Chào mừng bạn đến với mạng thư mục phân loại! Đăng nhập người dùngĐăng ký ngay

Tin GB

  • 2022-01-10Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
Tin GB
  • Địa chỉ trang web:www.gbnews.uk
  • IP máy chủ:104.18.15.7
  • Mô tả trang web:GB News: Tin tức, ý kiến và tranh luận cho cả nước Anh. Có sẵn trên Freeview 236, Sky HD 515, Virgin Media HD 666, YouView 236, Freesat HD 21, di động, online... Radio.

tên miền:www.gbnews.ukĐịnh giá

Về 500~20000

tên miền:www.gbnews.uklưu lượng

224

tên miền:www.gbnews.ukTốt hay xấu

Danh vọng và sự giàu có. Sự thịnh vượng và giàu có Ji

trang mạng:Tin GBTrọng lượng

1

trang mạng:Tin GBIP

104.18.15.7

trang mạng:Tin GBNội dung

GBNews:HomeoflatestandbreakingnewsfortheUK.bg-primary{background-color:rgba(19,13,201,1);color:#fff;}.bg-secondary{background-color:rgba(222,0,0,1);color:#fff;}.bg-tertiary{background-color:rgba(39,41,54,1);color:#fff;}.bg-white{background-color:rgba(255,255,255,1);}.bg-black{background-color:rgba(0,0,0,1);color:#fff;}.bg-quaternary{background-color:rgba(208,200,200,1);}.bg-quaternary-light{background-color:rgba(227,222,222,1);}.bg-quaternary-dark{background-color:rgba(107,104,104,1);color:#fff;}.bg-quinary{background-color:rgba(244,244,246,1);}.bg-senary{background-color:rgba(57,63,86,1);color:#fff;}.bg-septenary{background-color:rgba(0,15,85,1);color:#fff;}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-primary{background-color:rgba(19,13,201,1);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-secondary{background-color:rgba(222,0,0,1);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-tertiary{background-color:rgba(39,41,54,1);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-white{background-color:rgba(255,255,255,1);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-black{background-color:rgba(0,0,0,1);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-quaternary{background-color:rgba(208,200,200,1);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-quaternary-light{background-color:rgba(227,222,222,1);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-quaternary-dark{background-color:rgba(107,104,104,1);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-quinary{background-color:rgba(244,244,246,1);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-senary{background-color:rgba(57,63,86,1);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-septenary{background-color:rgba(0,15,85,1);}}.bg-primary.op-bg_20{background-color:rgba(19,13,201,0.2);color:#fff;}.bg-primary.op-bg_40{background-color:rgba(19,13,201,0.4);color:#fff;}.bg-primary.op-bg_60{background-color:rgba(19,13,201,0.6);color:#fff;}.bg-primary.op-bg_80{background-color:rgba(19,13,201,0.8);color:#fff;}.bg-secondary.op-bg_20{background-color:rgba(222,0,0,0.2);color:#fff;}.bg-secondary.op-bg_40{background-color:rgba(222,0,0,0.4);color:#fff;}.bg-secondary.op-bg_60{background-color:rgba(222,0,0,0.6);color:#fff;}.bg-secondary.op-bg_80{background-color:rgba(222,0,0,0.8);color:#fff;}.bg-tertiary.op-bg_20{background-color:rgba(39,41,54,0.2);color:#fff;}.bg-tertiary.op-bg_40{background-color:rgba(39,41,54,0.4);color:#fff;}.bg-tertiary.op-bg_60{background-color:rgba(39,41,54,0.6);color:#fff;}.bg-tertiary.op-bg_80{background-color:rgba(39,41,54,0.8);color:#fff;}.bg-white.op-bg_20{background-color:rgba(255,255,255,0.2);}.bg-white.op-bg_40{background-color:rgba(255,255,255,0.4);}.bg-white.op-bg_60{background-color:rgba(255,255,255,0.6);}.bg-white.op-bg_80{background-color:rgba(255,255,255,0.8);}.bg-black.op-bg_20{background-color:rgba(0,0,0,0.2);color:#fff;}.bg-black.op-bg_40{background-color:rgba(0,0,0,0.4);color:#fff;}.bg-black.op-bg_60{background-color:rgba(0,0,0,0.6);color:#fff;}.bg-black.op-bg_80{background-color:rgba(0,0,0,0.8);color:#fff;}.bg-quaternary.op-bg_20{background-color:rgba(208,200,200,0.2);}.bg-quaternary.op-bg_40{background-color:rgba(208,200,200,0.4);}.bg-quaternary.op-bg_60{background-color:rgba(208,200,200,0.6);}.bg-quaternary.op-bg_80{background-color:rgba(208,200,200,0.8);}.bg-quaternary-light.op-bg_20{background-color:rgba(227,222,222,0.2);}.bg-quaternary-light.op-bg_40{background-color:rgba(227,222,222,0.4);}.bg-quaternary-light.op-bg_60{background-color:rgba(227,222,222,0.6);}.bg-quaternary-light.op-bg_80{background-color:rgba(227,222,222,0.8);}.bg-quaternary-dark.op-bg_20{background-color:rgba(107,104,104,0.2);color:#fff;}.bg-quaternary-dark.op-bg_40{background-color:rgba(107,104,104,0.4);color:#fff;}.bg-quaternary-dark.op-bg_60{background-color:rgba(107,104,104,0.6);color:#fff;}.bg-quaternary-dark.op-bg_80{background-color:rgba(107,104,104,0.8);color:#fff;}.bg-quinary.op-bg_20{background-color:rgba(244,244,246,0.2);}.bg-quinary.op-bg_40{background-color:rgba(244,244,246,0.4);}.bg-quinary.op-bg_60{background-color:rgba(244,244,246,0.6);}.bg-quinary.op-bg_80{background-color:rgba(244,244,246,0.8);}.bg-senary.op-bg_20{background-color:rgba(57,63,86,0.2);color:#fff;}.bg-senary.op-bg_40{background-color:rgba(57,63,86,0.4);color:#fff;}.bg-senary.op-bg_60{background-color:rgba(57,63,86,0.6);color:#fff;}.bg-senary.op-bg_80{background-color:rgba(57,63,86,0.8);color:#fff;}.bg-septenary.op-bg_20{background-color:rgba(0,15,85,0.2);color:#fff;}.bg-septenary.op-bg_40{background-color:rgba(0,15,85,0.4);color:#fff;}.bg-septenary.op-bg_60{background-color:rgba(0,15,85,0.6);color:#fff;}.bg-septenary.op-bg_80{background-color:rgba(0,15,85,0.8);color:#fff;}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-primary.op-bg_20{background-color:rgba(19,13,201,0.2);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-primary.op-bg_40{background-color:rgba(19,13,201,0.4);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-primary.op-bg_60{background-color:rgba(19,13,201,0.6);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-primary.op-bg_80{background-color:rgba(19,13,201,0.8);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-secondary.op-bg_20{background-color:rgba(222,0,0,0.2);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-secondary.op-bg_40{background-color:rgba(222,0,0,0.4);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-secondary.op-bg_60{background-color:rgba(222,0,0,0.6);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-secondary.op-bg_80{background-color:rgba(222,0,0,0.8);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-tertiary.op-bg_20{background-color:rgba(39,41,54,0.2);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-tertiary.op-bg_40{background-color:rgba(39,41,54,0.4);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-tertiary.op-bg_60{background-color:rgba(39,41,54,0.6);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-tertiary.op-bg_80{background-color:rgba(39,41,54,0.8);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-white.op-bg_20{background-color:rgba(255,255,255,0.2);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-white.op-bg_40{background-color:rgba(255,255,255,0.4);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-white.op-bg_60{background-color:rgba(255,255,255,0.6);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-white.op-bg_80{background-color:rgba(255,255,255,0.8);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-black.op-bg_20{background-color:rgba(0,0,0,0.2);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-black.op-bg_40{background-color:rgba(0,0,0,0.4);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-black.op-bg_60{background-color:rgba(0,0,0,0.6);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-black.op-bg_80{background-color:rgba(0,0,0,0.8);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-quaternary.op-bg_20{background-color:rgba(208,200,200,0.2);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-quaternary.op-bg_40{background-color:rgba(208,200,200,0.4);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-quaternary.op-bg_60{background-color:rgba(208,200,200,0.6);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-quaternary.op-bg_80{background-color:rgba(208,200,200,0.8);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-quaternary-light.op-bg_20{background-color:rgba(227,222,222,0.2);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-quaternary-light.op-bg_40{background-color:rgba(227,222,222,0.4);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-quaternary-light.op-bg_60{background-color:rgba(22Tin GB7,222,222,0.6);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-quaternary-light.op-bg_80{background-color:rgba(227,222,222,0.8);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-quaternary-dark.op-bg_20{background-color:rgba(107,104,104,0.2);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-quaternary-dark.op-bg_40{background-color:rgba(107,104,104,0.4);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-quaternary-dark.op-bg_60{background-color:rgba(107,104,104,0.6);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-quaternary-dark.op-bg_80{background-color:rgba(107,104,104,0.8);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-quinary.op-bg_20{background-color:rgba(244,244,246,0.2);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-quinary.op-bg_40{background-color:rgba(244,244,246,0.4);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-quinary.op-bg_60{background-color:rgba(244,244,246,0.6);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-quinary.op-bg_80{background-color:rgba(244,244,246,0.8);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-senary.op-bg_20{background-color:rgba(57,63,86,0.2);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-senary.op-bg_40{background-color:rgba(57,63,86,0.4);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-senary.op-bg_60{background-color:rgba(57,63,86,0.6);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-senary.op-bg_80{background-color:rgba(57,63,86,0.8);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-septenary.op-bg_20{background-color:rgba(0,15,85,0.2);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-septenary.op-bg_40{background-color:rgba(0,15,85,0.4);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-septenary.op-bg_60{background-color:rgba(0,15,85,0.6);}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_bg-septenary.op-bg_80{background-color:rgba(0,15,85,0.8);}}.border-bg-primary{border-color:rgba(19,13,201,1)!important;}.border-bg-secondary{border-color:rgba(222,0,0,1)!important;}.border-bg-tertiary{border-color:rgba(39,41,54,1)!important;}.border-bg-white{border-color:rgba(255,255,255,1)!important;}.border-bg-black{border-color:rgba(0,0,0,1)!important;}.border-bg-quaternary{border-color:rgba(208,200,200,1)!important;}.border-bg-quaternary-light{border-color:rgba(227,222,222,1)!important;}.border-bg-quaternary-dark{border-color:rgba(107,104,104,1)!important;}.border-bg-quinary{border-color:rgba(244,244,246,1)!important;}.border-bg-senary{border-color:rgba(57,63,86,1)!important;}.border-bg-septenary{border-color:rgba(0,15,85,1)!important;}@media(max-width:1023px){.mobile_border-bg-primary{border-color:rgba(19,13,201,1)!important;}}@media(max-width:1023px){.mobile_border-bg-secondary{border-color:rgba(222,0,0,1)!important;}}@media(max-width:1023px){.mobile_border-bg-tertiary{border-color:rgba(39,41,54,1)!important;}}@media(max-width:1023px){.mobile_border-bg-white{border-color:rgba(255,255,255,1)!important;}}@media(max-width:1023px){.mobile_border-bg-black{border-color:rgba(0,0,0,1)!important;}}@media(max-width:1023px){.mobile_border-bg-quaternary{border-color:rgba(208,200,200,1)!important;}}@media(max-width:1023px){.mobile_border-bg-quaternary-light{border-color:rgba(227,222,222,1)!important;}}@media(max-width:1023px){.mobile_border-bg-quaternary-dark{border-color:rgba(107,104,104,1)!important;}}@media(max-width:1023px){.mobile_border-bg-quinary{border-color:rgba(244,244,246,1)!important;}}@media(max-width:1023px){.mobile_border-bg-senary{border-color:rgba(57,63,86,1)!important;}}@media(max-width:1023px){.mobile_border-bg-septenary{border-color:rgba(0,15,85,1)!important;}}.primary{color:rgba(0,50,170,1)!important;}.secondary{color:rgba(222,0,0,1)!important;}.tertiary{color:rgba(57,63,86,1)!important;}.white{color:rgba(255,255,255,1)!important;}.black{color:rgba(0,0,0,1)!important;}@media(max-width:1023px){.color_mobile_primary{color:rgba(0,50,170,1)!important;}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_secondary{color:rgba(222,0,0,1)!important;}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_tertiary{color:rgba(57,63,86,1)!important;}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_white{color:rgba(255,255,255,1)!important;}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_black{color:rgba(0,0,0,1)!important;}}.ime-gradient-bg-primary.img:after{background-ime:linear-gradient(tobottom,transparent50%,rgba(19,13,201,1));content:"";position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;pointer-events:none;}.ime-gradient-bg-secondary.img:after{background-ime:linear-gradient(tobottom,transparent50%,rgba(222,0,0,1));content:"";position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;pointer-events:none;}.ime-gradient-bg-tertiary.img:after{background-ime:linear-gradient(tobottom,transparent50%,rgba(39,41,54,1));content:"";position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;pointer-events:none;}.ime-gradient-bg-white.img:after{background-ime:linear-gradient(tobottom,transparent50%,rgba(255,255,255,1));content:"";position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;pointer-events:none;}.ime-gradient-bg-black.img:after{background-ime:linear-gradient(tobottom,transparent50%,rgba(0,0,0,1));content:"";position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;pointer-events:none;}.ime-gradient-bg-quaternary.img:after{background-ime:linear-gradient(tobottom,transparent50%,rgba(208,200,200,1));content:"";position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;pointer-events:none;}.ime-gradient-bg-quaternary-light.img:after{background-ime:linear-gradient(tobottom,transparent50%,rgba(227,222,222,1));content:"";position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;pointer-events:none;}.ime-gradient-bg-quaternary-dark.img:after{background-ime:linear-gradient(tobottom,transparent50%,rgba(107,104,104,1));content:"";position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;pointer-events:none;}.ime-gradient-bg-quinary.img:after{background-ime:linear-gradient(tobottom,transparent50%,rgba(244,244,246,1));content:"";position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;pointer-events:none;}.ime-gradient-bg-senary.img:after{background-ime:linear-gradient(tobottom,transparent50%,rgba(57,63,86,1));content:"";position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;pointer-events:none;}.ime-gradient-bg-septenary.img:after{background-ime:linear-gradient(tobottom,transparent50%,rgba(0,15,85,1));content:"";position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;pointer-events:none;}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-primary.img:after{background-ime:linear-gradient(tobottom,transparent50%,rgba(19,13,201,1));content:"";position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;pointer-events:none;}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-secondary.img:after{background-ime:linear-gradient(tobottom,transparent50%,rgba(222,0,0,1));content:"";position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;pointer-events:none;}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-tertiary.img:after{background-ime:linear-gradient(tobottom,transparent50%,rgba(39,41,54,1));content:"";position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;pointer-events:none;}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-white.img:after{background-ime:linear-gradient(tobottom,transparent50%,rgba(255,255,255,1));content:"";position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;pointer-events:none;}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-black.img:after{background-ime:linear-gradient(tobottom,transparent50%,rgba(0,0,0,1));content:"";position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;pointer-events:none;}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-quaternary.img:after{background-ime:linear-gradient(tobottom,transparent50%,rgba(208,200,200,1));content:"";position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;pointer-events:none;}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-quaternary-light.img:after{background-ime:linear-gradient(tobottom,transparent50%,rgba(227,222,222,1));content:"";position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;pointer-events:none;}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-quaternary-dark.img:after{background-ime:linear-gradient(tobottom,transparent50%,rgba(107,104,104,1));content:"";position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;pointer-events:none;}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-quinary.img:after{background-ime:linear-gradient(tobottom,transparent50%,rgba(244,244,246,1));content:"";position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;pointer-events:none;}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-senary.img:after{background-ime:linear-gradient(tobottom,transparent50%,rgba(57,63,86,1));content:"";position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;pointer-events:none;}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-septenary.img:after{background-ime:linear-gradient(tobottom,transparent50%,rgba(0,15,85,1));content:"";position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;pointer-events:none;}}.ime-gradient-bg-primary.ime-gradient-left.img:after{background-ime:linear-gradient(toleft,transparent50%,rgba(19,13,201,1));}.ime-gradient-bg-secondary.ime-gradient-left.img:after{background-ime:linear-gradient(toleft,transparent50%,rgba(222,0,0,1));}.ime-gradient-bg-tertiary.ime-gradient-left.img:after{background-ime:linear-gradient(toleft,transparent50%,rgba(39,41,54,1));}.ime-gradient-bg-white.ime-gradient-left.img:after{background-ime:linear-gradient(toleft,transparent50%,rgba(255,255,255,1));}.ime-gradient-bg-black.ime-gradient-left.img:after{background-ime:linear-gradient(toleft,transparent50%,rgba(0,0,0,1));}.ime-gradient-bg-quaternary.ime-gradient-left.img:after{background-ime:linear-gradient(toleft,transparent50%,rgba(208,200,200,1));}.ime-gradient-bg-quaternary-light.ime-gradient-left.img:after{background-ime:linear-gradient(toleft,transparent50%,rgba(227,222,222,1));}.ime-gradient-bg-quaternary-dark.ime-gradient-left.img:after{background-ime:linear-gradient(toleft,transparent50%,rgba(107,104,104,1));}.ime-gradient-bg-quinary.ime-gradient-left.img:after{background-ime:linear-gradient(toleft,transparent50%,rgba(244,244,246,1));}.ime-gradient-bg-senary.ime-gradient-left.img:after{background-ime:linear-gradient(toleft,transparent50%,rgba(57,63,86,1));}.ime-gradient-bg-septenary.ime-gradient-left.img:after{background-ime:linear-gradient(toleft,transparent50%,rgba(0,15,85,1));}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-primary.ime-gradient-left.img:after{background-ime:linear-gradient(toleft,transparent50%,rgba(19,13,201,1));}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-secondary.ime-gradient-left.img:after{background-ime:linear-gradient(toleft,transparent50%,rgba(222,0,0,1));}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-tertiary.ime-gradient-left.img:after{background-ime:linear-gradient(toleft,transparent50%,rgba(39,41,54,1));}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-white.ime-gradient-left.img:after{background-ime:linear-gradient(toleft,transparent50%,rgba(255,255,255,1));}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-black.ime-gradient-left.img:after{background-ime:linear-gradient(toleft,transparent50%,rgba(0,0,0,1));}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-quaternary.ime-gradient-left.img:after{background-ime:linear-gradient(toleft,transparent50%,rgba(208,200,200,1));}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-quaternary-light.ime-gradient-left.img:after{background-ime:linear-gradient(toleft,transparent50%,rgba(227,222,222,1));}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-quaternary-dark.ime-gradient-left.img:after{background-ime:linear-gradient(toleft,transparent50%,rgba(107,104,104,1));}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-quinary.ime-gradient-left.img:after{background-ime:linear-gradient(toleft,transparent50%,rgba(244,244,246,1));}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-senary.ime-gradient-left.img:after{background-ime:linear-gradient(toleft,transparent50%,rgba(57,63,86,1));}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-septenary.ime-gradient-left.img:after{background-ime:linear-gradient(toleft,transparent50%,rgba(0,15,85,1));}}.ime-gradient-bg-primary.ime-gradient-right.img:after{background-ime:linear-gradient(toright,transparent50%,rgba(19,13,201,1));}.ime-gradient-bg-secondary.ime-gradient-right.img:after{background-ime:linear-gradient(toright,transparent50%,rgba(222,0,0,1));}.ime-gradient-bg-tertiary.ime-gradient-right.img:after{background-ime:linear-gradient(toright,transparent50%,rgba(39,41,54,1));}.ime-gradient-bg-white.ime-gradient-right.img:after{background-ime:linear-gradient(toright,transparent50%,rgba(255,255,255,1));}.ime-gradient-bg-black.ime-gradient-right.img:after{background-ime:linear-gradient(toright,transparent50%,rgba(0,0,0,1));}.ime-gradient-bg-quaternary.ime-gradient-right.img:after{background-ime:linear-gradient(toright,transparent50%,rgba(208,200,200,1));}.ime-gradient-bg-quaternary-light.ime-gradient-right.img:after{background-ime:linear-gradient(toright,transparent50%,rgba(227,222,222,1));}.ime-gradient-bg-quaternary-dark.ime-gradient-right.img:after{background-ime:linear-gradient(toright,transparent50%,rgba(107,104,104,1));}.ime-gradient-bg-quinary.ime-gradient-right.img:after{background-ime:linear-gradient(toright,transparent50%,rgba(244,244,246,1));}.ime-gradient-bg-senary.ime-gradient-right.img:after{background-ime:linear-gradient(toright,transparent50%,rgba(57,63,86,1));}.ime-gradient-bg-septenary.ime-gradient-right.img:after{background-ime:linear-gradient(toright,transparent50%,rgba(0,15,85,1));}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-primary.ime-gradient-right.img:after{background-ime:linear-gradient(toright,transparent50%,rgba(19,13,201,1));}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-secondary.ime-gradient-right.img:after{background-ime:linear-gradient(toright,transparent50%,rgba(222,0,0,1));}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-tertiary.ime-gradient-right.img:after{background-ime:linear-gradient(toright,transparent50%,rgba(39,41,54,1));}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-white.ime-gradient-right.img:after{background-ime:linear-gradient(toright,transparent50%,rgba(255,255,255,1));}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-black.ime-gradient-right.img:after{background-ime:linear-gradient(toright,transparent50%,rgba(0,0,0,1));}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-quaternary.ime-gradient-right.img:after{background-ime:linear-gradient(toright,transparent50%,rgba(208,200,200,1));}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-quaternary-light.ime-gradient-right.img:after{background-ime:linear-gradient(toright,transparent50%,rgba(227,222,222,1));}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-quaternary-dark.ime-gradient-right.img:after{background-ime:linear-gradient(toright,transparent50%,rgba(107,104,104,1));}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-quinary.ime-gradient-right.img:after{background-ime:linear-gradient(toright,transparent50%,rgba(244,244,246,1));}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-senary.ime-gradient-right.img:after{background-ime:linear-gradient(toright,transparent50%,rgba(57,63,86,1));}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-septenary.ime-gradient-right.img:after{background-ime:linear-gradient(toright,transparent50%,rgba(0,15,85,1));}}.ime-gradient-bg-primary.ime-gradient-top.img:after{background-ime:linear-gradient(totop,transparent50%,rgba(19,13,201,1));}.ime-gradient-bg-secondary.ime-gradient-top.img:after{background-ime:linear-gradient(totop,transparent50%,rgba(222,0,0,1));}.ime-gradient-bg-tertiary.ime-gradient-top.img:after{background-ime:linear-gradient(totop,transparent50%,rgba(39,41,54,1));}.ime-gradient-bg-white.ime-gradient-top.img:after{background-ime:linear-gradient(totop,transparent50%,rgba(255,255,255,1));}.ime-gradient-bg-black.ime-gradient-top.img:after{background-ime:linear-gradient(totop,transparent50%,rgba(0,0,0,1));}.ime-gradient-bg-quaternary.ime-gradient-top.img:after{background-ime:linear-gradient(totop,transparent50%,rgba(208,200,200,1));}.ime-gradient-bg-quaternary-light.ime-gradient-top.img:after{background-ime:linear-gradient(totop,transparent50%,rgba(227,222,222,1));}.ime-gradient-bg-quaternary-dark.ime-gradient-top.img:after{background-ime:linear-gradient(totop,transparent50%,rgba(107,104,104,1));}.ime-gradient-bg-quinary.ime-gradient-top.img:after{background-ime:linear-gradient(totop,transparent50%,rgba(244,244,246,1));}.ime-gradient-bg-senary.ime-gradient-top.img:after{background-ime:linear-gradient(totop,transparent50%,rgba(57,63,86,1));}.ime-gradient-bg-septenary.ime-gradient-top.img:after{background-ime:linear-gradient(totop,transparent50%,rgba(0,15,85,1));}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-primary.ime-gradient-top.img:after{background-ime:linear-gradient(totop,transparent50%,rgba(19,13,201,1));}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-secondary.ime-gradient-top.img:after{background-ime:linear-gradient(totop,transparent50%,rgba(222,0,0,1));}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-tertiary.ime-gradient-top.img:after{background-ime:linear-gradient(totop,transparent50%,rgba(39,41,54,1));}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-white.ime-gradient-top.img:after{background-ime:linear-gradient(totop,transparent50%,rgba(255,255,255,1));}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-black.ime-gradient-top.img:after{background-ime:linear-gradient(totop,transparent50%,rgba(0,0,0,1));}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-quaternary.ime-gradient-top.img:after{background-ime:linear-gradient(totop,transparent50%,rgba(208,200,200,1));}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-quaternary-light.ime-gradient-top.img:after{background-ime:linear-gradient(totop,transparent50%,rgba(227,222,222,1));}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-quaternary-dark.ime-gradient-top.img:after{background-ime:linear-gradient(totop,transparent50%,rgba(107,104,104,1));}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-quinary.ime-gradient-top.img:after{background-ime:linear-gradient(totop,transparent50%,rgba(244,244,246,1));}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-senary.ime-gradient-top.img:after{background-ime:linear-gradient(totop,transparent50%,rgba(57,63,86,1));}}@media(max-width:1023px){.color_mobile_ime-gradient-bg-septenary.ime-gradient-top.img:after{background-ime:linear-gradient(totop,transparent50%,rgba(0,15,85,1));}}window.Dac=window.Dac||{};(function(){if(nigator){window.Dac.clientData={langue:nigator.langue,userent:nigator.userent,innerWidth:window.innerWidth,innerHeight:window.innerHeight,deviceByMediaQuery:getDeviceByMediaQuery(),labDevice:'desktop',//Devicefromlabradordevice:'desktop',//Devicefromvarnishpaywall:{isAuthenticated:isPaywallAuthenticated(),toggleAuthenticatedContent:toggleAuthenticatedContent},siteAlias:'gbnews',debug:window.location.href.includes('debug=1')};functiongetDeviceByMediaQuery(){if(window.matchMedia('(max-width:767px)').matches)return'mobile';if(window.matchMedia('(max-width:1023px)').matches)return'tablet';return'desktop';}functionisPaywallAuthenticated(){if(window.Dac&&window.Dac.JWTCookie){varJWTCookie=newDac.JWTCookie({debug:false});returnJWTCookie.isAuthenticated();}returnfalse;}functiontoggleAuthenticatedContent(settings){varPaywall=newDac.Paywall();varupdateDOM=Paywall.updateDOM;if(settings&&settings.displayUserName){varuserName=Paywall.getUserName().then((userName)=>{updateDOM(userName!==false,userName,settings.optionalGreetingText);});}else{updateDOM(window.Dac.clientData.paywall.isAuthenticated);return;}}}}());window.dataLayer=window.dataLayer||[];(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-PCG4W7Z');window.adverts=window.adverts||{queue:[]};window.adverts.queue=window.adverts.queue||[];window.adverts.queue.push({scope:'metadata',data:{env:'prod',site:'gbnews',section:'',context:'front',is_tpe:false,viewport:'desktop',ts:"",id:'',published:'63',modified:'31',}});.articleHeader.headline{font-family:Montserrat;font-weight:600;font-style:normal;}.articleHeader.subtitle{font-family:Montserrat;font-weight:600;font-style:normal;}article.column.content.headline{font-family:Montserrat;font-weight:600;font-style:normal;}article.column.content.subtitle{font-family:Roboto;font-weight:normal;font-style:normal;}body{font-family:Montserrat;font-weight:500;font-style:normal;}.bodytext{font-family:Roboto;font-weight:normal;font-style:normal;}.font-Montserrat{font-family:"Montserrat"!important;}.font-Montserrat.font-weight-normal{font-weight:regular!important;}.font-Montserrat.font-weight-light{font-weight:200!important;}.font-Montserrat.font-weight-bold{font-weight:600!important;}.font-Roboto{font-family:"Roboto"!important;}.font-Roboto.font-weight-normal{font-weight:regular!important;}.font-Roboto.font-weight-light{font-weight:300!important;}.font-Roboto.font-weight-bold{font-weight:700!important;}.font-Roboto.font-weight-black{font-weight:900!important;}window.dachserData={_data:{},_instances:{},get:function(key){returndachserData._data[key]||null;},set:function(key,value){dachserData._data[key]=value;},push:function(key,value){if(!dachserData._data[key]){dachserData._data[key]=[];}dachserData._data[key].push(value);},setInstance:function(key,identifier,instance){if(!dachserData._instances[key]){dachserData._instances[key]={};}dachserData._instances[key][identifier]=instance;},getInstance:function(key,identifier){returndachserData._instances[key]?dachserData._instances[key][identifier]||null:null;},reflow:()=>{}};[{"@context":"httpschema.org","@type":"WebSite","name":"GBNews","url":""},{"@context":"schema.org","@type":"WebPe","name":"GBNews:HomeoflatestandbreakingnewsfortheUK","description":"GBNews:ThehomeoflatestandbreakingnewsfortheUnitedKingdomfromGBNews.ailableLIVEacrossTV,web,app&radio"}]NewsUKNewsCrimeCancelCultureMigrantCrisisCostofLivingWorldNewsPoliticsUKPoliticsRishiSunakConservativePartyLabourPartySNPUSPoliticsRoyalKingCharlesPrinceWilliamKateMiddletonPrinceHarryMeghanMarklePrinceAndrewWeatherHealthMoneyEntertainmentSportOpinionNigelFareMarkDolanDanWoottonNeilOliverPatrickChristysLiveWatchLiveListenLiveSchedulewindow.dachserData.push('elementattributetoggler',{selectors:[{toggleActivator:'.search.search-expander',elementToToggle:'.search.to-be-expanded',attributes:{className:{value:'expanded'},},},],});NewsUKNewsCrimeCancelCultureMigrantCrisisCostofLivingWorldNewsPoliticsUKPoliticsRishiSunakConservativePartyLabourPartySNPUSPoliticsRoyalKingCharlesPrinceWilliamKateMiddletonPrinceHarryMeghanMarklePrinceAndrewWeatherHealthMoneyEntertainmentSportOpinionNigelFareMarkDolanDanWoottonNeilOliverPatrickChristysLiveWatchLiveListenLiveScheduleAppNewsAlertsShop(function(){document.body.addEventListener('click',function(e){document.body.classList.remove('hamburger-expanded');varexpanded=document.querySelector('.hamburger.to-be-expanded.expanded');if(expanded){expanded.classList.remove('expanded');}});document.querySelectorAll('.hamburger.hamburger-expander,.hamburger.hamburger-container,.stop-propation').forEach(function(element){element.addEventListener('click',function(e){e.stopPropation();});});}());window.dachserData.push('elementattributetoggler',{selectors:[{toggleActivator:'.hamburger.hamburger-expander',elementToToggle:'.hamburger.to-be-expanded',attributes:{className:{value:'expanded'},},},{toggleActivator:'.hamburger.hamburger-expander',elementToToggle:'body',attributes:{className:{value:'hamburger-expanded'},}}],});Britain39;snewschannelAPPNEWSALERTSSHOP(function(){if(!'IntersectionObserver'inwindow){return;}varscrollEvents=scrollEvents||[];if(scrollEvents){constdomInterface={classList:{remove:()=>{},add:()=>{}},style:{cssText:''}};scrollEvents.forEach(function(event){varcallback=function(entries,observer){if(!entries[0]){return;}if(entries[0].isIntersecting){event.styles.forEach(function(item){(document.querySelector(item.selector)||domInterface).style.cssText="";});event.classes.forEach(function(item){item.class.forEach(function(classname){(document.querySelector(item.selector)||domInterface).classList.remove(classname);});});}else{event.styles.forEach(function(item){(document.querySelector(item.selector)||domInterface).style.cssText=item.style;});event.classes.forEach(function(item){item.class.forEach(function(classname){(document.querySelector(item.selector)||domInterface).classList.add(classname);});});}};varobserver=newIntersectionObserver(callback,{rootMargin:event.offset,threshold:1});vartarget=document.querySelector(event.target);if(target){observer.observe(target);}});}}());window.Dac.clientData.paywall.toggleAuthenticatedContent();window.adverts=window.adverts||{queue:[]};window.adverts.queue=window.adverts.queue||[];window.adverts.queue.push({scope:'adSlotMount',data:{placement:'mo_topbanner',slotId:'billboard'}});window.adverts=window.adverts||{queue:[]};window.adverts.queue=window.adverts.queue||[];window.adverts.queue.push({scope:'adSlotMount',data:{placement:'mo_skyscraper_left',slotId:'sky_left_top'}});window.adverts=window.adverts||{queue:[]};window.adverts.queue=window.adverts.queue||[];window.adverts.queue.push({scope:'adSlotMount',data:{placement:'mo_skyscraper_right',slotId:'sky_right_top'}});LatestNewsNicolaBulleydiverENDSSEARCHbutinsistsmissingmumdidnotfallinriverasheshowsherpartnernewevidenceKateMiddletonclenchesteethasPrincessdigsinduringdisplayofstrengthatintenseroyalengement'ThankyouBoris!'MomenteveryMPburstsintoapplauseafterZelenskyhailssupportofformerPMLabourpoliticiansdodgeparkingfinesafterusing'backdoor'tacticstogetfixedpenaltynoticesscrappedwindow.adverts=window.adverts||{queue:[]};window.adverts.queue=window.adverts.queue||[];window.adverts.queue.push({scope:'adSlotMount',data:{placement:'mo_row',slotId:'leader_middle'}});MetOfficeannouncesamajorSuddenStratosphericWarmingeventisnowunderwaywhichwillDISPLACEthePolarVortex-UKfacing'COPIOUSamountsofsnow'Anti-terrorprogramme'notdoingenough'totackleIslamistextremist-damningfindingsPrinceHarryreleasesfirstvideosinceattackingKateMiddletonandPrinceWilliamashementionsreturningtoUKSirTomJonestodefywokebanonhitsongDelilahatfirstmajorgiginWalesfor20yearsFormerLabourMPJaredO'Marafoundguiltyof£24,000'extrantlifestyle'expensesfraudArelogburnerssettobeBANNED?NewrulesforUKhomesrevealedinfull-'Disproportionate!'PrinceHarrypulledoutofhostingmajorTVshowinlast-minuteU-turnPMQs:ToryMPsLAUGHasSirKeirStarmerclaimsLabourcanbetrustedonNatoChurchofEnglandtodebatebanoncallingGod'he'afterpushforgeneral-neutralpronounsPrinceAndrewnightmare:Netflixannouncescastaheadofbombshellfilmdepictingroyal'scareer-endinginterviewSpainspends£230MILLIONonnewtrains...onlytofindthey'retoobigtofitthroughtunnelsMigrantcrisis:SixfromsmallboatsmugglingnetworkjailedafterpoliceraidMeghanMarklesuffersnewmajorblowincourtcaseasDuchessonbrinkoflegalshowdownwithsisterSamanthaMartinLewissesBritons£400ontheirwaterbill-andoutlineshowyoucandothesameZelenskymakesfirsttriptoBritainsinceRussianinvasioninmovesettoinfuriateVladimirPutinFueldutyhikewarning:TaxrisesetforinjustweekssparksfuryNicolaBulleyfriendgivesheartbreakingupdateonhowmissingmum'schildrenarecoping:'They'redesperateforhertocuddlethematnight'ArchieandLilibetsettofollowCoronationprecedentsetbyPrincessAnneBritAwardstwo-timewinnerlaunchesfuriousattackonnon-binaryrulechangeasNOWOMENnominatedfortopprizeNewstampunveiledasRoyalMailannounceswhenfirstKingCharlesprintwillgoonsaleDidCarrick:'Morallycorrupt'ex-MetPoliceofficersentencedtolifeinprisonfor'monstrous'rapeattackson12womenEnergybills:ExactmonthpricessettofinallydropEXCLUSIVE:GBNewsstarIsabelWebsterinshockafterwatchingfive-year-olddaughterPoppy'nearlydie'invanhorrorPensionwarning:Newtaxonretirees'singsonthecardstomakeupformajorissuesfacingBritainOpinionThenightmarestrikescouldprovetobeRishiSunak’sThatchermoment,saysMarkDolanScrapNetZeroorprepareforanembarrassingbutpredictableretreat,saysNanaAkuaI'mapositivepersonbut31yearsoflivingwithType1diabeteshasleftmeEXHAUSTED,saysGBNewshostSTEPHENDIXONMigrantcrisiscanbesolvedwithoutleingtheECHRifSunaktakesboldaction-analysisbyTomHarwoodTheRoyalFamily'scleverstrategyisworkingasre-fuelledPrinceHarry'spopularitycontinuestosuffer,saysCameronWalkerDawnNeesomdiscussesthe'harrowing'disappearanceofNicolaBulleyRoyalMeghanMarkleandHarryhebeensendingamemberofRoyalFamilydetailsofhomesintheUS,friendclaimsMeghanMarklelookalikeopensuponresemblingtheDuchessofSussexandadmits:'Igetfreedrinksonanightout'PrinceHarry's'frost-bittenpenis'confessionridiculedatGrammyAwardsasA-listersburstintolaughterRoyalLatestPrinceHarrypulledoutofhostingmajorTVshowinlast-minuteU-turnNewstampunveiledasRoyalMailannounceswhenfirstKingCharlesprintwillgoonsaleLabourpoliticiansdodgeparkingfinesafterusing'backdoor'tacticstogetfixedpenaltynoticesscrappedRishiSunakCabinetreshuffle:PrimeMinisterappointsnewlooktopteaminbidtodramaticallytransformpollsLizTrusslaunchesnewassaultonRishiSunaTin GBkasex-PMtomakemajorinterventioninspeechAnnWiddecombeblastsRemainerswhowanttorejoinEU-‘IamtiredofeverythingbeingblamedonBrexit’JohnBercowexplodesatNigelFareinfuriousattackonBrexitBritain-‘IthasbeenaTERRIBLEfailure’TheresaMaypicturedpullingfaceofutterdisgustasToryMPasksSunaktosecureBrexitfreedomWomanfoundaliveinbodybatfuneralhomeafterbeingwronglypronounceddeadHorrificfooteshowsUSpolicekickingblackmotoristTyreNicholsintheheadandbeatinghimrelentlesslywithabatonashedesperatelycallsoutforhismotherAtleast40killedinNepalaircraTin GBshDidCarrickcasehighlightsdevastatingerrorsthatriskruiningtrustinpolicing-analysisManwhoscaledWindsorCastlefencewithloadedcrossbowconvictedofTREASONafterplottokilltheQueenGaryGlitterfreedfromjailafterservingjustHALFofhissentenceforsexuallyabusingthreeschoolgirlsMigrantcrisis:SixfromsmallboatsmugglingnetworkjailedafterpoliceraidAsylumseekersreceivestgering£160MILLIONinpaymentsonUKdebitcard-EXCLUSIVEToryMPcallsforchangeinlawtostopChannelcrossingsaspublicfurypluesRishiSunak’spremiership

Địa điểm:Tin GBBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất