraytumanihokimiBo‘stonliqtumaniBostonliqtumanihokimiXalqdeputatlariBo‘stonliqtumaniKengashiParkenttumaniParkenttumanihokimiChirchiqsh.ChirchiqshaharhokimiOhangarontumaniOhangarontumanihokimiChinoztumaniChinoztumanihokimiBo‘katumaniBo‘katumanihokimiXalqdeputatlariBo‘katumaniKengashiZangiotatumaniZangiotatumanhokimiZangiotatumanihokimiXalqdeputatlariZangiotatumaniKengashiAngrensh.AngrenshaharhokimiYuqorichirchiktumaniYuqorichirchiqtumanihokimiQuyichirchiqtumaniQuyichirchiqtumanihokimiPiskenttumaniPiskenttumanihokimiXalqdeputatlariPiskenttumaniKengashiOlmaliqsh.OlmaliqshaharhokimiYangiyo‘ltumaniYangiyo‘ltumanihokimiOhangaronshaharOhangaronshaharhokimiYangiyo‘lshaharYangiyo‘lshaharhokimiNurafshonshaharNurafshonshaharhokimiBUXOROVILOYaTIBuxoroviloyatihokimiBuxoroshaharhokimiShofirkontumaniShofirkontumanihokimiBuxorotumaniBuxorotumanihokimiRomitantumaniRomitantumanihokimiKogontumaniKogontumanihokimiKogonsh.KogonshaharhokimiOlottumaniOlottumanihokimiQorako‘ltumaniQorako‘ltumanihokimiJondortumaniJondortumanihokimiG‘ijduvontumaniG‘ijduvontumanihokimiXalqdeputatlariG‘ijduvontumaniKengashiPeshkutumaniPeshkutumanihokimiVobkenttumaniVobkenttumanihokimiQorovulbozortumaniQorulbozortumanihokimiXalqdeputatlariQorulbozortumaniKengashiNAMANGANVILOYaTIXalqdeputatlariNamanganviloyatiKengashiniNamangansh.NamanganshaharhokimiChusttumaniChusttumanihokimiKosonsoytumaniKosonsoytumanihokimiMingbuloqtumaniMingbuloqtumanihokimiChortoqtumaniChortoqtumanihokimiNorintumaniNorintumanihokimiPoptumaniPoptumanihokimiTo‘raqo‘rg‘ontumaniTo‘raqo‘rg‘ontumanihokimiUchqo‘rg‘ontumaniUchqo‘rg‘ontumanihokimiYangiqo‘rg‘ontumaniYangiqo‘rg‘ontumanihokimiUychitumaniUychitumanihokimiNamangantumaniNamangantumanihokimiXalqdeputatlariNamangantumaniKengashiQAShQADARYoVILOYaTIQashqadaryoviloyatihokimi XalqdeputatlariQashqadaryoviloyatiKengashiQarshishahriQarshishaharhokimi XalqdeputatlariQarshishaharKengashiDehqonobodtumaniDehqonobodtumanihokimiXalqdeputatlariDehqonobodtumaniKengashiKasbitumaniKasbitumanihokimi XalqdeputatlariKasbitumaniKengashiKitobtumaniKitobtumanihokimiXalqdeputatlariKitobtumaniKengashiKosontumaniKosontumanihokimi XalqdeputatlariKosontumaniKengashi MirishkortumaniMirishkortumanihokimi XalqdeputatlariMirishkortumaniKengashi MuboraktumaniMuboraktumanihokimiXalqdeputatlariMuboraktumaniKengashiNishontumaniNishontumanihokimi XalqdeputatlariNishontumaniKengashiXalqdeputatlariYangiNishonshaharKengashiChiroqchitumaniChiroqchitumanihokimiXalqdeputatlariChiroqchitumaniKengashiShahrisabztumaniShahrisabztumanihokimiXalqdeputatlariShaxrisabztumaniKengashiYakkabog‘tumaniYakkabog‘tumanihokimiXalqdeputatlariYakkabog‘tumaniKengashiQamashitumaniQamashitumanihokimiXalqdeputatlariQamashitumaniKengashiQarshitumaniQarshitumanihokimi XalqdeputatlariQarshitumaniKengashiG‘uzortumaniG‘uzortumanihokimiXalqdeputatlariG‘uzortumaniKengashiXORAZMVILOYaTIXorazmviloyatihokimiUrganchsh.UrganchshaharhokimiXalqdeputatlariUrganchshaharKengashiB‘ottumaniBog‘ottumanihokimiXalqdeputatlariBog‘ottumaniKengashiGurlantumaniGurlantumanihokimiXalqdeputatlariGurlantumaniKengashiQo‘shko‘pirtumaniQo‘shko‘pirtumanihokimiXalqdeputatlariQo‘shko‘pirtumaniKengashiUrganchtumaniUrganchtumanihokimiXalqdeputatlariUrganchtumaniKengashiXazorasptumaniXazorasptumanihokimiXalqdeputatlariXazorasptumaniKengashiXonqatumaniXonqatumanihokimiXalqdeputatlariXonqatumaniKengashiXivatumaniXivatumanihokimiXalqdeputatlariXivatumaniKengashiShovottumaniShovottumanihokimiXalqdeputatlariShovottumaniKengashiYangiariqtumaniYangiariqtumanihokimiXalqdeputatlariYangiariqtumaniKengashiYangibozortumaniYangibozortumanihokimiXalqdeputatlariYangibozortumaniKengashiXivashaharXivashaharhokimiXalqdeputatlariXorazmviloyatiKengashiTuproqqal’atumaniXalqdeputatlariTuproqqal’atumaniKengashiTuproqqal’atumanihokimiANDIJONVILOYaTIAndijonviloyatihokimiAndijonsh.AndijonshaharhokimiXonobodsh.XonobodshaharhokimiAndijontumaniAndijontumanihokimiXalqdeputatlariAndijontumaniKengashiAsakatumaniAsakatumanhokimiBaliqchitumaniBaliqchitumanihokimiBuloqboshitumaniBuloqboshitumanihokimiBo‘ztumaniBo‘ztumanihokimiXalqdeputatlariBo‘ztumaniKengashiJalaquduqtumaniJalaquduqtumanihokimiIzboskantumaniIzboskantumanihokimiMarxamattumaniMarhamattumanihokimiXalqdeputatlariMarhamattumaniKengashiOltinko‘ltumaniOltinko‘ltumanihokimiPaxtaobodtumaniPaxtaobodtumanihokimiXalqdeputatlariPaxtaobodtumaniKengashiUlug‘nortumaniUlug‘nortumanihokimiXo‘jaobodtumaniXo‘jaobodtumanihokimiShaxrixontumaniShaxrixontumanihokimiQo‘rg‘ontepatumaniQo‘rg‘ontepatumanihokimiBo'stontumaniBo’stontumanihokimiXalqdeputatlariBo'stontumaniKengashiNOIYVILOYaTINoiyviloyatihokimiXalqdeputatlariNoiyviloyatiKengashiNoiysh.NoiyshaharhokimiQiziltepatumaniQiziltepatumanihokimiXalqdeputatlariQiziltepatumaniKengashiKarmanatumaniKarmanatumanihokimiNbahortumaniNbahortumanihokimiXalqdeputatlariNbahortumaniKengashiTomditumaniTomditumanihokimiXalqdeputatlariTomditumaniKengashiUchquduqtumaniUchquduqtumanihokimiXatirchitumaniXatirchitumanihokimiKonimextumaniKonimextumanihokimiXalqdeputatlariKonimextumaniKengashiNurotatumaniNurotatumanihokimiXalqdeputatlariNurotatumaniKengashiZarafshonsh.ZarafshonshaharhokimiSAMARQANDVILOYaTISamarqandviloyatihokimiXalqdeputatlariSamarqandviloyatiiKengashiSamarqandsh.SamarqandshaharhokimiXalqdeputatlariSamarqandshaharKengashiKattaqo‘rg‘onsh.Kattaqo‘rg‘onshaharhokimSamarqandtumaniSamarqandtumanihokimiXalqdeputatlariSamarqandtumaniKengashiKattaqo‘rg‘ontumaniKattaqo‘rg‘ontumanihokimiBulung‘urtumaniBulung‘urtumanihokimiXalqdeputatlariBulung’urtumaniKengashiJomboytumaniJomboytumanihokimiXalqdeputatlariJomboytumaniKengashiIshtixontumaniIshtixontumanihokimiXalqdeputatlariIshtixontumaniKengashiNarpaytumaniNarpaytumanihokimiNurobodtumaniNurobodtumanihokimiOqdaryotumaniOqdaryotumanihokimiXalqdeputatlariOqdaryotumaniKengashiPastdarg‘omtumaniPastdarg‘omtumanihokimiXalqdeputatlariPastdarg‘omtumaniKengashiPaxtachitumaniPaxtachitumanihokimiXalqdeputatlariPaxtachitumaniKengashiPayariqtumaniPayariqtumanihokimiTayloqtumaniTayloqtumanihokimiXalqdeputatlariTayloqtumaniKengashiUrguttumaniUrguttumanihokimiXalqdeputatlariUrguttumaniKengashiQo‘shrabottumaniQo‘shrabottumanihokimiXalqdeputatlariQo‘shrabottumaniKengashiFARG‘ONAVILOYaTIFarg‘onaviloyathokimiFarg‘onash.Farg‘onashaharhokimiMarg‘ilonsh.Marg‘ilonshaharhokimiXalqdeputatlariMarg‘ilonshaharKengashiQuvasoysh.QuvasoyshahrihokimiQo‘qonsh.Qo‘qonshahrihokimiFarg‘onatumaniFarg‘onatumanihokimiToshloqtumaniToshloqtumanihokimiYozyovontumaniYozyovontumanihokimiBog‘dodtumaniBog‘dodtumanhokimiO‘zbekistontumaniO‘zbekistontumanhokimiRishtontumaniRishtontumanhokimiQo‘shtepatumaniQo‘shtepatumanihokimiBuvaydatumaniBuvaydotumanihokimiSo‘xtumaniSo‘htumanihokimiDang‘aratumaniDang‘aratumanihokimiBeshariqtumaniBeshariqtumanihokimiFurqattumaniFurqattumanihokimiUchko‘priktumaniUchko‘priktumanihokimiQuvatumaniQuvatumanihokimiOltiariqtumaniOltiariqtumanihokimiSURXONDARYoVILOYaTISurxondaryoviloyatihokimiXalqdeputatlariSurxondaryoviloyatiKengashiTermezsh.TermizshaharhokimiXalqdeputatlariTermizshaharKengashiAngortumaniAngortumanihokimiXalqdeputatlariAngortumaniKengashiTermiztumaniTermiztumanihokimiTermeztumanXalqdeputatlariKengashiBoysuntumaniBoysuntumanihokimiXalqdeputatlariBoysuntumaniKengashiDenovtumaniDenovtumanihokimiJarqo‘rg‘ontumaniJarqo‘rg‘ontumanihokimiXalqdeputatlariJarqo‘rg‘ontumaniKengashiQiziriqtumaniQiziriqtumanihokimiQumqo‘rg‘ontumaniQumqo‘rg‘ontumanihokimiMuzrabottumaniMuzrabottumanihokimiXalqdeputatlariMuzrabottumaniKengashiOltinsoytumaniOltinsoytumanixokimiOltinsoytumaniXalqdeputatlariKengashiSariosiyotumaniSariosiyotumanihokimiXalqdeputatlariSariosiyotumaniKengashiSherobodtumaniSherobodtumanihokimiXalqdeputatlariSherobodtumaniKengashiSho‘rchitumaniSho‘rchitumanihokimiXalqdeputatlariSho‘rchitumaniKengashiBandixontumaniBandixontumanihokimiXalqdeputatlariBandixontumaniKengashiSIRDARYoVIOLOYaTISirdaryoviloyatihokimiYangiyersh.hokimiGulistontumaniGulistontumanhokimiXalqDeputatlariGulistontumanKengashiSayxunobodtumaniSayxunobodtumanhokimiXalqDeputatlariSayxunobodtumanKengashiSirdaryotumaniSirdaryotumanhokimiXalqdeputatlariSirdaryotumaniKengashiMirzaobodtumaniMirzaobodtumanhokimiOqoltintumaniOqoltintumanihokimiXalqdeputatlariOqoltintumanikengashiGulistonsh.Gulistonsh.hokimiXalqdeputatlariGulistonsh.kengashiBoyovuttumanBoyovuttumanihokimiXovostumaniXovostumanihokimiXalqdeputatlariXastumanikengashiSardobatumaniSardobatumanihokimiXalqdeputatlariSardobatumanikengashiXalqdeputatlariYangiyershaharKengashiXalqdeputatlariBoyovuttumaniKengashiJIZZAXVILOYaTIJizzaxviloyatihokimiJizzaxviloyatiXalqdeputatlariKengashiBaxmaltumaniBaxmaltumanhokimiXalqdeputatlariBaxmaltumanKengashinZarbdortumaniZarbdortumanihokimiXalqdeputatlariZarbdortumanKengashinForishtumaniForishtumanihokimiXalqdeputatlariForishtumanKengashinZomintumaniZomintumanihokimXalqdeputatlariZomintumaniKengashiG‘allaoroltumaniG‘allaoroltumanihokimG‘allaoroltumanXalqdeputatlariKengashiZafarobodtumaniZafarobodtumanihokimZafarobodtumanXalqdeputatlariKengashiPaxtakortumaniPaxtakortumanihokimiYangiobodtumaniYangiobodtumanihokimiYangiobodtumanXalqdeputatlariKengashiMirzacho‘ltumaniMirzacho‘ltumanihokimiMirzacho‘ltumanXalqdeputatlariKengashiDo‘stliktumaniDo‘stliktumanihokimiXalqdeputatlariDo‘stliktumaniKengashiArnosoytumaniArnosoytumanihokimiArnasoytumanXalqdeputatlariKengashiJizzaxtumaniJizzaxtumanihokimiJizzaxsh.Jizzaxsh.hokimiXalqdeputatlariJizzaxshaharKengashiSharofRashidovtumaniSharofRashidovtumanihokimiXalqdeputatlariSharofRashidovtumaniKengashiTozalashIzlashHujjatraqamiHujjatnomiAniqmoskelishiMatndiso‘zyokijumlaAniqmoskelishiTomonlarHammasiBoshqastriyaBelgiyaBelarussiyaKanadaShveysariyaXitoyGermaniyaMisrIspaniyaFinlyandiyaFransiyaBuyukBritaniyaGretsiyaItaliyaYaponiyaQirg‘izistonKoreyaQozog‘istonLyuksemburgBuyukGersogligiMalayziyaNiderlandiyaPolshaRossiyaTurkiyaUkrainaBirlashganArabAmirliklariAQShEstoniyaMoldovaGruziyaArmanistonOzarbayjonTojikistonTurkmanistonLatviyaLitvaBolgariyaPokistonQuvaytEronSaudiyaArabistoniRuminiyaHindistonSingapurBraziliyaSlovakiya‎O‘monSultonligiTailandIordaniyaQatarBaxreynAfg‘onistonVengriyaChexiyaIsroilBangladeshAndorraKnyazligiVyetnamIndoneziyaKubaMongoliyaPortugaliyaSloveniyaMaldivRespublikasiKiprIrlandiyaLiviyaJazoirXalqDemokratikRespublikasiChiliHujjatholatiHammasiAmaldiO‘zkuchiniyo‘qotganAmaldaemasHujjattiliHammasiЎЗБРУСO‘ZBENGShartnomaimzolangansanaOraliqHujjatturiHammasiYo‘riqnomaNizomReglamentStandartNizom(Ust)Qaror(Resheniye)KonsepsiyaDeklaratsiyaDasturBayonKonvensiyaBitimMemorandumAktShartnomaHujjatBayonotTuzatishKelishuvXartiyaPaktKommyunikeNotaXalqarokodeksOrganHammasiBirlashganMillatlarTashkilotiUmumjahonpochtaittifoqiDlatlararoEvrosiyoko‘mirvametallbirlashmasiXalqaroelektraloqasiittifoqiMustaqilDlatlarHamdustligiShanxayhamkorliktashkilotiEvrosiyoiqtisodiyhamjamiyatiXalqaroMehnatTashkilotiStandartlash,metrologiyavasertifikatlashbo‘yichadlatlararokengashBoshqalar...Sub’ektlarsonibo‘yichaHammasiKo‘ptomonlamaIkkitomonlamaDarajasiHammasiDlatlararoIdoralararoHukumatlararoTozalashIzlashHujjatraqamiHujjatnomiAniqmoskelishiMatndiso‘zyokijumlaAniqmoskelishiHujjatholatiHammasiAmaldiO‘zkuchiniyo‘qotganAmaldaemasHujjattiliHammasiЎЗБРУСO‘ZBENGQabulqilingansanasiOraliqHujjatturiHammasiYo‘riqnomaNizomTartibQoidalarBuyruqStandartKo‘rsatmaMe’yorlarTalablarMezonlarChora-tadbirlarOrganHammasiDLATHOKIMIYATIOLIYORGANLARIPARLAMENTO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasiO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasiO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiQonunchilikpalatasiKengashiO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenatiO‘zbekictonRespublikasiOliyMajlisiSenatiKengashiO‘zbekistonRespublikasiOliyMajliciO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningKengashiO‘zbekistonRespublikasiOliyKengashiO‘zbekistonRespublikasiOliyKengashiO‘zbekistonRespublikasiOliyKengashiningRayosatiO‘zbekistonSSROliySovetiO‘zbekistonCCROliySovetiO‘zbekistonSSROliySovetiningPrezidiumiPREZIDENTO‘zbekistonRespublikasiPrezidentiO‘zbekistonRespublikasiPrezidentiAdministratsiyasiO‘zbekictonSSRPrezidentiO‘zbekistonRespublikasiVitse-PrezidentiO‘zbekistonSSRVitse-PrezidentiHUKUMATO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasiO‘zbekistonRespublikasiPrezidentihuzuridiVazirlarMahkamasiO‘zbekistonSSRMinistrlarSovetiO‘zbekistonSSJPrezidentihuzuridiVazirlarMahkamasiKOMISSIYALAR(KENGAShLAR)O‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasihuzuridiOliyattestatsiyakomissiyasiO‘zbekistonRespublikasihisob-kitoblarmexanizminitakomillashtirishvabudjetgato‘lovintizominimustahkamlashbo‘yichaHukumatkomissiyasiKorxonalarbankrotligivasanatsiyasimasalalaribo‘yichaHukumatkomissiyasiNazoratqiluvchiorganlarfaoliyatinimuvofiqlashtiruvchiRespublikakengashiO‘zbekistonRespublikasita’limmuassasalarigaqabulqilishbo‘yichaDlatkomissiyasiMuddatio‘tkazibyuborilgandebitorlikvakreditorlikqarzlariniqisqartishvabudjetgato‘lovlarintizominimustahkamlashbo‘yichaRespublikakomissiyasiQishloqvasuvxo‘jaligivazirligihuzuridiqishloqxo‘jaligiekinlarinlarinisinashdlatkomissiyasiO‘zbekistonpochtavatelekommunikatsiyalarentligihuzuridiO‘zbekistonRespublikasiradiochastotalarbo‘yichaDlatkomissiyasiNazorat-kassamashinalaribo‘yichaDlatidoralararokomissiyasiO‘zbekistonRespublikasiHukumatihuzuridipul-kreditsiyosatibo‘yichakomissiyaO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasiHuzuridiDlatzaxiralariniboshqarishqo‘mitasiNarkotikmoddalarustidannazoratqilishbo‘yichaO‘zbekistonRespublikasidlatkomissiyasiFanvatexnologiyalarbo‘yichadlatkomissiyasiO‘zbekistonRespublikasiMarkaziysaylovkomissiyasiRespublikahududlarivatarmoqlarieksportsalohiyatinirivojlantirishmasalalaribo‘yichadoimiyfaoliyatyurituvchirespublikakomissiyasiSUDLARVAHUQUQNIMUHOFAZAQILUVChIORGANLARO‘zbekistonRespublikasiKonstitutsiyiysudiO‘zbekistonRespublikasiOliycudiO‘zbekistonRespublikasiOliysudiO‘zbekistonRespublikasiOliysudiRayosatiO‘zbekistonRespublikasiOliysudiningfuqarolikishlaribo‘yichasudlovhay’atiO‘zbekistonRespublikasiOliysudiningjinoyatishlaribo‘yichasudlovhay’atiSudyalaroliykengashiO‘zbekistonSSROliysudiO‘zbekistonRespublikasiiqtisodiysudiO‘zbekistonRespublikasima’muriysudiO‘zbekistonRespublikasifuqarolikishlaribo‘yichasudiO‘zbekistonRespublikasijinoyatishlaribo‘yichasudiO‘zbekistonRespublikasiOliyxo‘jaliksudiorganlariO‘zbekistonRespublikasiOliyxo‘jaliksudiO‘zbekistonRespublikasiOliyxo‘jaliksudiPlenumiO‘zbekistonRespublikasiOliyxo‘jaliksudiRayosatiO‘zbekistonRespublikasiOliyxo‘jaliksudiningsudlovhay’atiO‘zbekistonRespublikasiBoshprokuraturasiO‘zbekistonRespublikasiBoshprokuraturasiHuzuridisoliq,valyutaoidjinoyatlargavajinoiydaromadlarnilegallashtirishgaqarshikurashishDepartamentiO‘zbekistonRespublikasiBoshprokuraturasihuzuridiIqtisodiyjinoyatlargaqarshikurashishdepartamentiO‘zbekistonRespublikasiMilliyXfsizligixizmatiO‘zbekistonRespublikasiDlatxfsizlкxizmatiO‘zbekistonRespublikasiMilliygvardiyasiVAZIRLIKLARO‘zbekistonRespublikasiTashqiiqtisodiyaloqalarvazirligiO‘zbekistonRespublikasiTashqiiqtisodiyaloqalar,investitsiyalarvasdovazirligiO‘zbekistonRespublikasiTashqisdovazirligiO‘zbekistonRespublikasiIchkiishlarvazirligiO‘zbekistonRespublikasisuvxo‘jaligivazirligiO‘zbekistonRespublikasiOliyvao‘rtamaxsusta’limvazirligiO‘zbekistonRespublikasiSog‘liqnisaqlashvazirligiO‘zbekistonRespublikasiTashqiishlarvazirligiO‘zbekistonRespublikasikommunalxizmatko‘rsatishvazirligiO‘zbekistonRespublikasimakroiqtisodiyotvastatistikavazirligiO‘zbekistonRespublikasiXalqta’limivazirligiO‘zbekistonRespublikasiMudofaavazirligiO‘zbekistonRespublikasiMadaniyatvazirligiO‘zbekistonRespublikasiMadaniyatishlarivazirligiO‘zbekistonRespublikasiMadaniyatvasportishlarivazirligiO‘zbekistonRespublikasiFquloddavaziyatlarvazirligiO‘zbekistonRespublikasialoqavazirligiO‘zbekistonRespublikasiQishloqvasuvxo‘jaligivazirligiO‘zbekistonRespublikasiQishloqxo‘jaligivazirligiO‘zbekistonRespublikasiIjtimoiyta’minotvazirligiO‘zbekistonRespublikasiMehnatvaaholiniijtimoiymuhofazaqilishvazirligiO‘zbekistonRespublikasiMehnatvazirligiO‘zbekistonRespublikasiMehnatvazirligi(2016)O‘zbekistonRespublikasiBandlikvamehnatmunosabatlarivazirligiO‘zbekistonRespublikasiMoliyavazirligiO‘zbekistonRespublikasiIqtisodiyotvazirligiO‘zbekistonRespublikasiEnergetikavaelektrlashtirishvazirligiO‘zbekistonRespublikasiAdliyavazirligiO‘zbekistonRespublikasiAxborottexnologiyalarivakommunikatsiyalarinirivojlantirishvazirligiO‘zbekistonRespublikasiInnovatsionrivojlanishvazirligiMaktabgachata’limvazirligiO‘zbekistonRespublikasiJismoniytarbiyavasportvazirligiO’zbekistonRespublikasiQurilishvazirligiO‘zbekistonRespublikasiEnergetikavazirligiO‘zbekistonRespublikasiIqtisodiytaraqqiyotvakamb‘allikniqisqartirishvazirligiDlatqo'mitalariO‘zbekistonRespublikasiDlatyerresurslariqo‘mitasiErresurslari,geodeziya,kartografiyavadlatkadastridlatqo‘mitasiDlatstatistikaqo‘mitasiIstiqbolnibelgilashvastatistikadlatqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiDlatarxitekturavaqurilishqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiDlatmulkiniboshqarishvatadbirkorlikniqo‘llabquvvatlashDlatqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasidlatmulkiniboshqarishdlatqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiGeologiyavamineralresurslarDlatqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiMonopoliyadanchiqarishvaraqobatnirivojlantirishdlatqo‘mitasi(2010)O‘zbekistonRespublikasiMonopoliyadanchiqarish,raqobatvatadbirkorlikniqo‘llab-quvvatlashdlatqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiMonopoliyadanchiqarishvaraqobatnirivojlantirishdlatqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiningXususiylashtirish,monopoliyadanchiqarishvaraqobatnirivojlantirishdlatqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiXususiylashtirilgankorxonalargako‘maklashishvaraqobatnirivojlantirishdlatqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasio‘rmondlatqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasisanoatdavakonchilikdaishlarningbexatarolibborilishininazoratqilishdlatqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasifanvatexnikadlatqo‘mitasiTabiatnimuhofazaqilishdlatqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiDlatmatbuotqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiDlatjismoniytarbiyavasportqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiDlatsoliqqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiDlatbojxonaqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasidlatchegaralarinihimoyaqiluvchiqo‘mitasi“O‘zqishloqxo‘jalikta’minottuzatish”Dlat-kooperativqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiAloqa,axborotlashtirishvatelekommunikatsiyatexnologiyalariDlatqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiInvestitsiyalarbo‘yichadlatqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiEkologiyavaatrof-muhitnimuhofazaqilishdlatqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiDlatveterinariyaqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasitomobilyo‘llaridlatqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiTurizmnirivojlantirishdlatqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiSanoatxfsizligidlatqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiVeterinariyavachorvachiliknirivojlantirishdlatqo‘mitasiIDORALARENTLIKLAR“O‘zkommunxizmat”entligiO‘zbekistonRespublikasipochtavatelekommunikatsiyaentligiO‘zbekistontomobilvadaryotransportientligi“Sanoatkontexnazorat”entligiO‘zbekistonmualliflikhuquqlarirespublikaentligiO‘zbekistonRespublikasiningIntellektualmulkentligiO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasihuzuridi“O‘zarxiv”entligiO‘zbekistondlatkoinotnitadqiqetishentligiElektrenergetikadanazoratbo‘yichadlatentligiTashqiiqtisodiyaloqalarentligiO‘zbekistonaloqavaaxborotlashtirishentligiO‘zdstandartO‘zbekistonstandartlashtirish,metrologiyavasertifikatlashtirish“O‘zstandart”entligi“O‘zbekkino”MilliyentligiO‘zbekistonmatbuotvaaxborotentligiElektrenergetikadanazoratbo‘yichadlatentligi(“O‘zdenergonazorat”entligi)O‘zbekistonRespublikasiPrezidentihuzuridiLoyihaboshqaruvimilliyentligiO‘zbekistonRespublikasiPrezidentiAdministratsiyasihuzuridiAxborotvaommiykommunikatsiyalarentligiO‘zbekistonRespublikasi“O‘zarxiv”entligiQO‘MITALARIO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasihuzuridiFanvatexnologiyalarnirivojlantirishnimuvofiqlashtirishqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasihuzuriditerminologiyaqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasihuzurididinishlariqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiMoliyavazirligihuzuridiMonopoliyadanchiqarishvaraqobatnirivojlantirishqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiDlatmulkiqo‘mitasihuzuridiIqtisodiynochorkorxonalarishlariqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiIqtisodiyotvazirligihuzuridiIqtisodiynochorkorxonalarqo‘mitasiO‘zbekistonRespublikasiDlatmulkiqo‘mitasihuzuridiIqtisodiynochorahvoldikorxonalarbilanishlashqo‘mitasiMARKAZLARO‘zbekistondlatstandartlash,metrologiyavasertifikatsiyalashmarkaziO‘zbekistonRespublikasiDlatmulkqo‘mitasiqoshidiqimmatliqog‘ozlarbozorifaoliyatinimuvofiqlashtirishvanazoratqilishmarkaziO‘zbekistonRespublikasiDlatraqobatqo‘mitasihuzuridiqimmatliqog‘ozlarbozorinimuvofiqlashtirishvarivojlantirishmarkaziO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasihuzuridiDlattestmarkaziOliyvao‘rtamaxsusta’limvazirligiO‘rtamaxsus,kasb-hunarta’limmarkazi“Sifat”paxtatolasinisertifikatlashmarkaziO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasihuzuridiFanvatexnikataraqqiyotibo‘yichamuvofiqlashtirishkengashihuzuridifanvatexnologiyabo‘yichamarkaziO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasihuzuridiGidrometeorologiyaxizmatimarkazi(“O‘zgidromet”markazi)BOShBOShQARMALARO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasihuzuridigeodeziya,kartografiyavadlatkadastriBoshboshqarmasiO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasihuzuridigidrometrologiyaBoshboshqarmasiO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasihuzuridiDlatmoddiyrezervlarBoshboshqarmasiO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasihuzuridiBosharxivboshqarmasiO‘zbekistonRespublikasiDlatsoliqqo‘mitasihuzuridiBojxonaboshboshqarmasiO‘zbekistonRespublikasiIIVhuzuridiyong‘inmuhofazasiboshqarmasiO‘zbekistonRespublikasiQishloqvasuvxo‘jaligivazirligihuzurididlatveterinariyaboshboshqarmasiMoliyavazirligihuzuridiDlatsug‘urtaBoshboshqarmasiINSPEKSIYALARElektrenergetikadanazoratbo‘yichadlatinspeksiyasi“O‘zdenergonazorat”O‘zbekistonRespublikasiParvozlarxfLEX.UZ - O‘zbekiston qonunchiligisizligininazoratqilishdlatinspeksiyasiO‘zbekistonRespublikasiSanoatda,konchilikdavakommunal-maishiysektordaishlarningbexatarolibborilishininazoratqilishdlatinspeksiyasi“Sanoatkontexnazorat”O‘zbekistonRespublikasitemiryo‘llardayukvayo‘lovchilartashishxfsizligininazorat?ilishdlatinspeksiyasi“O‘zdtemiryo‘lnazorat”O‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasihuzuridiO‘zbekistonneftmahsulotlarivagazdanfoydalanishninazoratqilishdlatinspeksiyasi“O‘zdneftgazinspeksiya”VazirlarMahkamasihuzuridiTa’limsifatininazoratqilishdlatinspeksiyasiO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasihuzuridiO‘simliklarkarantinidlatinspeksiyasiBOShQAIDORALARO‘zbekistonmusulmonlaridorasiDlatpatentidorasiVazirlarMahkamasiningHukumataloqasixizmatiMARKAZIYBANKVABOShQABANKLARO‘zbekistonRespublikasiDlatbankiO‘zbekistonRespublikasiMarkaziybankiBOShQABANKLARO‘zbekistonRespublikasiTashqiiqtisodiyfaoliyatmilliybankiO‘zbekistonRespublikasiXalqbanki“Asaka”aksiyadorlik-tijoratbankiO‘zuyjoyjamg‘armabankiToshuyjoyjamg‘armabanki"Ipotekabank"ATIBJamg‘armabankBOShQAORGANVATAShKILOTLARKORPORATSIYALAR“O‘zbekneftegaz”milliykorporatsiyasi“O‘znonmahsulot”Dlataksiyadorlikkorporatsiyasi“O‘ztortrans”DlataksiyadorlikkorporatsiyasiKONSERNLAR“O‘ztoyo‘l”konserniToshshaharyo‘lovchitrans“O‘zulgurjibirjasdo”uyushmasi“O‘zpaxtasanoatsotish”uyushmasi“O‘ztayyorlovsdo”uyushmasiYog‘-moyvaoziq-ovqatsanoatiuyushmasi“O‘zbeksdo”dlatuyushmasi“O‘zmaishiyxizmat”uyushmasiKOMPANIYALAR“O‘zfarmsanoat”DAKO‘ztoyo‘l”Dlat-aksiyadorlikkompaniyasiO‘zbekistonteleradiokompaniyasi“O‘zbekkino”Dlataksionerlikkompaniyasi“O‘zbekistonhoyo‘llari”Milliyiakompaniyasi"O‘zbekistantemiryo‘llari"kompaniyasi“O‘zbekistontemiryo‘llari”Dlataksiyadorliktemiryo‘lkompaniyasi"O‘zbekistantemiryo‘llari"AJ“O‘zneftegaz”Milliyxoldingkompaniyasi“O‘zneftmahsulot”aksiyadorlikkompaniyasi“O‘ztransgaz”aksiyadorlikkompaniyasi“O‘znefteqaytaishlash”aksiyadorlikkompaniyasi“O‘zbekturizm”milliykompaniyasi“O‘zbeksdo”aksiyadorlikkompaniyasi“O‘zbekbirlashuv”aksiyadorlikkompaniyasiDAK“O‘zbekenergo”O‘rtaOsiyotemiryo‘llari“O‘zdonmahsulot”aksiyadorlikkompaniyasi"O‘zbekyengilsanoat"Dlataksiyadorlikkompaniyasi“O‘zkimyosanoat”Dlataksiyadorlikkompaniyasi“Ko‘mir”AJ"O‘zdneftmahsulot"DAJ“OlmaliqKMK”OAJ“O‘zikkilamchiranglimetall”OAJ“Shakarinvestment”qo‘shmakorxonasiBIRLAShMALAR“O‘zmetkombinat”AIBBOShQATAShKILOTLARO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasihuzuridiDlatsoliqboshboshqarmasiO‘zbekistonRespublikasiHisobpalatasiO‘zbekistonRespublikasiIjtimoiyta’minotvazirligihuzuridiPensiyajamg‘armasiO‘zbekistonRespublikasiFanlarakademiyasiO‘zbekistontovarishlabchiqaruvchilarvatadbirkorlarpalatasiO‘zbekistonRespublikasiKasabauyushmalarifederatsiyasiKengashiO‘zbekistonRespublikasiFutbolFederatsiyasiO‘zbekistonRespublikasiMoliyavazirligihuzuridiDlatmulkijamg‘armasi“Mahalla”Respublikajamg‘armasiO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasihuzuridiIjtimoiysug‘urtafondi“O‘zdjamg‘arma”O‘zbekistonBadiiyakademiyasiO‘zbekistonRespublikasiPrezidentihuzuridiDlatboshqaruviakademiyasiO‘zbekistonYoshlarittifoqiO‘zbekistonkommunistikpartiyasiMarkaziyKomitetiBIRJALARO‘zbekistonrespublikatovarxomashyobirjasi“Toshkent”respublikafondbirjasiQORAQALPOG‘ISTONRESPUBLIKASIORGANLARIQoraqalpog'istonRespublikasiJo'qorg'iKengesiEllikqal’atumaniEllikqal’atumanihokimiXalqdeputatlariEllikqal’atumaniKengashiBeruniytumaniBeruniytumanihokimiAmudaryotumaniAmudaryotumanihokimiXalqdeputatlariAmudaryotumaniKengashiShumanoytumaniShumanoytumanihokimiXalqdeputatlariShumanaytumaniKengashiTo‘rtkultumaniTo‘rtko‘ltumanihokimiXalqdeputatlariTo‘rtko‘ltumaniKengashiTaxtako‘pirtumaniTaxtako‘pirtumanihokimiXalqdeputatlariTaxtako‘pirtumaniKengashiChimboytumaniChimboytumanihokimiXalqdeputatlariChimboytumaniKengashiMo’ynoqtumaniMo’ynoqtumanihokimiXalqdeputatlariMo’ynoqtumaniKengashiQo‘ng‘irottumaniQo‘ng‘irottumanihokimiXalqdeputatlariQo‘ng‘irottumaniKengashiKegeylitumanihokimiKegeylitumanihokimiXalqdeputatlariKegeylitumaniKengashiQoraqalpog‘istonRespublikasiVazirlarKengashiQoraqalpog‘istonRespublikasiVazirlarKengashiRaisiNukustumaniNukustumanihokimiXalqdeputatlariNukustumaniKengashiXo‘jaylitumaniXo‘jaylitumanihokimiXalqdeputatlariXo‘jaylitumaniKengashiQanliko‘ltumaniQanliko‘ltumanihokiminingXalqdeputatlariQanliko’ltumaniKengashiQorao‘zaktumaniQorao‘zaktumanihokimiXalqdeputatlariQorao‘zaktumaniKengashiBo‘zatovtumaniBo‘zatovtumanihokimiXalqdeputatlariBo‘zatovtumaniKengashiTahiatoshtumaniTahiatoshtumanihokimiXalqdeputatlariTahiatoshtumaniKengashiNukusshaharNukusshaharhokimiXalqdeputatlariNukusshaharKengashiMAHALLIYDLATHOKIMIYATIORGANLARITOShKENTSh.XalqdeputatlariToshkentshaharKengashiToshkentshahrihokimiToshkentshaharkasabauyushmalaritashkilotlaribirlashmasiBektemirtumaniXalqdeputatlariBektemirtumanKengashiBektemirtumanixokimiMirobodtumaniMirobodtumanihokimiXalqdeputatlariMirobodtumaniKengashiMirzoUlug‘bektumaniSergelitumaniSergelitumanihokimiXalqdeputatlariSergelitumaniKengashiOlmazortumaniOlmazortumanihokimiXalqdeputatlariOlmazortumaniKengashiUchtepatumaniUchtepatumanihokimiXalqdeputatlariUchtepatumaniKengashiShayxontohurtumaniShayxontohurtumanihokimiXalqdeputatlariShayhontohurtumaniKengashiYashnobodtumaniYashnobodtumanihokimiXalqdeputatlariYashnobodtumaniKengashiChilonzortumaniChilonzortumanihokimiXalqdeputatlariChilonzortumaniKengashiYunusobodtumaniYunusobodtumanihokimiXalqdeputatlariYunusobodtumaniKengashiYakkasaroytumaniYakkasaroytumanihokimiXalqdeputatlariYakkasaroytumaniKengashiYangihayottumaniYangihayottumanihokimiXalqdeputatlariYangihayottumaniKengashiTOShKENTVILOYaTIXalqdeputatlariToshkentviloyatiKengashiToshkentviloyatihokimiO‘rtachirchiqtumaniO‘rtachirchiqtumanihokimiXalqdeputatlariO‘rtachirchiqtumaniKengashiOqqo‘rg‘ontumaniOqqo‘rg‘ontumanihokimiXalqdeputatlariOqqo‘rg‘ontumaniKengashiBekobodsh.BekobodshaharhokimiXalqdeputatlariBekobodshaharKengashiBekobodtumaniBekobodtumanihokimiXalqdeputatlariBekobodtumaniKengashiQibraytumaniQibraytumanihokimiBo‘stonliqtumaniBostonliqtumanihokimiXalqdeputatlariBo‘stonliqtumaniKengashiParkenttumaniParkenttumanihokimiChirchiqsh.ChirchiqshaharhokimiOhangarontumaniOhangarontumanihokimiChinoztumaniChinoztumanihokimiBo‘katumaniBo‘katumanihokimiXalqdeputatlariBo‘katumaniKengashiZangiotatumaniZangiotatumanhokimiZangiotatumanihokimiXalqdeputatlariZangiotatumaniKengashiAngrensh.AngrenshaharhokimiYuqorichirchiktumaniYuqorichirchiqtumanihokimiQuyichirchiqtumaniQuyichirchiqtumanihokimiPiskenttumaniPiskenttumanihokimiXalqdeputatlariPiskenttumaniKengashiOlmaliqsh.OlmaliqshaharhokimiYangiyo‘ltumaniYangiyo‘ltumanihokimiOhangaronshaharOhangaronshaharhokimiYangiyo‘lshaharYangiyo‘lshaharhokimiNurafshonshaharNurafshonshaharhokimiBUXOROVILOYaTIBuxoroviloyatihokimiBuxoroshaharhokimiShofirkontumaniShofirkontumanihokimiBuxorotumaniBuxorotumanihokimiRomitantumaniRomitantumanihokimiKogontumaniKogontumanihokimiKogonsh.KogonshaharhokimiOlottumaniLEX.UZ - O‘zbekiston qonunchiligiOlottumanihokimiQorako‘ltumaniQorako‘ltumanihokimiJondortumaniJondortumanihokimiG‘ijduvontumaniG‘ijduvontumanihokimiXalqdeputatlariG‘ijduvontumaniKengashiPeshkutumaniPeshkutumanihokimiVobkenttumaniVobkenttumanihokimiQorovulbozortumaniQorulbozortumanihokimiXalqdeputatlariQorulbozortumaniKengashiNAMANGANVILOYaTIXalqdeputatlariNamanganviloyatiKengashiniNamangansh.NamanganshaharhokimiChusttumaniChusttumanihokimiKosonsoytumaniKosonsoytumanihokimiMingbuloqtumaniMingbuloqtumanihokimiChortoqtumaniChortoqtumanihokimiNorintumaniNorintumanihokimiPoptumaniPoptumanihokimiTo‘raqo‘rg‘ontumaniTo‘raqo‘rg‘ontumanihokimiUchqo‘rg‘ontumaniUchqo‘rg‘ontumanihokimiYangiqo‘rg‘ontumaniYangiqo‘rg‘ontumanihokimiUychitumaniUychitumanihokimiNamangantumaniNamangantumanihokimiXalqdeputatlariNamangantumaniKengashiQAShQADARYoVILOYaTIQashqadaryoviloyatihokimi XalqdeputatlariQashqadaryoviloyatiKengashiQarshishahriQarshishaharhokimi XalqdeputatlariQarshishaharKengashiDehqonobodtumaniDehqonobodtumanihokimiXalqdeputatlariDehqonobodtumaniKengashiKasbitumaniKasbitumanihokimi XalqdeputatlariKasbitumaniKengashiKitobtumaniKitobtumanihokimiXalqdeputatlariKitobtumaniKengashiKosontumaniKosontumanihokimi XalqdeputatlariKosontumaniKengashi MirishkortumaniMirishkortumanihokimi XalqdeputatlariMirishkortumaniKengashi MuboraktumaniMuboraktumanihokimiXalqdeputatlariMuboraktumaniKengashiNishontumaniNishontumanihokimi XalqdeputatlariNishontumaniKengashiXalqdeputatlariYangiNishonshaharKengashiChiroqchitumaniChiroqchitumanihokimiXalqdeputatlariChiroqchitumaniKengashiXalqdeputatlariShahrisabzshaharKengashiShahrisabzshaharhokimiShahrisabztumaniShahrisabztumanihokimiXalqdeputatlariShaxrisabztumaniKengashiYakkabog‘tumaniYakkabog‘tumanihokimiXalqdeputatlariYakkabog‘tumaniKengashiQamashitumaniQamashitumanihokimiXalqdeputatlariQamashitumaniKengashiQarshitumaniQarshitumanihokimi XalqdeputatlariQarshitumaniKengashiG‘uzortumaniG‘uzortumanihokimiXalqdeputatlariG‘uzortumaniKengashiXORAZMVILOYaTIXorazmviloyatihokimiUrganchsh.UrganchshaharhokimiXalqdeputatlariUrganchshaharKengashiB‘ottumaniBog‘ottumanihokimiXalqdeputatlariBog‘ottumaniKengashiGurlantumaniGurlantumanihokimiXalqdeputatlariGurlantumaniKengashiQo‘shko‘pirtumaniQo‘shko‘pirtumanihokimiXalqdeputatlariQo‘shko‘pirtumaniKengashiUrganchtumaniUrganchtumanihokimiXalqdeputatlariUrganchtumaniKengashiXazorasptumaniXazorasptumanihokimiXalqdeputatlariXazorasptumaniKengashiXonqatumaniXonqatumanihokimiXalqdeputatlariXonqatumaniKengashiXivatumaniXivatumanihokimiXalqdeputatlariXivatumaniKengashiShovottumaniShovottumanihokimiXalqdeputatlariShovottumaniKengashiYangiariqtumaniYangiariqtumanihokimiXalqdeputatlariYangiariqtumaniKengashiYangibozortumaniYangibozortumanihokimiXalqdeputatlariYangibozortumaniKengashiXivashaharXivashaharhokimiXalqdeputatlariXorazmviloyatiKengashiTuproqqal’atumaniXalqdeputatlariTuproqqal’atumaniKengashiTuproqqal’atumanihokimiANDIJONVILOYaTIAndijonviloyatihokimiAndijonsh.AndijonshaharhokimiXonobodsh.XonobodshaharhokimiAndijontumaniAndijontumanihokimiXalqdeputatlariAndijontumaniKengashiAsakatumaniAsakatumanhokimiBaliqchitumaniBaliqchitumanihokimiBuloqboshitumaniBuloqboshitumanihokimiBo‘ztumaniBo‘ztumanihokimiXalqdeputatlariBo‘ztumaniKengashiJalaquduqtumaniJalaquduqtumanihokimiIzboskantumaniIzboskantumanihokimiMarxamattumaniMarhamattumanihokimiXalqdeputatlariMarhamattumaniKengashiOltinko‘ltumaniOltinko‘ltumanihokimiPaxtaobodtumaniPaxtaobodtumanihokimiXalqdeputatlariPaxtaobodtumaniKengashiUlug‘nortumaniUlug‘nortumanihokimiXo‘jaobodtumaniXo‘jaobodtumanihokimiShaxrixontumaniShaxrixontumanihokimiQo‘rg‘ontepatumaniQo‘rg‘ontepatumanihokimiBo'stontumaniBo’stontumanihokimiXalqdeputatlariBo'stontumaniKengashiNOIYVILOYaTINoiyviloyatihokimiXalqdeputatlariNoiyviloyatiKengashiNoiysh.NoiyshaharhokimiQiziltepatumaniQiziltepatumanihokimiXalqdeputatlariQiziltepatumaniKengashiKarmanatumaniKarmanatumanihokimiNbahortumaniNbahortumanihokimiXalqdeputatlariNbahortumaniKengashiTomditumaniTomditumanihokimiXalqdeputatlariTomditumaniKengashiUchquduqtumaniUchquduqtumanihokimiXatirchitumaniXatirchitumanihokimiKonimextumaniKonimextumanihokimiXalqdeputatlariKonimextumaniKengashiNurotatumaniNurotatumanihokimiXalqdeputatlariNurotatumaniKengashiZarafshonsh.ZarafshonshaharhokimiSAMARQANDVILOYaTISamarqandviloyatihokimiXalqdeputatlariSamarqandviloyatiiKengashiSamarqandsh.SamarqandshaharhokimiXalqdeputatlariSamarqandshaharKengashiKattaqo‘rg‘onsh.Kattaqo‘rg‘onshaharhokimSamarqandtumaniSamarqandtumanihokimiXalqdeputatlariSamarqandtumaniKengashiKattaqo‘rg‘ontumaniKattaqo‘rg‘ontumanihokimiBulung‘urtumaniBulung‘urtumanihokimiXalqdeputatlariBulung’urtumaniKengashiJomboytumaniJomboytumanihokimiXalqdeputatlariJomboytumaniKengashiIshtixontumaniIshtixontumanihokimiXalqdeputatlariIshtixontumaniKengashiNarpaytumaniNarpaytumanihokimiNurobodtumaniNurobodtumanihokimiOqdaryotumaniOqdaryotumanihokimiXalqdeputatlariOqdaryotumaniKengashiPastdarg‘omtumaniPastdarg‘omtumanihokimiXalqdeputatlariPastdarg‘omtumaniKengashiPaxtachitumaniPaxtachitumanihokimiXalqdeputatlariPaxtachitumaniKengashiPayariqtumaniPayariqtumanihokimiTayloqtumaniTayloqtumanihokimiXalqdeputatlariTayloqtumaniKengashiUrguttumaniUrguttumanihokimiXalqdeputatlariUrguttumaniKengashiQo‘shrabottumaniQo‘shrabottumanihokimiXalqdeputatlariQo‘shrabottumaniKengashiFARG‘ONAVILOYaTIFarg‘onaviloyathokimiFarg‘onash.Farg‘onashaharhokimiMarg‘ilonsh.Marg‘ilonshaharhokimiXalqdeputatlariMarg‘ilonshaharKengashiQuvasoysh.QuvasoyshahrihokimiQo‘qonsh.Qo‘qonshahrihokimiFarg‘onatumaniFarg‘onatumanihokimiToshloqtumaniToshloqtumanihokimiYozyovontumaniYozyovontumanihokimiBog‘dodtumaniBog‘dodtumanhokimiO‘zbekistontumaniO‘zbekistontumanhokimiRishtontumaniRishtontumanhokimiQo‘shtepatumaniQo‘shtepatumanihokimiBuvaydatumaniBuvaydotumanihokimiSo‘xtumaniSo‘htumanihokimiDang‘aratumaniDang‘aratumanihokimiBeshariqtumaniBeshariqtumanihokimiFurqattumaniFurqattumanihokimiUchko‘priktumaniUchko‘priktumanihokimiQuvatumaniQuvatumanihokimiOltiariqtumaniOltiariqtumanihokimiSURXONDARYoVILOYaTISurxondaryoviloyatihokimiXalqdeputatlariSurxondaryoviloyatiKengashiTermezsh.TermizshaharhokimiXalqdeputatlariTermizshaharKengashiAngortumaniAngortumanihokimiXalqdeputatlariAngortumaniKengashiTermiztumaniTermiztumanihokimiTermeztumanXalqdeputatlariKengashiBoysuntumaniBoysuntumanihokimiXalqdeputatlariBoysuntumaniKengashiDenovtumaniDenovtumanihokimiJarqo‘rg‘ontumaniJarqo‘rg‘ontumanihokimiXalqdeputatlariJarqo‘rg‘ontumaniKengashiQiziriqtumaniQiziriqtumanihokimiQumqo‘rg‘ontumaniQumqo‘rg‘ontumanihokimiMuzrabottumaniMuzrabottumanihokimiXalqdeputatlariMuzrabottumaniKengashiOltinsoytumaniOltinsoytumanixokimiOltinsoytumaniXalqdeputatlariKengashiSariosiyotumaniSariosiyotumanihokimiXalqdeputatlariSariosiyotumaniKengashiUzuntumanihokimiXalqdeputatlariUzuntumaniKengashiSherobodtumaniSherobodtumanihokimiXalqdeputatlariSherobodtumaniKengashiSho‘rchitumaniSho‘rchitumanihokimiXalqdeputatlariSho‘rchitumaniKengashiBandixontumaniBandixontumanihokimiXalqdeputatlariBandixontumaniKengashiSIRDARYoVIOLOYaTISirdaryoviloyatihokimiYangiyersh.hokimiGulistontumaniGulistontumanhokimiXalqDeputatlariGulistontumanKengashiSayxunobodtumaniSayxunobodtumanhokimiXalqDeputatlariSayxunobodtumanKengashiSirdaryotumaniSirdaryotumanhokimiXalqdeputatlariSirdaryotumaniKengashiMirzaobodtumaniMirzaobodtumanhokimiShirinsh.hokimiXalqdeputatlariShirinshaharKengashiOqoltintumaniOqoltintumanihokimiXalqdeputatlariOqoltintumanikengashiGulistonsh.Gulistonsh.hokimiXalqdeputatlariGulistonsh.kengashiBoyovuttumanBoyovuttumanihokimiXovostumaniXovostumanihokimiXalqdeputatlariXastumanikengashiSardobatumaniSardobatumanihokimiXalqdeputatlariSardobatumanikengashiXalqdeputatlariYangiyershaharKengashiXalqdeputatlariBoyovuttumaniKengashiJIZZAXVILOYaTIJizzaxviloyatihokimiJizzaxviloyatiXalqdeputatlariKengashiBaxmaltumaniBaxmaltumanhokimiXalqdeputatlariBaxmaltumanKengashinZarbdortumaniZarbdortumanihokimiXalqdeputatlariZarbdortumanKengashinForishtumaniForishtumanihokimiXalqdeputatlariForishtumanKengashinZomintumaniZomintumanihokimXalqdeputatlariZomintumaniKengashiG‘allaoroltumaniG‘allaoroltumanihokimG‘allaoroltumanXalqdeputatlariKengashiZafarobodtumaniZafarobodtumanihokimZafarobodtumanXalqdeputatlariKengashiPaxtakortumaniPaxtakortumanihokimiYangiobodtumaniYangiobodtumanihokimiYangiobodtumanXalqdeputatlariKengashiMirzacho‘ltumaniMirzacho‘ltumanihokimiMirzacho‘ltumanXalqdeputatlariKengashiDo‘stliktumaniDo‘stliktumanihokimiXalqdeputatlariDo‘stliktumaniKengashiArnosoytumaniArnosoytumanihokimiArnasoytumanXalqdeputatlariKengashiJizzaxtumaniJizzaxtumanihokimiJizzaxsh.Jizzaxsh.hokimiXalqdeputatlariJizzaxshaharKengashiSharofRashidovtumaniSharofRashidovtumanihokimiXalqdeputatlariSharofRashidovtumaniKengashiXALQAROTAShKILOTLARBirlashganMillatlarTashkilotiUmumjahonpochtaittifoqiDlatlararoEvrosiyoko‘mirvametallbirlashmasiXalqaroelektraloqasiittifoqiMustaqilDlatlarHamdustligiShanxayhamkorliktashkilotiEvrosiyoiqtisodiyhamjamiyatiXalqaroMehnatTashkilotiStandartlash,metrologiyavasertifikatlashbo‘yichadlatlararokengashBoshqalar...TozalashIzlashHujjatraqamiHujjatnomiAniqmoskelishiMatndiso‘zyokijumlaAniqmoskelishiIshturi:HammasiFuqarolikXo‘jalikJinoiyHujjatholatiHammasiAmaldiO‘zkuchiniyo‘qotganAmaldaemasHujjattiliHammasiЎЗБРУСO‘ZBENGQabulqilingansanasiOraliqIshshakli:HammasiZararniqoplashFuqaronimuomalalayoqatsizdebtopishFuqaroningmuomalalayoqatinicheklashVasiylikvahomiylikFuqaronibedarakyo‘qolgandebtopishFuqaronivafotetgandebe’lonqilishFuqarolikholatihujjatlariniqaydetishYuridikshaxslarSha’n,qadr-qimmatvaishchanlikobro‘sinihimoyaqilishBitimlarninghaqiqiyemasligiVakillikIshonchnomaDa’vomuddatiO‘zganingyeruchastkasidancheklangantarzdafoydalanish(servitut)huquqiEgalikqilishhuquqinivujudgakeltiruvchimuddatMol-mulknimulkdordanolibqo‘yishMol-mulkniolibqo‘yishchog‘idauningqiymatinianiqlashQarzninizosiztartibdaundiribolishMol-mulkinibevositaolibqo‘yishgaqaratmanholdamulkhuquqiningbekorqilinishiKo‘pkvartiraliuydijoylarmulkdorlariningumumiymol-mulkiUy-joy(kvartira)gamulkhuquqiningvujudgakelishiO‘zboshimchalikbilanimoratqurishUmumiymulkMol-mulkniboshqashaxsningqonunsizegaligidantalabqilibolishMulkdorninghuquqlariniegalikqilishdanmahrumetishbilanbog‘liqbo‘lmanhuquqbuzarliklardanhimoyaqilishNeustoykaGarovIpotekaKafillikKafolatZakalatMajburiyatlarningbekorbo‘lishiShartnomanituzish,o‘zgartirishvabekorqilishSubsidiarvasolidarjobgarlikOldi-sotdiChakanaoldi-sotdiKo‘chmasmulknisotishAyirboshlashHadyaRentaUmrbodta’minlashshartibilanuy-joy(kvartira)niboshqashaxsgaberishMulkijarasiumumiyqoidalariProkatTransportvositalariningijarasiBinolarvainshootlarijarasiLizingUy-joyijarasiTekinfoydalanishPudratQurilishpudratiHaqevazigaxizmatko‘rsatishYo‘lovchi,bajvayuktashishQarzKreditBankomonatiVositachilikOmonatsaqlashSug‘urtaEtkazilganzararningo‘rniniqoplashIntellektualmulkMerosIshgaqabulqilishniradetishIshgaqabulqilishdadastlabkisinovIshberuvchitomonidanmehnatshartlariningo‘zgartirilishiMehnatshartnomasiningbekorqilinishiIshgatiklashMehnathaqidanushlabqolishXodimgayetkazilganzararo‘rniniqoplashIshberuvchigayetkazilganzararo‘rniniqoplashXodimningto‘liqmoddiyjobgarligiFuqarolikholatidalolatnomalarinidlatro‘yxatidano‘tkazishniradetishNikohshartnomasiErvaxotinningumumiymol-mulknitasarrufetishiErvaxotinningumumiymol-mulkinibo‘lishvaulushlarnianiqlashHaqundirishnier-xotinningmol-mulkigaqaratishBolalarnitarbiyalashOta-onalikhuquqidanmahrumqilishOta-onalikhuquqiningcheklanishiAlimentlarOtaliknibelgilashFarzandlikkaolishVasiylikNikohdanajralishNikohnihaqiqiyemasdebtopishTurarjoygabo‘lganmulkhuquqinihamdaturarjoygaoidbitimlarnidlatro‘yxatidano‘tkazishUy-joynixususiylashtirishUy-joyberishTurarjoylarniqaytaqurishvao‘zgartirishXususiylashtirilganuy-joynitasarrufqilishTurarjoynimajburiytarzdaolibqo‘yishMulkdorlardanbiriniturarjoydanko‘chirishIjaraoluvchiniko‘chirishMaxsusuylarTurarjoydanfoydalanishhamdaqilinganxarajatlardiulushmiqdorishartlariUy-joyijarasiTurarjoyniijaraberishshartnomasinibekorqilishTurarjoylarniolibqo‘yilishgaoidnizolarTurarjoyolibqo‘yilishimunosabatibilanyetkazilganzararo‘rniniqoplashTurarjoylarnialmashtirishTurarjoyhujjatini(orderini)haqiqiyemasdebtopishTurarjoyijarasiKo‘pkvartiraliuydimulkdorlarningumumiymulkiUy-joyfondinisaqlashxarajatlarito‘lovivaijarahaqqiUy-joyfondinita’mirlashProtsessualmasalalarSdo,tadbirkorlikvamoliyasohalaridima’muriyhuquqbuzarliklarFuqarolarningturarjoyhuquqlarigataalluqli,kommunalxizmatvaobodonlashtirishsohasidima’muriyhuquqbuzarliklarTransportdi,yo‘lxo‘jaligivaaloqasohalaridima’muriyhuquqbuzarliklarSanoatdi,qurilish,qishloqxo‘jaligidivaissiqlikhamdaelektrenergiyasidanfoydalanishsohasidima’muriyhuquqbuzarliklarTabiiymuhitnimuhofazaqilishvatabiatdanfoydalanishsohasidima’muriyhuquqbuzarliklarMulkkatajovuzqiluvchima’muriyhuquqbuzarliklarJamoattartibigatajovuzqiluvchima’muriyhuquqbuzarliklarAholisog‘lig‘inisaqlashsohasidima’muriyhuquqbuzarliklarFuqarolarninghuquqvaerkinliklarigatajovuzqiladiganma’muriyhuquqbuzarliklarProtsessualmasalalarBoshqaturdiishlarTadbirkorlikfaoliyatigato‘sqinlikqilganlik,qonungaxilofrishdaaralashganlikhamdaxo‘jalikyurituvchisubyektlarninghuquqlarivaqonuniymanfaatlarigatajovuzqiladiganboshqahuquqbuzarliklarOdilsudlovga,boshqaruvningbelgilangantartibigatajovuzqiluvchima’muriyhuquqbuzarliklarSaylovvareferendumnitashkiletishhamdao‘tkazishsohasidima’muriyhuquqbuzarliklarHarbiymulknisaqlashyokiundanfoydalanishtartibigaqarshijinoyatlarHarbiymansabdorlikjinoyatlariProtsessualmasalalarHayotgaqarshijinoyatlarSog‘liqqaqarshijinoyatlarHayotyokisog‘liquchunxflijinoyatlarJinsiyerkinlikkaqarshijinoyatlarOila,yoshlargavaaxloqqaqarshijinoyatlarShaxsningozodligi,sha’nivaqadr-qimmatigaqarshijinoyatlarFuqarolarningkonstitutsiyiyhuquqvaerkinliklarigaqarshijinoyatlarTinchlikvaxfsizlikkaqarshijinoyatlarO‘zbekistonRespublikasigaqarshijinoyatlarHarbiyxizmatnio‘tashtartibigaqarshijinoyatlarBo‘ysunishvaharbiysha’ngarioyaetishtartibigaqarshijinoyatlarAxborottexnologiyalarisohasidijinoyatlarJamoattartibigaqarshijinoyatlarGiyovandlikvositalariyokipsixotropmoddalarbilanqonungaxilofrishdamuomalaqilishdaniboratjinoyatlarTransportharakativaundanfoydalanishxfsizligigaqarshijinoyatlarJamoatxfsizligigaqarshijinoyatlarOdilsudlovgaqarshijinoyatlarBoshqaruvtartibigaqarshijinoyatlarEkologiyasohasidijinoyatlarTadbirkorliksubyektlariningfaoliyatiniva(yoki)ularningbanklardihisobvaraqlaribo‘yichaoperatsiyalarniqonungaxilofrishdato‘xtatibturishXo‘jalikfaoliyatisohasidijinoyatlarO‘zgalarmulkinitalon-torojqilishO‘zgalarmulkinitalon-torojqilishbilanbog‘liqbo‘lmanjinoyatlarIqtisodiyotasoslarigaqarshijinoyatlarDaraja:HammasiVerxovniysudRespublikiKarakalpakstanpograjdanskimdelamNukusskiymejrayonniysudpograjdanskimdelamTashkentskiygorodskoysudpograjdanskimdelamUchtepinskiymejrayonniysudpograjdanskimdelamAndijanskiyoblastnoysudpograjdanskimdelamBuxarskiyoblastnoysudpograjdanskimdelamDjizakskiyoblastnoysudpograjdanskimdelamNoiyskiyoblastnoysudpograjdanskimdelamNamanganskiyoblastnoysudpograjdanskimdelamSamarkandskiyoblastnoysudpograjdanskimdelamSurxandarinskiyoblastnoysudpograjdanskimdelamSirdarinskiyoblastnoysudpograjdanskimdelamTashkentskiyoblastnoysudpograjdanskimdelamFerganskiyoblastnoysudpograjdanskimdelamXorezmskiyoblastnoysudpograjdanskimdelamKashkadarinskiyoblastnoysudpograjdanskimdelamVisshiyxozyaystvenniysudXozyaystvenniysudRespublikiKarakalpakstanXozyaystvenniysudAndijanskoyoblastiVerxovniysudRespublikiKarakalpakstanpougolovnimdelamAmudarinskiyrayonniysudpougolovnimdelamBeruniyskiyrayonniysudpougolovnimdelamTashkentskiygorodskoysudpougolovnimdelamAndijanskiyoblastnoysudpougolovnimdelamVerxovniysudRespublikiUzbekistanInstantsiya:HammasiBirinchiAppelyatsionKassatsionNazorattartibiTozalashIzlash...UniversalqidiruvfunctiongoSearch(num){var_url="";varlang=$('#lang_'+num).val();if(lang!=""){_url+="&lang="+lang;}if(num30){lxAlert('Matnjudauzun!Hujjatraqami');return;}if(actnum!=""){_url+="&actnum="+actnum;if(num==1&&$('#regnummj_1').is(':checked')){_url+="®nummj=1";}}varsearchtitle=$('#query_6'+num).val().replace(/\s+/g,'').trim();if(searchtitle.length>100){lxAlert('Matnjudauzun!Hujjatnomi');return;}if(searchtitle!=""&&searchtitle.length100){lxAlert('Matnjudauzun!Matndiso‘zyokijumla');return;}if(query!=""&&query.length ©O‘zbekistonRespublikasiAdliyavazirligiqoshidi“Adolat”milliyhuquqiyaxborotmarkazidlatmuassasasiOKjQuery(document).ready(function(){jQuery('.slider_achieve__body').slick({dots:true,infinite:true,speed:300,slidesToShow:5,slidesToScroll:3,adaptiveHeight:true,arrows:false,autoplay:true,autoplaySpeed:7000,responsive:[{breakpoint:1024,settings:{dots:true,infinite:true,speed:300,slidesToShow:4,slidesToScroll:2,adaptiveHeight:true,arrows:false,autoplay:true,autoplaySpeed:7000,}},{breakpoint:900,settings:{dots:true,infinite:true,speed:300,slidesToShow:3,slidesToScroll:2,adaptiveHeight:true,arrows:false,autoplay:true,autoplaySpeed:7000,}},{breakpoint:700,settings:{dots:true,infinite:true,speed:300,slidesToShow:2,slidesToScroll:2,adaptiveHeight:true,arrows:false,autoplay:true,autoplaySpeed:7000,}},{breakpoint:420,settings:{dots:true,infinite:true,speed:300,slidesToShow:1,slidesToScroll:1,adaptiveHeight:true,arrows:false,autoplay:true,autoplaySpeed:7000,}},]});//if(isSearchTabsOverflow()){//jQuery('.searchPanelExt.n-pills').slick({//dots:true,//infinite:false,//speed:300,//slidesToShow:4,//slidesToScroll:3,//arrows:false,//autoplay:false,//autoplaySpeed:7000,//variableWidth:true,//responsive:[//{//breakpoint:1024,//settings:{//dots:true,//infinite:true,//speed:300,//slidesToShow:3,//slidesToScroll:3,//adaptiveHeight:true,//arrows:false,//autoplay:false,//autoplaySpeed:7000,//}//},//{//breakpoint:720,//settings:{//dots:true,//infinite:true,//speed:300,//slidesToShow:5,//slidesToScroll:2,//adaptiveHeight:true,//arrows:false,//autoplay:false,//autoplaySpeed:7000,//}//},//{//breakpoint:420,//settings:{//dots:true,//infinite:true,//speed:300,//slidesToShow:5,//slidesToScroll:2,//adaptiveHeight:true,//arrows:false,//autoplay:false,//autoplaySpeed:7000,//}//},//]//});//}});functionisSearchTabsOverflow(){varitemWrapWidth=parseInt($('.searchPanelExt.n-pills').width())varallItemWidth=0varoffset=100$('.searchPanelExt.n-item').each(function(){allItemWidth+=parseInt($(this).outerWidth())+parseInt($(this).css('marginRight'));});console.log(itemWrapWidth)console.log(allItemWidth)if(itemWrapWidth>=(allItemWidth+offset)){returnfalse}else{returntrue}}$(document).ready(function(){$(`#searchPanelExt`).addClass('hide')$(`#searchPanel__advanced-link`).click(function(){$(`#searchPanel`).hide()$(`#searchPanelExt`).removeClass('hide')window.scrollTo(0,$("#searchPanelExt").offset().top-20);returnfalse})$(`#searchPanelExt__basic-link,#searchPanelExtMobile__basic-link`).click(function(){$(`#searchPanel`).show()$(`#searchPanelExt`).addClass('hide')window.scrollTo(0,$("#searchPanel").offset().top-20);returnfalse})})$(document).ready(function(){$("#checkbox-dp_0").change(function(){if($(this).is(":checked")){$("#searchPanel__daterange_chk_0").hide()$("#searchPanel_daterange_0").show()$("#df_0").attr("placeholder","dan");}else{$("#searchPanel_daterange_0").hide()$("#df_0").attr("placeholder","Sanakiriting");$("#searchPanel__daterange_chk_0").show()}})$('#checkbox-dp_0').val('false').trigger('change');$('#act_type_0').val('').trigger('change');})$(document).ready(function(){//fixedissuewithslicksliderandtabactivebuttons*$('.searchPanelExt.n-pills').click(function(){//*$('.searchPanelExt.n-link').removeClass('active')//*});//*//*******************************************************})functiongoSearchMain(){var_url="";varval=$('#act_type_0').val();if(val!="")_url+="&act_type="+val;varfrom=$('#df_0').val();varto=$('#dt_0').val();varexdate=$('#checkbox-dp_0').is(':checked')?"1":"0";if(exdate=="0"){if(from!=""){_url+="&from="+from+"&to="+from;}}else{if(from!=""){_url+="&from="+from;}if(to!=""){_url+="&to="+to;}}val=$('#act_num_0').val().replace(/\s+/g,'').trim();if(val.length>30){lxAlert('Matnjudauzun!Hujjatraqami');return;}if(val!="")_url+="&actnum="+val;val=$('#act_title_0').val().replace(/\s+/g,'').trim();if(val.length>100){lxAlert('Matnjudauzun!Hujjatnomi');return;}if(val!=""&&val.length

Địa điểm:LEX.UZ - O‘zbekiston qonunchiligiBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất