Chào mừng bạn đến với mạng thư mục phân loại! Đăng nhập người dùngĐăng ký ngay

MOI Support

  • 2022-01-07Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
MOI Support
  • Địa chỉ trang web:www.absher.sa
  • IP máy chủ:193.47.102.45
  • Mô tả trang web:

tên miền:www.absher.saĐịnh giá

Về 500~20000

tên miền:www.absher.salưu lượng

67

tên miền:www.absher.saTốt hay xấu

Công danh và tài lộc. Thành tựu sự nghiệp tuyệt vời Ji

trang mạng:MOI SupportTrọng lượng

1

trang mạng:MOI SupportIP

193.47.102.45

trang mạng:MOI SupportNội dung

MOISupporthtml,body{height:100%;}html,body,div,span,applet,object,iframe,h1,h2,h3,h4,h5,h6,p,blockquote,pre,a,abbr,acronym,address,big,cite,code,del,dfn,em,img,ins,kbd,q,s,samp,small,strike,strong,sub,sup,tt,var,b,u,i,center,dl,dt,dd,ol,ul,li,fieldset,form,label,legend,table,caption,tbody,tfoot,thead,tr,th,td,article,aside,canvas,details,embed,figure,figcaption,footer,header,hgroup,menu,n,output,ruby,div,summary,time,mark,audio,video{margin:0;padding:0;border:0;font-size:100%;font:inherit;vertical-align:baseline;}/*HTML5display-roleresetforolderbrowsers*/article,aside,details,figcaption,figure,footer,header,hgroup,menu,n,div{display:block;}body{line-height:1;}blockquote,q{quotes:none;}blockquote:before,blockquote:after,q:before,q:after{content:'';content:none;}table{border-collapse:collapse;border-spacing:0;}/*GeneralStyles---------------------------------------------*/@font-face{font-family:"absherFont";src:url('/fonts/DINNextLTArabic-Regular.eot');src:urlMOI Support('/fonts/DINNextLTArabic-Regular.eot?#iefix')format('embedded-opentype'),url('/fonts/DINNextLTArabic-Regular.ttf')format('truetype');}body{margin:0;padding:0;}img{width:20%;margin:0px;}/*HelperClasses---------------------------------------------*/.clearfix{display:block;clear:both;}/*Typography---------------------------------------------*/divlabel{font-weight:bold;display:block;padding-bottom:10px;color:#;}divspan{color:#e;font-weight:bold;font-size:17px;}body{font-size:18px;line-height:32px;color:#333;word-wrap:break-word!important;font-family:"absherFont";}p{margin:0;padding:0;}/*Sections---------------------------------------------*/.container{margin:0auto;max-width:1200px;}/*Header---------------------------------------------*/header{width:100%;padding:1%0;background-color:#FFF;color:rgba(0,145,62,1);margin:0auto;text-align:center;border-bottom:10pxsolid#00ab67;}headerp{font-size:28px;}/*Content---------------------------------------------*/.content{float:left;padding:2%0px;width:49%;min-height:150px;padding-bottom:0px;}/*Sidebar---------------------------------------------*/.sidebar{float:right;padding:2%0px;width:49%;min-height:150px;padding-bottom:0px;}/*Footer---------------------------------------------*/footer{width:94%;padding:3%;background-color:rgba(0,145,62,1);border-top:8pxsolidrgba(0,235,62,1);color:#fff;font-weight:bold;text-align:center;}.socialMedia{height:14px;width:auto;}span{font-size:12px;}a{text-decoration:none;color:rgba(0,145,62,1);}footera{text-decoration:none;color:#fff;}.content.box{min-height:100px;margin-top:0;border:1pxsolid#b6b6b6;padding:0;margin-bottom:20px;}.content.boxlabel{padding:10px;padding-top:30px;float:left;width:58%;padding-right:0px;}.content.boxdiv{width:38%;display:block;float:right;}.content.boxa{float:right;background:#00ab67;margin-top:30px;margin-right:20px;width:100px;text-align:center;color:white;height:35px;}.sidebar.box{min-height:100px;margin-top:0;border:1pxsolid#b6b6b6;padding:0;margin-bottom:20px;}.sidebar.boxlabel{padding:10px;padding-top:30px;float:right;width:58%;padding-left:0;}.sidebar.boxdiv{width:38%;display:block;float:right;}.sidebar.boxa{float:left;background:#00ab67;margin-top:30px;margin-left:20px;width:100px;text-align:center;color:white;height:35px;}.separator{width:100%;height:2px;display:inline-block;}.footerLinks{text-align:center;color:#00ab67;font-size:36px}/*MediaQueries---------------------------------------------*/@mediaalland(max-width:768px){img{width:50%;}.MOI Supportcontent.box{width:100%;}.sidebar.box{width:100%;margin-bottom:0;}header{text-align:center;}.content{width:94%;padding:3%;}.sidebar{width:94%;padding:3%;border-top:3pxsolidrgba(0,235,62,1);}.socialMedia{height:10px;width:auto;}span{font-size:9px;}headerp{font-size:18px;}}Sorryforinconvenience,Somethingwentwronginyourrequest,pleaseprovideuswiththeusedserviceinformationbysendingthesupportIDtothehelpdeskemailaddress:HD@absher.saنأسفللإزعاج،حدثخطأمافيطلبك،نرجوتزويدنابمعلوماتالخدمةالمستخMOI Supportدمةعنطريقإرسالرقمالدعمعلىالبريدالالكترونيللدعمالفنيبالبوابة:HD@absher.saTosendSupportIDClickonsubmitSubmitلإرسالرقمالدعماضغطعلىأرسلأرسل920020405 /AbsherKSA    /user/moigovsa    @AbshervarrequestID='4580';document.getElementById("reuestPH-en").innerHTML=requestID;document.getElementById("reuestPH-ar").innerHTML=requestID;document.getElementById("smail-en").href=('mailto:HD@absher.sa?subject=MOIhelpdesksupportrequired.&body=DearMOIHelpdesk,%0DKindlyINeedyoursupportforthefollowingincidentnumber.%0D'+requestID+'%0D%0DThankyou');document.getElementById("smail-ar").href=('mailto:HD@absher.sa?subject=MOIhelpdesksupportrequired.&body='+'أعزائيبالدعمالفني'+'%0D'+'أرجوالمساعدةفيالمشكلةبالرقمأدناه.'+'%0D'+requestID+'%0D%0D'+'شكرا');

Địa điểm:MOI SupportBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất