Chào mừng bạn đến với mạng thư mục phân loại! Đăng nhập người dùngĐăng ký ngay

Raiffeisen Bank - Lehtësojmë jetën tuaj!

  • 2022-01-01Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
Raiffeisen Bank - Lehtësojmë jetën tuaj!
  • Địa chỉ trang web:www.raiffeisen.al
  • IP máy chủ:151.101.3.10
  • Mô tả trang web:Raiffeisen Bank Shqipëri është nje nga bankat më te mëdha në vend e cila ofron nje game te gjere produktesh dhe sherbimesh per klientet e saj si, kredi, llogari rrjedhese, depozita, karta krediti, investimet , kredi per shtepi, kursime si edhe mundesin e kembimit valutor. Bank disponon rrjetin më të gjërë të degëve prej 79 degësh.

tên miền:www.raiffeisen.alĐịnh giá

Về 500~20000

tên miền:www.raiffeisen.allưu lượng

226

tên miền:www.raiffeisen.alTốt hay xấu

Xuất hiện Longchang. Tai họa tiềm ẩn Điều may mắn mang lại điều ác

trang mạng:Raiffeisen Bank - Lehtësojmë jetën tuaj!Trọng lượng

2

trang mạng:Raiffeisen Bank - Lehtësojmë jetën tuaj!IP

151.101.3.10

trang mạng:Raiffeisen Bank - Lehtësojmë jetën tuaj!Nội dung

Individët-RaiffeisenBankShqipëriwindow._rdl={};_rdl.settings={useJentis:false,cmp:""};_rdl.context={peType:"content\u002Dpe",portalName:"Retail",productName:"Retail",productId:'',productCategory:'',userId:'',countryCode:"AL",funnelType:"leadgen",userAuth:'0',cityId:'',cityName:''};letf=document.getElementsByTName("script")[0];letj=document.createElement("script");j.async=true;j.src="d1mxyhmor38cww.cloudfront.net/latest/groupcms.js";f.parentNode.insertBefore(j,f);functionOptanonWrapper(){window.dispatchEvent(newEvent('OneTrustGroupsUpdated'));}(function(sCDN,sCDNProject,sCDNWorkspace,sCDNVers){if(window.localStore!==null&&typeofwindow.localStore==='object'&&typeofwindow.localStore.getItem==='function'&&window.sessionStore!==null&&typeofwindow.sessionStore==='object'&&typeofwindow.sessionStore.getItem==='function'){sCDNVers=window.sessionStore.getItem('jts_preview_version')||window.localStore.getItem('jts_preview_version')||sCDNVers;}window.jentis=window.jentis||{};window.jentis.config=window.jentis.config||{};window.jentis.config.frontend=window.jentis.config.frontend||{};window.jentis.config.frontend.cdnhost=sCDN+'/get/'+sCDNWorkspace+"/web/"+sCDNVers+"/";window.jentis.config.frontend.vers=sCDNVers;window.jentis.config.frontend.env=sCDNWorkspace;window.jentis.config.frontend.project=sCDNProject;window.jts=window._jts||[];varf=document.getElementsByTName('script')[0];varj=document.createElement('script');j.async=true;j.src=window.jentis.config.frontend.cdnhost+'rgkpt6.js';f.parentNode.insertBefore(j,f)})('daatah.raiffeisen.al','RBAL','live','_');(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-N4MS8Q');[{"@cRaiffeisen Bank - Lehtësojmë jetën tuaj!ontext":"schema.org","@type":"Organization","name":"RaiffeisenBankInternational","url":""}]window.RBI={config:{wcmmode:{edit:false,design:false,preview:false,disabled:true},numberFormat:{thousandsSeparator:"",radix:",",},captcha:{enabled:true,sitekey:"c5-6b0a-4587-999d-ed2e3183a6fc",}}}varcaptchaLoaded=function(){window.dispatchEvent(newEvent('CaptchaLoaded'));};SkiptomaincontentIndividëtPremiumBiznesetSMEBiznesikorporatëRrethNeshKarrieraIndividët IndividëtPremiumBiznesetSMEBiznesikorporatëRrethNeshKarrieraSinjalizimetKontaktDegëtATM-tëAlbaniansqEnglishenAlbaniansqProduktetProduktetKartatKartaKreditiKartaDebitiMastercardWorldDepozitimparashnëATMKursimedheInvestimeDepozitameafatTëardhuratfikseShërbimiiKujdestarisëKreditëPasiguruaraKrediaKufi(Overdraft)KrediPersonaleKrediPersonaleeSiguruarmeDepozitëKrediaEkspresRSFKrediFlashKreditëSiguruaraKredipërShtëpiKrediKonsumatoremeHipotekëAplikacioniShtëpiaImeMënyrateBankingutMënyrateBankingutBashkohumeRaiffeisenLlogarirrjedhëseLlogaripeseLlogaripesemeshërbimebazikePaketatpërKlientëtIndividëPlatformatDigjitaleRaiffeisenONScan&GoRaiPayDegëtdheATM-tëBankinguMobileNdihmëdheSuportNdihmëdheSuportKursiikëmbimitSiguriaekarteSiguriaonlineKushtedheTarifaZëriiKlientitOpenBankingHyrnëplatformëndigjitaleRaiffeisenONHyrsiIndividHyrsiBiznesMësomëshumëProduktetKartatKartatKartaKreditiKartaDebitiMastercardWorldDepozitimparashnëATMKRaiffeisen Bank - Lehtësojmë jetën tuaj!ursimedheInvestimeKursimedheInvestimeDepozitameafatTëardhuratfikseShërbimiiKujdestarisëKreditëPasiguruaraKreditëPasiguruaraKrediaKufi(Overdraft)KrediPersonaleKrediPersonaleeSiguruarmeDepozitëKrediaEkspresRSFKrediFlashKreditëSiguruaraKreditëSiguruaraKredipërShtëpiKrediKonsumatoremeHipotekëAplikacioniShtëpiaImeMënyrateBankingutMënyrateBankingutBashkohumRaiffeisen Bank - Lehtësojmë jetën tuaj!eRaiffeisenBashkohumeRaiffeisenLlogarirrjedhëseLlogaripeseLlogaripesemeshërbimebazikePaketatpërKlientëtIndividëPlatformatDigjitaleRaiffeisenONScan&GoRaiPayDegëtdheATM-tëBankinguMobileNdihmëdheSuportNdihmëdheSuportKursiikëmbimitSiguriaekarteSiguriaonlineKushtedheTarifaZëriiKlientitOpenBankingBëjdhuratatemocionueserealitetAplikopërkartëkreditisot,inspirohupërpasionintëndnesër. 0komisionvjetorpërvitineparë10%kthimpërblerjetderinë31KorrikMësomëshumëÇfarëdëshirontëbëshsot?TëhapllogariTëmarrnjëkartëTëkursejparaTëmarrhuaTëfinancojshtëpinëTëinvestojparaTëkontaktojpërsuportTëblejnjëmakinëBashkohumeRaiffeisenBankDëshirontëdishsesitëbëshbankingmene?Zbulosaethjeshtëështëtëbëheshklient.HapllogariMësomëshumëPlatformadigjitale:RaiffeisenONBankingumëilehtëseasnjëherëmeRON.AplikacionimëiancuaribankingutnëShqipëriMësomëshumëKëtoproduktegjithashtumundt39;juinteresojnëKrediFlash:BëjidëshiratsfidueserealitetMerrnëçdokohëKrediFlash:xfeff;xfeff;Derinë3.000.000Lekëxfeff;xfeff;Tërësishtonlinenëpakminutaxfeff;xfeff;Dokumentaminimalexfeff;xfeff;AprovimishpejtëMësomëshumëAplikotaniRaiPOS:Pacash,nukdotëthotëpapesë!TelefonijuajandroidmundtëjetëdhePOSngasot. KjofalëRaiPOS,aplikacionitmëtëfunditngaRaiffeisenBankqëtëjepmundësinëtëkryesh:ShitjeapoanulimefaturashTëshfaqëshfatura,tidërgoshatomeemailoseQRCodeMbylljenditoreTëmonitoroshtransaksionetMësomëshumëKrediaEkspresRSF:BëjesupershtëpinërealitetBlielektroshtëpiakenëNeptunmeKrediEkspres0%interes,0komisionderinë60kësteDerinë500,000lekëVetëmmenjëdokumentidentifikimiMësomëshumëKursivalutorPërfitoningakursiimirëqëRaiffeisenBankofron,përtëkryershkëmbimevalutorenëllogaritëtuajanëçdodegë/jencitërrjetittëBankësRaiffeisennëShqipëri.ShikokursinvalutorBankingipërgjegjshëmpërnjëtëardhmetëqëndrueshmePërtëarriturqëlliminpërt39;ubërënjëbankëepërgjegjshme,nenxisimzhvillimineproduktevedheshërbimevefinanciaregreen.ZbulomëshumëLajmetmëtëfunditZbulomëshumëpërlajmetmëtëfundit,deklaratapërshtypdheiniciativatëreja.RrethneshKushjemi?QëndrueshmëriadheESGMediaNakontaktoniRaportetRaportevjetorePasqyrafinanciareRaporteperiodikeRaportetëkonsoliduaraKarrieraAplikotani!PronanëshitjeRaiffeisenAlbaniaRaiffeisenInvestRaiffeisenLeasing©2023byRaiffeisenBankAlbaniaSh.aZyratqëndrore1:RaiffeisenBankSHA,“RrugaeKajës”Tiranë,ShqipëriZyratqëndrore2:RaiffeisenBankSHA,34;RrugaTishDaija34;,KompleksiKika2,TiranëShqipëriKushtetepërdorimitPërdorimiiCookiesCookiesInformacionligjorMbrojtjaetëdhënepersonaleCRS&FATCA

Địa điểm:Raiffeisen Bank - Lehtësojmë jetën tuaj!Báo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất